طرح نظام پيشنهادات  براي استفاده وبهره وري آموزش وپروش وساير نهادها وسازمانها


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط abuolfazel در یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1384 و ساعت 22:28 |
 
+ نوشته شده توسط abuolfazel در شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1387 و ساعت 1:26 |
+ نوشته شده توسط abuolfazel در جمعه بیستم اردیبهشت 1387 و ساعت 16:5 |

آغاز سال نو مبارک

با آرزوی ظهور منجی عالم بشریت دراین سال

با توکل براین کلمه در همه امورات زندگی خود موفق و پیروز باشید

 

+ نوشته شده توسط abuolfazel در جمعه سیزدهم اردیبهشت 1387 و ساعت 13:3 |

اینجانب ابوالفضل معصومی دارای شماره شماره۸ تاریخ تولد ۱۳۳۷صادره ازحوزه ۸ساوه دروستای سیلیجرد بخش مرکزی دیده به جهان گشودم وازهمان  دوران کودکی به ساوه هجرت کرده وزندگی خودرا درشهرساوه باورود به دبستان ابتدائی شروع کردم ودیپلم متوسطه خودرا درسال۱۳۵۶ اخذ ودرهمان سال به خدمت سربازی اعزام شدم ودوره آموزشی خودرا درشهرستان تربیت حیدریه ومابقی خدمت خودرا درجوارحم علی ابن موسی الرضا امام هشتم که همزمان با اوج انقلاب اسلامی بود بپایان رساندم ودوره فوق دیپلم خودرا درتربیت معلم شهید باهنر اراک درسال۱۳۶۷به اتمام رسانده ودرهمان سال دردانشگاه آزاد واحد ساوه دردوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی قبول شده ولیسانس خود رادرسال۱۳۷۱بپایان رسانیده ودوره کارشناسی ارشد خودرا دراراک درسال ۷۴آغاز نموده اما به علت داشتن مسئولیت معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش شهرستان ساوه نتوانستم دوره کارشناسی ارشد رابپایان برسانم ونیمه کاره آنرا رها کردم شغل پدرم بازنشته شبکه بهداری ومادرم خانه دار میباشد شش برادر ودوخواهراعضاء خانواده جمعا ۸نفر هستیم که همه برادر وخواهرها ازدواج وتشکیل خانواده داده ودارای فرزند وخانواده مستقلی برای خودشان دارند  

+ نوشته شده توسط abuolfazel در چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1387 و ساعت 18:16 |

اینجانب درسال۱۳۵۶ پس ازاخذ دیپلم به خدمت سربازی اعزام شدم وپس ازگذراندن دوره ۴ماهه آموزش نظامی سهمیه لشگر ۷۷مشهد مقدس تعیین شدم ودرهمان سال بود که فرزند برومند امام خمینی را درنجف اشرف شهید نمودند ودر روزنامه خراسان مطالبی ازقول امام به چاپ رسید ومن اولین بار چهره ایشان رادرصفحات رونامه ها مشاهده نمودم وعلاقمند به افکار واندیشه های وی شدم ودرسال ۵۷ همگام باملت ایران درمبارزه با رژیم ستم شاهی من هم تلاش خود راباتوزیع اعلامیه های امام در داخل پادگان اغاز نمودم وباتفکرات افراد ارتشی که صددرصد وابسته به خاندان پهلوی بودند  باتعدادی ازهمسالان خود به مبارزه برخواستیم ودردی ماه ۵۷ دوروز اعتصاب  غذا درداخل پادگان برای مبارزه بارژیم شاه براه انداختیم که خیلی تاثیر بسزایی دربراندازی رژیم پهلوی بجای گذاشت وچون من علاقه وافری به مطالعه کتاب ومجلات مذهبی داشتم درهمان سال به مدت۱۴روز حکم بازداشت مرا درپادگان صادر ودربازداشتگاه بسر میبردم وپس از پیروزی انقلاب اسلامی درپادگان جشن باشکوهی برپا نمویم کهمن دراین فعالیتها نقش خوبی را ایفا می نمودم ودرخرداد۵۸سربازی ما بادستور بازرگان نخست وزیر دولت موقت چون ۱۲ماه بیشتر خدمت کرده بودیم اعلام پایان خدمت گردیدوسربازی من بپایان رسیدوپس ازاتمام سربازی درفعالیتهای سیاسی ازجمله حضور درنماز عبادی سیاسی جمعه وراهپیمائیها ونیز درگردهمائیهای مذهبی درسطح شهرستان ساوه حضور فعال داشته ام

+ نوشته شده توسط abuolfazel در سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1387 و ساعت 3:12 |

بنده  ازسال۱۳۵۸ که ازخدمت سربازی مرخص شدم درهمان سال درآزمون معلمان چندپیشه ثبت نام وپس ازاعلام نتایج جزء قبول شدگان اعلام وپس ازگذراندن یک دوره ۴ماهه آموزش ضمن خدمت بعنوان معلم چندپیشه درروستای سولاب ویلداش اباد وارجرود مشغول بکارشدم وپس ازساخت یک مدرسه چهارکلاسه وآماده سازی جاده روستا وپیگیری برق روستا بسیار کوشا بوده ودرمدت یکسال ۴کارمهم عمرانی درروستا انجام دادم وازابتدای سال ۵۹ درسازمان زمین شهری مشغول بکار شده وپس از پختگی وموفقیت دراین سازمان بعنوان نماینده فرماندار ورئیس سازمان به مدت ۲سال درواگذاری بیش از۴۰۰۰قطعه زمین به مردم درآبادانی شهر وتوسعه آن گام مهمی برداشته شد ودرروستاها نیز ازطرفی نیز در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعنوان نماینده فرمانداربه ایفای وظیفه پرداخته وتعداد۳۰۰قطعه زمین جهت ساخت مسکن به روستائیان واگذارنمودم تا ازمهاجرت روستائیان به شهر جلوگیری گردد وپس ازآن مدتی بعنوان مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان ساوه مشغول بکار شدم وسپس بعنوان نماینده فرماندار درتشکیلات شوراهای روستائی جهاد سازندگی شهرستان ساوه جهت انتخاب اولین مرحله شوراهای اسلامی روستائی مشغول بکار شده ودر۳۵۰روستا دربخش خرقان -زرند- نوبران - مرکزی اعضاء شوراها را بارای مردم انتخاب نمودیم وپس ازمدتی که ازعملکرد مثبت اینجانب درجهاد سپری شده بود فرماندار وقت بنده راجهت گذراندن دوره بخشداری به استانداری مرکزی وازانجا نیز به وزارت کشور معرفی نمودند اما پس از بررسیهای بعمل آمده چون بنده علاقه وافری به فعالیتهای فرهنگی داشتم پرونده خودرا به آموزش وپرورش شهرستان ساوه انتقا ل دادم وازسال ۱۳۶۲بعنوان مربی پرورشی درهنرستان فنی شهید اسدی ساوه مشغول بکارشدم وسپس درسال ۱۳۶۴دردبیرستان ۱۷شهریور ادامه خدمت داده ودرسال۱۳۶۵همزمان باحفظ سمت بعنوان متصدی امورتربیتی دراداره آموزش وپرورش شهرستان ساوه وبعد بعنوان کاردان پرورشی وازسال۱۳۷۱الی۱۳۷۵بعنوان معاون پرورشی به ایفای وظیفه مشغول بودم وبه مدت۱۱سال که دراداره آموزش وپرورش ساوه سابقه کار داشتم ازآن بعنوان یک تجربه اداری موفق میتوان این مدت کارکرد رانام بردوسپس درسال۱۳۷۵ازسمت معاونت استعفادادم ودرهنرستان فنی شهید اسدی بعنوان مشاور تربیتی وتحصیلی مشغول بکارشدم ودرسال۱۳۷۶ازطرف اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی بعنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان ساوه مشغول بکار شدم وتاسال۱۳۷۹درانجا مشغول فعالیتهای فرهنگی وهنری بودم که بهترین عملکرد اینجان دراین اداره شامل ساخت سالن سلمان ساوجی به ظرفیت ۴۵۰نفر وبرگزاری کنگره جهانی سلمان ساوجی به ۳روز با حضور اندیشمندان خارجی وداخل ونیز ساخت کتابخانه مامونیه وساخت سالن مجزای قرائت خانه برای خواهران وراه اندازی کتابخانه علیشار وساخت سالن جلسا انجن ادبیازجمله فعالیتهای مهم بنده دراین مدت ۴سال واندی بوده است وپس ازآن مجددبه کارمشاوره خود ادامه داه ودرسالتحصیلی۱۳۸۵-۱۳۸۴بعنوان مدیردبیرستان حضرت علامه عسگری مشغول بکار شده ودرسال تحصیلی۱۳۸۷-۱۳۸۶درساختمان جدید دردبیرستان مرحوم حاج رضا تهرانی ادامه کار داده وان شاء اله درپایان سال۱۳۸۷ به افتخار بازنشتگی نائل خواهم آمد

+ نوشته شده توسط abuolfazel در دوشنبه بیست و ششم فروردین 1387 و ساعت 14:14 |

سلام به شهر زيبا وسالم

طبيعت ببين چقدر زيباست به سازنده آن احترام بگذار

تصاوير موبابل

باحضور درمساجد وحدت ويكرنگي وخلوص نيت خود را به ثبت برسانيم

 

سلام برطبيعت زيبا ودوست داشتني

+ نوشته شده توسط abuolfazel در یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1387 و ساعت 15:18 |

مقدمه :

وقتي خود دوران جواني را سپري مي كردم با خيلي از چراها و مشكلات
عديده اي مواجه بودم كه نمي دانستم از چه راههايي مي توان بر آن مشكلات فائق آمد و هيچ يك از افراديكه را كه در دور و بر خود مي ديدم شخصيتي نمي يافتم كه بتوانند در حل مشكلاتم مرا ياري دهند و هميشه خود را در مقابل حوادث و مشكلات تنها مي ديدم و وقتي در سال 1356 ديپلم را گرفته و پس از طي دوران سربازي استخدام آموزش و پرورش شدم به اين فكر افتادم كه اگر بشود جوانان را به نحوي كه در آينده افرادي خوشبخت شوند مورد تفقد قرار دهيم . در گذشته كسي نبود كه ما را مورد توجه قرار دهد و اگر هم بود راه و روش راهنمايي و مشاوره را وارد نبود و اكثر مردم بي تفاوت از كنارخيلي از مشكلات جوانان در سالهاي قبل از انقلاب به سادگي عبور مي كردند و به اصطلاح معروف مي گفتند كه جوانان اين ور جوب و ما آن ور جوب يا عيسي به دين خود موسي به دين خود اما الحمد الله با پيشرفتهاي قابل چشمگيري كه در نظام آموزش و پرورش پس از پيروزي انقلاب اسلامي حاصل گرديد به بخش مهمي در مدارس متوسطه به نام خدمات راهنمايي و مشاوره پيش بيني شده كه وظيفه ارائه خدمات راهنمائي و مشاوره براي نسل جوان بر عهده مشاورين محترم مي باشد و جوانان ديگر نبايد خود را در جامعه تنها احساس كنند بلكه بايد خود را در كنار مشاورين گرامي به عنوان يك دوست واقعي حس نموده و تمامي مشكلات و ناراحتيهاي روحي، رواني و جسمي خود را با آنان در ميان بگذارند تا مشاورين محترم نيز بتوانند با سعه صدر و با آگاهي توأم با تكنيكهاي مشاوره اي در ارائه فعاليتهاي مناسب و شايسته جهت دانش آموزان گرامي اقدام نمايند . از دانش آموزان و تمامي هنرجويان و دوستان عزيز دعوت مي شود براي انجام امر مهم انتخاب رشته تحصيلي حتماً با مشاورين خود به تبادل نظر بپردازند تا انتخاب مطمئن و درستي صورت بگيرد و در آينده سعاتمند و پيروز باشيد.

                                                                                 ان شاء الله


                                                                        ابوالفضل معصومي

                                                             مشاور تحصيلي وتربيتي دبيرستانهاي شهرستان ساوه

 

       امام صادق (ع) مي فرمايد : هرگز با افراد ذيل در زندگي مشورت نكنيد : 

  1- افراد بخيل         2- افراد ترسو      3- افراد حسود     ۴- افراد جاهل    5- افراد كم عقل    6- افراد كم تجربه    7- افراد غير متخصص .

  با افراد ذيل مشورت كردن مفيد و مؤثر است : 

 1- با والدين خويش كه اطلاعات شغلي و تحصيلي كافي دارند 

 2- با دبيران و اساتيد مطلع                                     

 ۳- با مدير و معاون مدرسه

  4- با مشاور مدرسه

  5- با دوستان عاقل و دانا و خوش فكر 

  ۶- با اشخاصيكه در رشته هاي مختلف تحصيلي مشغول به تحصيل هستند

  7- افراد باتجربه در نهادها و سازمانهاي مختلف كه با مدرك خوبي مشغول كار مي باشند

  8- با همكلاسيهاي خود كه بسيار با اخلاق و متفكر هستند

 9- با دانشجويان و مراكز دانشجويي كه در رشته تحصيلي مورد علاقه شما تحصيل مي كنند

  ۱۰- بستگان و خويشان و همسايگان كه مي توانند در انتخاب رشته يا شغل مورد علاقه شما را ياري دهند .

اطلاعات مقدماتي جهت انتخاب رشته :

 بهترين شيوه براي انتخاب رشته تحصيلي آنست كه فرد قبل از تصميم گيري اقدام به جمع آوري اطلاعات از مراكز مختلف بويژه مراكز دانشگاهي و ادارات و شركتها نموده و نسبت به شناسايي رشته هاي تحصيلي موجود در جامعه اقدام صورت دهد تا با اين اطلاعات جمع آوري شده بتواند ضمن بررسي كارشناسانه با يك جمع بندي مناسب رشته دلخواه خود را از بين هزاران رشته انتخاب اصلح نمايد .

شيوه انتخاب رشته تحصيلي اصلح و شايسته براي دانش آموزان :

 از مهمترين فعاليتهاي مناسب براي شما دانش آموزان اينست كه پس از
جمع آوري اطلاعات مقدماتي آنها را در بوته آزمايش قرار داده و با انجام تحقيق و بررسي موشكافانه صحيح ترين و كارآمدترين و مؤثرترين رشته تحصيلي كه درآينده مفيد براي زندگي اجتماعي واقع شود با نظر مشورتي و رعايت موارد ذيل انتخاب نمايند : 

 1- انتخاب رشته تحصيلي بايد با علاقه فرد هماهنگ باشد . 

  2- رشته تحصيلي با ميزان توانائيهاي جسمي روحي  و رواني فرد تطابق داشته باشد .

  ۳- برخي رشته هاي تحصيلي به موقعيت جسمي فكري و روحي افراد بستگي كامل دارد به طور مثال افراديكه مي خواهند در رشته تربيت بدني ادامه تحصيل دهند بايد ضمن علاقه مندي داراي قدرت بدني مناسبي نيز باشند .

 4- رشته تحصيلي با نياز جامعه هماهنگي داشته باشد و در كشور به اين رشته توجه خوبي نمايند .

 5- آينده رشته تحصيلي و چگونگي ادامه تحصيلات با آن مشخص باشد . 

  ۶- ميزان درآمد رشته تحصيلي كه منجر به انتخاب شغل مي شود چگونه است ؟

  7- ارزش و جايگاه اجتماعي رشته تحصيلي در جامعه به چه ميزان است ؟

  8- آيا فارغ التحصيل كمتري در رشته تحصيلي مورد انتخاب در جامعه وجود دارد يا نه ؟ 

  9- وقتي انتخاب رشته تحصيلي صورت مي گيرد گويي اينكه فرد مي خواهد وارد يك شغل مهمي گردد چون مقدمه اصلي انتخاب شغل مشخص شدن رشته تحصيلي فرد مي باشد .

10- برخي رشته هاي تحصيلي نياز به دقت، تمركز حواس و ظرافت هوشي بالاتري مي باشند تا در آن رشته ها با موفقيت فارغ التحصيل شوند .

 11- تلاش و جديت هر فرد در جامعه نيز تأثير در انتخاب نوع رشته تحصيل دارد .

 12- انتخاب يك مشاور امين در طول سالهاي تحصيلي از ضروريات زندگي يك نوجوان مي باشد .

 13- داشتن هدفهاي متعالي و آيده آل و نيز برنامه ريزي براي تحقق اهداف از ضروريات است . 

  14- داشتن نگرشي مثبت نسبت به آينده خويش .

   ساختار نظام آموزش متوسطه :

 نظام آموزش متوسطه كشور به سه شاخه تقسيم شده كه هر يك داراي اهداف مشخصي مي باشند :

                  

نظام متوسطه : شامل  ۱- شاخه نظری  ۲- شاخه فنی وحرفه ای  ۳- شاخه کارودانش

 

الف) اهداف شاخه نظري :

هدف از اين شاخه اعتلاي فرهنگ و دانش عمومي و پرورش ملكات و صفات اخلاقي، بينش سياسي و اجتماعي، شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش اموزان در ايجاد زمينه مساعد جهت هدايت آنان به مسيرهاي تحصيلي مناسب و احراز آمادگي نسبي جهت ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي است . اين شاخه از 4 رشته زير به وجود آمده است :

  1- رياضي -  فيزيك

     2-  تجربي

  3 - ادبيات و علوم انساني

  4- علوم و معارف اسلامي

 ب) اهداف شاخه فني و حرفه اي :

 ضمن اعتلاي سطح فرهنگ و دانش عمومي در پرورش ملكات و صفات اخلاقي و ساير موارد عمومي شناخت بهتر استعدادها و علاقه دانش آموزان و ايجاد زمينه مناسب جهت هدايت آنان به سمت اشتغال مفيد و احراز آمادگي نسبي جهت ادامه تحصيل در رشته هاي علمي كاربردي و فني مي باشد . در كليه رشته هاي اين شاخه 57 واحد دروس مشترك و 39 واحد دروس اختصاصي را خواهند گذراند و اين شاخه در سه زمينه صنعت كشاورزي خدمات داراي رشته هاي متنوع مي باشد .

 ج) اهداف شاخه كار و دانش : ضمن رعايت موارد عمومي ساير شاخه ها، تربيت نيروي انساني در سطح نيمه ماهر، ماهر، استادكار و سرپرستي براي بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات  و احراز آمادگي نسبي جهت ادامه تحصيل در رشته هاي خاص علمي كاربردي در زمينه هاي مذكور و نيز چند رشته اصلي مي باشد . در اين شاخه 49 واحد دروس مشترك در همه رشته ها و 47 واحد نيز به دروس مهارتي و تخصصي اختصاص دارد .

 ملاكهاي هدايت تحصيلي دانش آموزان :

  الف) نمرات دوره راهنمايي تحصيلي و پايه اول متوسطه جمعاً 50 امتياز 

   ب) نظر مشاور كه بر اساس عوامل ذيل جمع بندي مي شود 50 امتياز :

   1- نظر دانش آموز 5 امتياز                                                  2- نظر والدين 5 امتياز     

   3- نظر دبيران 10 امتياز                                                     4- نظر مشاور 10 امتياز

   5- تست رغبت سنج هالند 10 امتياز              6- تست ريون 10 امتياز

توصيه :

به دانش آموزان و والدين محترم توصيه مي گردد كه در تكميل فرم نظرخواهي پيرامون انتخاب رشته تحصيلي سعي نمايند به ترتيب اولويت مقدم و مؤخّر كليه شش ستون انتخاب رشته را پر كنند و هيچ ستوني را خالي نگذارند شايد در شهرستاني كه به تحصيل مشغول هستيد ظرفيت بعضي رشته ها تكميل گردد و ديگر نتوانيد در رشته اول ادامه تحصيل بدهيد و به همين ترتيب كليه خانه هاي انتخاب رشته را با توجه به رتبه بندي و ميزان علاقه از 6 تا 1 درجه بندي كنيد .

شماره

انتخاب اول

انتخاب دوم

انتخاب سوم

انتخاب چهارم

انتخاب پنجم

انتخاب ششم

نام رشته

 

 

 

 

 

امتياز

5

4

3

2

1

0

شيوه ادامه تحصيلات بعد از ديپلم :

معمولاً دانش آموزان نگراني زيادي از خود نشان مي دهند كه خوب حالا كه رشته تحصيلي خود را انتخاب نموده بعد از اخذ ديپلم چگونه وضعيتي پيدا مي كنند در اين زمينه شما را به آشنايي هرچه بهتر با شيوه ادامه تحصيلات بعد از ديپلم به شرح زير دعوت مي كنم .

الف) شاخه نظري :

كسانيكه در اين شاخه مشغول به تحصيل هستند پس از اخذ ديپلم در 4 رشته تحصيلي ابتدا بايد يكسال در مراكز پيش دانشگاهي ثبت نام نموده و ادامه تحصيل دهند و اين مرحله را با موفقيت سپري نمايند و سپس در آبان ماه هر سال مي توانند از طريق باجه هاي پست نسبت به اخذ دفترچه كنكور سراسري اقدام و در رشته ديپلم خود ثبت نام و شركت نمايند . لازم به توضيح است هر شخص در  دو كنكور دولتي و دانشگاه آزاد مي تواند ثبت نام نمايد . كسانيكه در كنكور دانشگاهها شركت مي كنند بايد از همان روز اول تصميم گيري نسبت به برنامه ريزي مطالعات كتب درسي را اعمال نمايند تا موفقيت خوبي در پايان كنكور كسب نمايند . ادامه تحصيل در اين شاخه هيچ محدوديتي ندارد و تا عاليترين مدارج علمي مي توان پيشرفت كرد.

ب) شيوه ادامه تحصيل در شاخه فني و حرفه اي  :

براي تكميل دانش فني هنرجويان نظام آموزش و پرورش پيش بيني دوره كارداني علمي كاربردي پيوسته را براي اين شاخه نموده كه در دو نوبت دولتي و نيز يك نوبت آزاد كه يك مرحله آن در آبان ماه هر سال در دانشگاه جامعه علمي كاربردي مي توانند از طريق باجه هاي پست ثبت نام نمايند و مرحله دوم ارديبهشت ماه سال بعد كه نزديك به شروع امتحانات خرداد مي باشد در مراكز دانشكده هاي فني حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت نام در كنكور كارداني اقدام كنند . نوبت ثبت نام دانشگاه آزاد در بهمن ماه هر سال انجام مي گيرد و علاقه مندان مي توانند با پرداخت شهريه و قبولي در آزمون در دانشگاههاي آزاد سراسري كشور به اخذ مدرك كارداني تحصيل نمايند .

 در اين شاخه از مدرك كارداني به كارشناسي نيز در دو مرحله دانشگاه جامع علمي كاربردي و نيز كنكور كارداني مي توانند افراد ثبت نام و ادامه تحصيل تا اخذ كارشناسي در يك رشته فني و حرفه اي را بدهند و پس از اخذ كارشناسي نيزمي توان با ساير افرد ليسانسه در كنكور كارشناسي ارشد ثبت نام و شركت كنند . يكي از مزاياي اين شاخه يك سال پيش دانشگاهي براي ادامه تحصيلات است كه حذف گرديده است ولي در شاخه نظري دانش آموزان براي ورود به دانشگاهها حتماً بايد اين يكسال پيش دانشگاهي را بگذرانند .

ج) شيوه ادامه تحصيل در شاخه كار و دانش :

 پس از اخذ ديپلم در اين شاخه هنرجويان مي توانند در دوره كارداني شاخه
فني و حرفه اي ثبت نام و شركت نمايند در صورت موفقيت در كنكور به ميزان
20 واحد دروس پيش نياز از دروس شاخه فني و حرفه اي را بايد در يك ترم تحصيلي بگذرانند .

  

نكاتي مهم براي دانش آموزان پايه اول متوسطه :

 1- ارزشيابي در سال اول به صورت پايه اي مي باشد . اگر دانش آموزان نمره سالانه در هر ماده درسي را كه حداقل نمره 10 مي باشد كسب نمايند قبول شناخته مي شود .

 2- اگر دانش آموزان چند درس را در شهريور امتحان بدهند و فقط در دو درس نمره 7 تا 10 و مابقي را بالاي ده كسب نمايند نيز قبول شناخته مي شوند .

  3- اگر شخصي در شهريور ماه پس از امتحانات معدل 12 به بالا كسب نمايد علاوه بر دو درس 7 تا 10 اگر يك درس نيز كمتر از نمره 7 داشته باشد قبول شناخته مي شوند . 

  4- با توجه به بند 1 نكات مهم اگر دانش آموزي نتواند نمره حدنصاب قبولي
( حداقل نمره 10 ) را در همه دروس اخذ نمايد مردود پايه اي محسوب مي شود و بايد يكسال ديگر پايه اول را تكرار نمايد .

توضيح : اگر دانش آموزي حتي بعضي دروس را هم نمره قبولي كسب كرده باشد نمرات آنها نيز باطل مي شود و در سال بعد مجدد بايد امتحان بدهد .

 ۵- اگر كسي پايه اول متوسطه را دو بار مردود شود سال سوم را بايد در مدارس بزرگسالان و شبانه ادامه تحصيل دهد و نمي تواند در مدارس روزانه به تحصيل مشغول شود .

شرايط فارغ التحصيلي :

          1- كسب نمره سالانه از كليه دروس نمره حداقل  10

          2- كسب حداقل معدل 10 در پايان سال سوم

          3- گذراندن 96 واحد دروس عمومي اختصاصي انتخابي و اختياري  .

توصيه هاي عمومي درباره انتخاب رشته تحصيلي :

          1- موفقيت يك روياي دور نبوده و افراد مي توانند با تلاش مناسب به آن دست يابند .

          2- دانش آموزان هر روز احتياج به درك موفقيت و تأييد دبيران و اولياء خود دارند پس سعي كنند اين وظيفه را بخوبي انجام دهند .

          3- اولياي خانه و مدرسه فرزندان خود را كمك و ياري نمايند تا محيط مدرسه براي آنان يك محيط شادي آفرين گردد نه يك محيط ترس و دلهره و اضطراب .

          4- موفقيت در يك زمينه باعث مي شود فرزندان تشويق گردند تا زمينه هاي ديگر را بخوبي پيگري نمايند و به موفقيت بالاتري دسترسي پيدا كنند .

          5- اولياء محترم بگذارند تا نوجوانان خود تصميم گيري نمايند و باعث تقويت روحيه استقلال طلبي آنان گردد .

          6- تكريم شخصيت فرزندان بسيار در انتخاب و تصميم گيري آتي آنان تأثير بسزايي مي گذارد .

          7- ايجاد رابطه مناسب با كاركنان مدرسه بويژه مشاورين محترم جهت انتخاب رشته تحصيلي بسيار مؤثر مي باشد و نيز بايد والدين گرامي خود عامل اين رابطه مهم و مناسب شوند . 

          8- به فرزندان خود به طور عملي شيوه تصميم گيري و انتخاب راه و روشي را ياد دهيد تا در هنگام تصميم گيري دچار لغزش و تعارض نشوند .

          9- به فرزندان خود شيوه شناسايي موانع و حل مشكلات را ياد دهيد تا خود دست به رفع موانع بزند .

          10- وقتي مشكلي بسيار پيچيده در مقابل خانواده و فرزندان قرار مي گيرد حتماً از اهل فن و متخصص در آن زمينه كمك بگيرد .

11- به فرزندان خويش يك برنامه مطالعاتي دراز مدت و هدفمند پيشنهاد
 نموده تا در تحصيلات خويش موفق گردند .

          12- فقدان هماهنگي عضلاني در فرزندان باعث ايجاد ترس از شكست در امور تحصيلي مي شود .

          13- والدين محترم خانه و مدرسه بايد فرصتهايي را به فرزندان و محصلين خود بدهند تا بدون دست پاچگي و ترس، شكست را تجربه كنند .

          14- داشتن نقشه و هدف و برنامه در فعاليتهاي تحصيلي دانش آموزان جائي براي احساس ترس در آنان باقي نمي گذارد

          15- مربيان و والدين محترم خانه و مدرسه بايد محصلين و فرزندان خود را تشويق نمايند تا برابر ضوابط و قوانين يادگيري دروس را مطالعه كنند تا موفقيت لازم را احراز نمايند .

          16- كمك كنيد تا فرزندان خود دست به جمع آوري اطلاعات و آگاهيهاي تحصيلي و شغلي بزنند و باعث بوجود آمدن فضاي جديدي در زندگي آينده خويش شوند .

تأثير عوامل خارجي در انتخاب رشته تحصيلي :

          ممكن است در انتخاب رشته تحصيلي هر يك از عوامل زير تأثير بسزايي داشته باشد . شما مي توانيد با انتخاب جدول امتيازات ميزان تأثيرات هر يك را مورد بررسي قرار دهيد .

1- اخبار و گزارشهاي رسانه هاي گروهي دربارة رشته هاي تحصيلي و شغلي در جامعه چگونه است ؟

2- رول بازار كار براي رشته هاي تحصيلي مخصوصاً رشته تحصيلي من چگونه است ؟

          3- ارقام بيكاري با توجه به آمار رسمي دولت چقدر است ؟

          4- ميزان موفقيت دولت در جهت ايجاد جاذبه شغلي براي رشته تحصيلي مورد علاقه من در جامعه چگونه است ؟

          5- مقام و منزلت رشته تحصيلي مورد علاقه من پس از فارغ التحصيل شدن در جامعه چگونه است ؟

          6- ميزان درآمد در آينده براي رشته تحصيلي مورد علاقه من چقدر است ؟

          7- در كدام سازمان و نهاد با انتخاب رشته تحصيلي مورد علاقه مي توانم در آينده مشغول به كار شوم ؟

          8- نظر دوستان و آشنايان در مورد انتخاب رشته تحصيلي من چيست ؟

          9- آيا والدينم از رشته تحصيلي كه انتخاب نموده ام احساس رضايت دارند ؟

          10- آيا تونايي انجام كار پس از فارغ التحصيل شدن در رشته مورد دلخواه را
دارم ؟

          11- داشتن تخصص و مهارت شايسته خود يكي از عوامل موفقيت در جذب بازار كار مي باشد پس در كسب مهارت چقدر جدي هستيم ؟

          12- براي ادامه تحصيل هجرت كردن را دوست دارم يا خير ؟

 

  جدول ارزيابي تأثيرات خارجي در انتخاب شغل و تحصيل

موارد 12 گانه

امتيـــازات داده شده به هــريك از موارد 12 گــانـه

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل مؤثر در گزينش رشته تحصيلي :

1- جسمي شامل : جنس سن نژاد ويژگيهاي بدني شامل قد وزن توان عضلاني ديد چشم شنوايي

2- توجه به ارزشهاي اجتماعي

          3-  علاقه مندي شخص به رشته تحصيلي

          4- داشتن استعدادها ( توانائيهاي منحصر به فرد )

          5- داشتن توانايي عمومي ذهني ( هوشي )

          6- توجه به شخصيت خويش ( خلق و خو و ويژگيهاي اخلاقي )

          7- احترام به نفس

          8-        داشتن روحيه واقع گرايي و حقيقت بيني

          9- توجه به گروههاي اجتماعي و خويشان و بستگان و فاميل

          10- توجه به عرضه و تقاضاهاي شغلي در آينده

          11- شرايط ورود به مشاغل با عنايت به قوانين استخدامي

          12- توجه به مسائل فرهنگي جامعه

          13- و ساير شرايط بنابر مقتضيات زمان .

تصميم گيري نامناسب :

دريك تحقيق و بررسي نشان داده شده كه گروهي از دانش آموزان دبيرستاني در تصميم گيري خود براي انتخاب رشته تحصيلي و يا شغلي از روشهاي زير استفاده نموده اند كه در اينجا به عنوان تصميم گيري نامناسب معرفي شده است :

          1- انتخاب آني و بدون تأمل و حوصله

          2- انتخاب تقديري يعني واگذاري انتخاب به شانس

          3- انتخاب تسليمي يعني واگذاري انتخاب رشته تحصيلي به نظر شخص ديگري كه هر چه گفت همان را عمل كند

          4- انتخاب به روش تأخيري يعني اينكه كار را به امروز و فردا موكول كردن انجام مي دهند

          5- روش تقلايي را ملاك عمل قرار مي دهند يعني اينكه بيش از حد ممكن
رشته هاي تحصيلي را مورد تجزبه و تحليل قرار مي دهد و در انتخاب رشته دچار وسواسي نيز مي شوند

          6- روش اشراقي يا شهودي انتخاب رشته تحصيل نمودن يكي ديگر از روشهاي نامناسب است كه با حدس و به نظر درست آمدن انجام مي شود

          7- روش عجز در مواجه با مشكلات : در اينجا فرد به علت عدم توانايي نمي تواند با مشكلات كنار بيايد و تسليم مي شود .

روش ارزيابي در يك تصميم گيري قبلي شما :

          اگر مي خواهيد در تصميم گيري آينده خود دچار مشكلات كمتري شويد بايد يكي از تصميماتي كه قبلاً گرفته ايد مورد نقد و بررسي قرار دهيد كه شما مي توانيد از موارد ذيل كمك بگيريد :

1-در تصميم گيري قبلي شما چقدر اطلاعات و آگاهيها تأثير داشته است ؟

          2- تجربه گذشته چه ميزان در تصميمات شما تأثير داشته است ؟

          3- نيازها و خواسته هاي شخصي شما چقدر تأثير داشته است ؟

          4- آيا در تصميم گيري خود احتمال موفقيت مي داده ايد ؟

          5- آيا تفكر و انديشه دوستان شما در تصميم گيري تأثير داشته است ؟

          6- عقايد و افكار بزرگسالان شما چقدر در تصميم گيري قبلي شما نقش داشته است ؟

          7- تأثير واقعيات خارجي در تصميم گيري شما چه ميزان بوده است ؟

          8- آيا در تصميم گيري قبلي خود از نظرات اهل فن استفاده نموده ايد ؟

          9- آيا كسي در تصميم گيري قبلي شما نقش فعالي داشته است ؟

          10- آيا از تصميم قبلي خود پشيمان هستيد ؟

          11- آيا در تصميم گيري قبلي خود وقت و زمان را زياد هدر نداده ايد ؟

مشكلات تصميم گيري :

          بعضي افراد در هنگام تصميم گيري دچار مشكل مي شوند و نمي توانند بخوبي راه خود را انتخاب نمايند كه مهمترين آنها عبارتند از :

          1- تعارض : كسيكه در تصميم گيري راه حل خيلي عالي پيش روي خود دارد هرگز دچار تعارض نمي شود اما وقتي فردي در مقابل چند راه حل مناسب قرار گيرد نمي تواند تصميم خوبي را اتخاذ كند و لذا در بين چند راه قرار گرفتن دچار تعارض مي شود در اينجا بايد راه حلها مورد بررسي مجدد و ميزان سودمندي مشخص گردد تا راه حل اساسي كه ارزش بيشتري دارد تعيين شود .

          2- ريسك يا خطر احتمالي : عامل ريسك يا خطر احتمالي تقريباً هميشه در تصميم گيريها وجود دارد زيرا معمولاً تصميم گيرنده نتيجه انتخاب هر راه حل را نمي داند . مشكل، انتخاب راه حلي است كه بالاترين احتمال سودمندي را ارائه دهد بنابراين گزينش از بين راه حلهائي كه در بردارندة خطر احتمالي يا احتمال ضرر هستند بايد به نحوي صورت گيرد كه بالاترين شانس براي كسب نتيجه مثبت به دست آيد . ( خطرات كمتري داشته باشد )

          3- عينيت و ذهنيت : فرديكه عاقل باشد بايد در تصميم گيري خود واقع بين و عيني نگر باشد و از طرفي به ذهنيت داخلي خود نيز بايد توجه نمايد و هرگز احساسات و عاطفه خود را از تصميم عاقلانه نبايد جدا نمايد بايد در هر تصميمي به هر دو عامل توجه شود .

          4- خصوصيات شخصيتي : نيازها و خواسته هاي هر شخص مي تواند در
تصميم گيري اثر بگذارد . بعضي از افراد خواسته هاي دور و درازي كه مدّنظر دارند در تصميم گيري خود تأثير مي گذارند ولي بعضي ديگر كسب موفقيت از تصميمات برايشان ملاك عمل است پس در نتيجه آن علايق و نيات شخصي افراد بعنوان يكي از تأثيرات در تصميم گيري مي توان در نظر گرفت .

          5- توالي تصميمات : انجام مراحل تصميم گيري نيازمند اطلاعات سودمند در طول زندگي انسانها مي باشد . تصميمات زندگي غالباً به دنبال يكديگر به توالي رخ مي دهند يك تصميم واحد با تقسيمات قبلي و بعدي خود ارتباط دارد بنابراين تصميماتي كه اكنون مي گيريد با آنهايي كه بايد بزودي گرفته شود و آنها كه در آينده خواهيد گرفت جدا و مستقل از يكديگر نبوده بلكه در يك مسير و هدف مي باشد .

انواع تصميمات :

          1- تصميم جبران پذير

          2- تصميم غيرقابل برگشت و جبران . 

  تصميم جبران پذير : به تصميمي گفته كه از درجه ريسك و اهميت كمتري در زندگي برخوردار است و در صورت اشتباه مي توان آنرا جبران نمود . مثل خريد كفش، لباس، گذرندان تعطيلات در شهري و .

  تصميم جبران ناپذير : اما در زندگي بعضي تصميمات وجود دارد كه خيلي مهم و سرنوشت ساز است و اگر اشتباهي در تصميم گيري رخ دهد جبران آن يا غير ممكن است و اگر هم قابل جبران باشد خيلي جبرانش مشكل به نظر مي رسد . مانند ازدواج

مهمترين تصميمات سرنوشت ساز در زندگي :

 

Text Box: انتخاب رشته تحصيلي مناسبText Box: انتخاب شغل مناسب Text Box: انتخاب مكان زندگي مناسب Text Box: انتخاب همسر مناسب

 

 

  

  

 

Text Box: برنامه ريزيText Box: هدفمندي Text Box: خودشناسي Text Box: تفكر و انديشه

  

 

زياد فكر كنيد و زياد مشورت نمائيد  :

 شما از هم اكنون بايد خود را با كساني كه نظر آنان درباره شما اهميت زيادي دارد با آنان در مورد انتخاب رشته تحصيلي به مشورت بنشينيد مهمتر از همه با پدر و مادر خود بيش از ديگران مشورت كنيد . پدر و مادر شما بيش از سايرين از شرايط رشد شما، ويژگيهاي شخصي،اخلاقي، روحي و رواني و امكانات موجود در خانواده، شرايط خانوادگي و محيط زندگي شما آگاه هستند و بهتر مي توانند به شما كمك كنند . به جز علاقه شخصي بايد به مسائل ديگر نيز توجه كنيد . در انتخاب رشته زود تصميم گيري نكنيد، خوب فكر كنيد و مشورت و رايزنيهاي لازمه را انجام دهيد تا بعدها نگوييد اي كاش با فلاني يا فلان تصميم را اگر گرفته بودم خيلي بهتر از موقعيت فعلي بود . شايد بعدها پشيماني سودي نداشته باشد و بازهم تكرار مي كنيم كه در انتخاب رشته تحصيلي عجله نكنيد . مشورت كردن به ويژه با پدر و مادر و دوستان و بستگان و فاميل در مسير زندگي بسيار مؤثر است البته بايد مواظب بود كه افراد عقايد خود را به شما تحميل نكنند و به اجبار دست به انتخاب رشته تحصيلي نزنيد حتي اگر والدين بدون منطق به اجبار به شما مي گويند فلان رشته برو بايد دليل آنرا براي شما بخوبي توضيح دهند . تصميم گيري نهايي در انتخاب رشته تحصيلي با خود شما مي باشد .

بررسي پرونده تحصيلي :

بايد وضعيت نمرات درسي خود را از دوران راهنمايي و اول متوسطه مورد ارزيابي قرار دهيد تا ببينيد كه در كدام درسها موفقيت عالي داشته ايد و در كدام درسها ضعف تحصيلي داريد .

مثلاً كسيكه در نمرات دروس رياضي علوم حرفه و فن، دوره راهنمايي نمرات فاصله 20-17 را گرفته و در پايه اول متوسطه نيز در دروس رياضي فيزيك در نمرات فاصله 20-17 بوده است به او پيشنهاد مي شود كه در رشته رياضي فيزيك به تحصيل ادامه دهد اما فرديكه در نمرات رياضي علوم، دوره راهنمايي و نيز در دوره متوسطه در دروس رياضي زيست فيزيك شيمي در نمرات فاصله 20-17 قرار دارد به او پيشنهاد مي شود كه در رشته تجربي ادامه تحصيل دهد اما شخصي كه نمراتش در دروس رياضي علوم حرفه و فن، دوره راهنمايي و رياضي فيزيك دوره متوسطه در نمرات فاصله 17-15 قرار دارد به او پيشنهاد مي شود در شاخه
فني و حرفه اي ادامه تحصيل بدهد ولي فردي كه در دروس ادبيات
ديني و قرآن اجتماعي عربي، دوره راهنمايي و متوسطه در فاصله 20-17 قرار دارد پيشنهاد
مي گردد كه در رشته علوم انساني يا معارف اسلامي به تحصيل بپردازد اما وقتي كسيكه به فعاليتهاي علمي و كاربردي علاقه مند مي باشد و به فعاليتهاي تئوري علاقه چنداني از خود نشان نمي دهد به او توصيه مي شود كه در شاخه كار و دانش ادامه تحصيل دهد .

بررسي وضعيت فوق برنامه خود در زندگي :

يكي ديگر از روشهاي انتخاب رشته تحصيلي توجه نمودن به ساعات بيكاري افرادي است كه مشغول به چه كاري در جامعه هستند . كسيكه بعد از كلاس رسمي خود در يكي از كارگاههاي تراشكاري به عنوان يك تراشكار ماهر مشغول به كارمي باشد و درآمدزايي هم مي كند توصيه مي شود كه در شاخه فني و حرفه اي يا
كار و دانش  در رشته تراشكاري ادامه تحصيل دهد اما فرديكه در ساعات بيكاري خود پيرامون انواع گلها و رموز طبيعت و دليل پيدايش بيماريها و نيز گذراندن دوره كمكهاي اوليه علاقه مند به اين رشته شده و دست به تحقيق و پژوهش مي زند به اين قبيل اشخاص پيشنهاد مي شود كه در رشته تجربي به تحصيل مشغول شده تا بتواند در مدارج علمي اين رشته فارغ التحصيل گردند پس چنين مي توان نتيجه گرفت كه يكي از موارديكه در انتخاب رشته تحصيلي بايد به آن توجه مهمي نمود نحوه گذراندن اوقات فراغت و فعاليتهاي بعد از تعطيل شدن از مدرسه مي باشد كه بعضي از دانش آموزان اصلاً‌ به اين نكات در نحوه انتخاب رشته توجه نمي كنند .

توصيه : در پايان از كسانيكه ما را در اصلاح اين جزوه ياري نمودند تقدير و سپاسگزاريم .

مؤلف : ابوالفضل معصومي

+ نوشته شده توسط abuolfazel در جمعه بیست و سوم فروردین 1387 و ساعت 23:3 |

بسمه تعالي

چگونه براي امتحان آماده شويم

مقدمه :

خداوند متعال انسانها را براي امتحان و آزمايش خلق نموده و در آيات قرآني بطور فراواني حتي نمونة آزمايش كردنها را خداوند مشخص و ارائه نموده است. مثلا بعضي از افراد را با دادن ثروت بعضي را با دادن فرزند بعضي را با فقر و تنگدستي و ارزشيابي و امتحان از مطالب آموخته شده در مراكز آموزشي يكي از برنامه هاي انكار ناپذير فرآيند آموزشي محسوب مي شود كه بر اساس محتوي اهداف نوع درس و شيوه تدريس و نيز جدول طرح سئوالات متفاوت وجود دارد و اگر دانش آموزي بخواهد در پايان سال تحصيلي در امتحانات با موفقيت و سربلندي بيرون آيد بايد در طول سال تحصيلي ضمن انجام برنامه ريزي منسجم و كارآمد از يك برنامه مطالعاتي خوب پيروي كند تا در زمان امتحان كمتر در جلسه دچار استرس و اضطراب و دلهره شوند . پس نتيجه مي گيريم اين دنيا محل آزمايش و امتحان است و انسان عاقل و دانا بايد خيلي هوشيار و دقيق باشد تا بتواند در هر امتحان با موفقيت و سربلندي بيرون آيد پس بايد در همه حال توكل به خداوند منان مدنظر آزمايش شونده باشد لذا اگر دانش آموزان و دانشجويان محترم مي خواهند در امتحانات درسي و دانشگاهي خود موفق شوند بايد به توصيه هاي ذيل دقت و عمل كنند :

الف) داشتن آرامش و اطمينان قلب از مهمترين فعاليت هر انساني در زندگي اجتماعي مي باشد كه بايد در انجام موارد ذيل كوشا باشد :

1- تلاوت قرآن كريم در هر روز با معني حداقل يك صفحه صورت گيرد .

2- خواندن نمازهاي مستحبي براي تقويت روحيه بسيار مفيد است .

3- خواندن ادعيه هاي وارده در مفاتيح الجنان جهت قوت قلب و تسكين آلام مناسب است .

4- خواندن دعاي مطالعه ( بدين شرح ) قبل از شروع خواندن كتاب مفيد است .

اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين .

5- انجام ورزشهاي بدني سبك كه باعث آماده سازي بدني براي انجام فعاليت حافظه اي مي شود بسيار تأثير گذاردر يادگيري دروس مي باشد .

6- در پايان هر نماز به درگاه خداوند در جهت كسب موفقيت خويش تمسك جسته و دعا و نيايش انجام گيرد .

7- قبل از حضور در امتحان اذكار الهي را زير لب زمزمه كرده بويژه خواندن سوره هاي چهار قل و آيت الكرسي و سوره قدر و كوثر و سه آيه آخر سوره حشر و سوره فجر قرائت شود . تا قبل از شروع امتحان، روح خود را بدينوسيله تقويت كرده و از قدرت لايزال الهي كمك گرفته تا با روح بلند و اراده  قوي در سر جلسه امتحان حاضر و هرگز دچار باخت روحي نشويد .

ب) ويژگيهاي مثبت امتحان :

1- امتحانات نقاط ضعف و قوت شخص را در يادگيري يك ماده درسي مشخص مي سازد .

2- اگر روش مطالعات فرد خوب نباشد ميزان نمره مشكل را به وي گوشزد مي كند .

3- امتحانات فرصتي به انسان مي دهد كه به تمامي امورات خويش نظم و ترتيب خاصي بدهد تا در جامعه  فردي نامنظم معرفي نشود .

4- امتحانات به انسان درس شكست و پيروزي را ياد مي دهد كه اگر شكست خورد نااميد نشود و اگر پيروز شد مغرور نگردد .

5- نمره امتحان ملاك ارزيابي شخصيت افراد نيست بلكه معيار بررسي ميزان فعاليت و عملكرد آموزشي دانش آموزان ودانش پژوهان است .

ج) مقابله با استرس و اضطراب :

1- هرگز خود را با ديگران مقايسه نكنيد زيرا اينكار عامل بروز اضطراب در انسان مي شود .

2- مواظب باشيد كه وقت خود را بيهوده هدر ندهيد و سرزنشهاي پس از آن زندگي انسان را دچار مشكل مي كند .

3- فردي شوخ طبع باشيد و هرگز از شادي و سرور در زندگي غافل نشويد .

4- هرگز عملي از روي حسادت در زندگي از خود نشان ندهيد .

5- شما هيچ چيز كمتر از ديگران نداريد مواظب باشيد دچار خود كوچك بيني نشويد .

6- نسبت به ديگران بويژه اساتيد و دبيران خود احساس خوبي داشته باشيد و بدانيد كه درباره شما فكر مثبتي دارند .

7- در زندگي با برنامه و هدفدار باشيد تا دچار روزمرگي نشويد .

8- نسبت به آينده زندگي خويش برنامه ريزي كنيد و خوشبين هم باشيد .

9- از تبادل افكار و تجربه با ديگران احساس رضايت نمائيد .

10- جديت و تلاش در امر تحصيل خويش نماييد تا بسياري از استرسها را از شما  دور  گردد .

11- هرگز به خود احساس بي قراري راه ندهيد و هميشه به خود تلقين كنيد كه در زندگي هيچ مشكلي نيست كه قابل درمان نباشد .

د) شيوه مطالعه و يادگيري :

1- كتاب را هرگز براي نمره مطالعه نكنيد و بخوانيد تا مطلبي را بفهميد وقتي چيزي را فهميديد نمره گرفتن بسيار آسان مي شود .

2- كتاب را با انگيره و انتخاب روش سودمند مطالعه نمائيد تا يادگيري در شما افزايش يابد

3- از حواسهاي شنوايي و بينايي و قدرت استنباط و تجزيه و تحليل خود بيشترين استفاده را ببريد .

4- از مطالعه سطحي يا حواس پرتي و دلهره و بي ميلي در امور تحصيلي جداً خودداري كنيد زيرا هيچ يادگيري قابل قبولي براي شما حاصل نمي گردد .

5- با شكم خيلي پر و گرسنگي اصلاً مطالعه نكنيد چون حافظه شما در ثبت مطالب همكاري نخواهد كرد

6- در سالم نگهداشتن روحيه، بدن، فكر، حافظه، تعقل بسيار بكوشيد چون ابزارهاي اوليه يادگيري همين موارد مي باشد .

7-هر فصلي را كه مي خواهيد مطالعه كنيد ابتدا سئوال كلي در ذهن خود ايجاد كنيد كه اين فصل چه چيزي را به ما گوشزد مي كند و يا مهمترين موضوع اين فصل كدام است تا با طرح سئوال به متن كتاب بپردازيم .

8- مدت مطالعه را هر يك ساعت يكبار تنظيم كنيد واز خواندن كتاب در ساعات طولاني و پشت سرهم جدا خودداري كنيد چون حافظه كسل و خسته مي شود و در چنين لحظات هرگز مطالب در حافظه ثبت نمي شود .

9- مطالعه در فضاي آرام و بدون سر و صدا صورت گيرد .

10- نكات مهم و كليدي را حتماً حفظ كنيد و پيرامون آنها مطالب را كنار هم قرار دهيد تا پاسخ مناسب آن مطالب در حافظه شما تدوين گردد

11- بهترين زنگ تفريح براي مطالعه ورزش كردن، دراز كشيدن در خانه، راه رفتن در پارك و استفاده از هواي آزاد و نيز نوشيدن آب خنك و خوردن ميوه مي باشد . ( براي هر زنگ تفريح 30 دقيقه مناسب است )

12- در حين مطاله هرگز با كسي گفتگو نكنيد و يا به تلويزيون نگاه ننماييد .

13- از نظر تغذيه بهترين و مقوي ترين غذاها و ميوه ها را مصرف نمائيد تا براي تقويت مغر و حافظه ويتامينها به موقع انتقال يابند .

14- اگر قرار است كتابي را فردا امتحان بدهيد بهترين زمان براي مرور كردن آن كتاب روز قبل از امتحان مي باشد چون همه مطالب آموخته شده در حافظه انسان باقي مي ماند و شما مي توانيد در سر جلسه امتحان به خوبي از اين موقعيت استفاده كنيد .

هـ) در سر جلسه امتحان به نكات ذيل توجه شود :

1- در سر جاي خود با آرامش مستقر شويد .

2- خواندن دعا و توكل نمودن به خداوند را فراموش نكنيد .

3- تمامي وسايل و ابزارهاي مورد نياز امتحان را با خود همراه داشته باشيد .

4- قبل از پاسخگويي به سئوالات ابتدا نگاه كلي به تمامي پرسشها انجام دهيد .

5- آندسته از سئوالاتي را كه پاسخش را مي دانيد كنار آن علامت + و آنهايي را كه 50 درصد مي دانيد علامت * و آنهايي را كه اصلاً پاسخش را نمي دانيد علامت    بگذاريد و ابتدا از سئوالات با علامت مثبت امتحان را شروع كنيد .

6- هر سئوال شفاهي را دوبار با دقت و توجه مطالعه كنيد تا به مفهوم سئوال به درستي پي ببريد و سپس پاسخ آنرا بنويسيد .

7- در سئوالات تستي به طراحي نوع سئوال دقت فراوان كنيد به كلماتي مانند : مي شود يا نمي شود، هست يا نيست، درست يا غلط، خيلي توجه كنيد .

8- به مدت پاسخگويي سئوالات توجه كنيد و سعي نماييد مدت زمان امتحان را بين سئوالات تقسيم نماييد

9- هرگاه وقت اضافي آورديد مجدد پاسخ سئوالات را يكبار مرور كنيد و در صورتيكه اشتباهي يا چيزي از قلم افتاده باشد كم يا اضافه نماييد .

10- از سر جلسه امتحان زود بيرون نرويد . با طمأنينه اقدام به وارسي جوانب سئوالات كنيد .

11- هميشه حواس خود را متمركز بر روي ورقه امتحان كنيد و به غير آن اصلاً توجه نكنيد . ( رفت و آمد بازرسان )

12- اگر در سئوالي ابهام براي شما پيش آمد از مراقبين جلسه امتحاني سئوال كنيد اين عمل بهتر است از خجالت كشيدن در نزد خانواده و دوستان و معلمين خود مي باشد . 

13- در سر جلسه امتحان براي جلوگيري از خستگي كمي در روي صندلي نرمش كنيد
( نرمش گردن، كمر، دست و پاها ) و نيز براي تقويت مغزو حافظه اين اقدام بسيار مناسب مي باشد .

و) روش حفظ كردن :

1- براي حفظ كردن فرمولهاي شيمي رياضي يا به خاطر سپردن نام شخصيتهاي تاريخي در حافظه مي توان از قالب شعر و يا كلمه هاي اول هر جمله به صورت رمز كمك گرفت تا بتوان آنها را در حافظه ثبت نمود .

2- اگر شخصي قرار است ده نوع كالا را از بازار تهيه كند براي اينكه در حافظه وي نام ده كالا باقي بماند مي تواند از حرف اول هر نام كالا يك رمزي را درست كرده و با دو يا سه بار تكرار كردن آنها را در حافظه بسپارد .

3- براي به خاطر سپردن يك مجموعه اعداد نه رقمي بايد آنها را به اعداد سه رقمي جداجدا كرده و يا از جمع همه اعداد نه رقمي يك عدد دو يا سه رقمي درست نمود و سپس به حافظه سپرده شود .

4- با استفاده از علائم و رمز مي توان گاهي شماره تلفن يا كد پستي را به خاطر سپرد و همچنين صفحه كتاب كه بخش مهم متن در آن صفحه قرار دارد آن را نيز به خاطر سپرد . به طور مثال ممكن است شماره پلاك منزل شما با شماره صفحه متن مهم كتاب با هم هماهنگي داشته باشند و با كمك اين رمز شما مي توانيد مطالب آن صفحه را به حافظه انتقال دهيد .

5- خلاصه برداري در حفظ كردن يك موضوع و مطلب كتاب تأثير خوبي دارد .

6- حاشيه نويسي كتاب و خط كشيدن با مداد زير مطالب اصلي و مهم كتاب تأثير خوبي در يادگيري آنها بر حافظه مي گذارد .

7- سعي كنيد يكبار كتاب را بصورت اجمالي خوانده و در مرحله بعد با ايجاد طرح سئوال از مطالب درسي گام برداشته شود و در مرحله بعدي بايد شما از متن كتاب به سئوالات طرح شده قبلي پاسخ شايسته بدهيد و در مرحله بعد توسط فردي مطالب خوانده شده از شما پرسش بعمل آيد تا ميزان تسلط شما بر مطالب درسي روشن گردد .

8- نوشتن سئوال و پاسخ آن در دفتر مخصوصي شما را در يادگيري مطالب درسي ياري مي نمايد .

  

ز) جدول تنظيم اوقات شبانه روز براي مطالعه جهت آمادگي  امتحانات ( ويژه پايه اول متوسطه ):

رديف

روزهاي هفته

كتاب اول عمومي

ميزان مطالعه

كتاب دوم تخصصي

ميزان مطالعه

كتاب سوم عمومي

ميزان مطالعه

1

شنبه

ديني

3

فيزيك

4

عربي

3

2

يكشنبه

اجتماعي

3

شيمي

4

فارسي

3

3

دوشنبه

زبان

4

زيست

4

اجتماعي

3

4

سه شنبه

ادبيات

3

رياضي

4

عربي

3

5

چهارشنبه

رياضي

4

زبان

4

ادبيات

3

6

پنج شنبه

زيست

3

شيمي

4

فيزيك

4

7

جمعه

فيزيك

4

ديني

3

رياضي

4

جمع مطالعه دروس در هفته: جمع كل هقته 74 ساعت

عمومي

در هفته هر درس عمومي

6 ساعت

30 ساعت

تخخصي

در هفته هر درس تخصصي

12 ساعت

44 ساعت

 

1- براي پايه اول متوسطه اين جدول پيشنهاد شده براي ساير رشته ها و پايه ها نيز شما مي توانيد مانند نمونه جدول بالا براي خود تهيه كنيد .

2- بين دو ساعت مطالعه حتماً نيم ساعت زنگ تفريح در نظر بگيريد .

3- معمولاً در هر ساعت مطالعه به روش اجمالي 30 صفحه كتاب را مي توان مطالعه نمود .

4- بهترين روش مطالعه كتاب توجه به مفاهيم و موضوعات كليدي آن مي باشد كه شيرازه اصلي محتواي كتاب را بايد در ذهن خود نگهداريد .

5- بهترين زمان در يك شبانه روز براي مطالعه از اين قرار است : الف) ساعات اوليه صبح زود 5 الي 9 صبح، ب) 11 الي 2 بعدازظهر. ج) سه ساعت استراحت و خواب و صرف نهار كفايت مي كند، د) از ساعت 6 الي 11 شب بهترين زمان براي حفظ مطالب درسي مي باشد .

6- تنظيم دروس تخخصي و عمومي را در جدول خود شما مي توانيد جايشان را تعويض نماييد .

ر) تغذيه مناسب برنامه امتحاني :

1- بهترين كمكي كه مي توان به مغز و حافظه نمود روي آوردن به مواد غذايي مقوي و ويتامين دار
مي باشد و از خوردن غذاهاي كم انرژي خودداري شود .

2- خوردن صبحانه مناسب عبارتند از : نان، مربا. عسل، گندم آب پز و مصرف دو يا سه قاشق مخمر آب جو .

3- ناهار : خوردن غذاهايي مانند ماهي آب پز، برنج، غلات و خورشتهاي مقوي توصيه مي شود . سعي شود نهار مفصل و صبحانه مقوي و شام مختصر ميل گردد .

4- شام: سعي كنيد در شب كمتر غذا بخوريد و اگر هم غذا مصرف مي كنيد مختصر باشد مانند نان، كمي پنير، تخم مرغ، همراه با ميوه خام يا پخته .

5- خوردن دسر و چاي و ميوه و انواع نوشيدنيها در لابه لاي ساعات مطالعه توصيه مي شود .

توصيه مهم :

سعي شود از انواع ميوه ها خريداري كرده و مصرف نماييد چون از طريق ميوه ها ويتامين زياد جذب بدن مي گردد و اين امر در تقويت مغز و حافظه شما تأثير زيادي مي گذارد بطور مثال مصرف ويتامين B نقش ارزنده در متابوليسم مغز دارد و در مواد غذايي مثل جوانه گندم، مخمر آب جو، گردو، فندق، بادام، پسته و ماست وجود دارد .

مصرف ويتامين D در ايجاد تعادل متابوليك فسفري مغز دخالت دارد . اين ويتامين در كره و مارگارين ويتامينه يافت مي شود . از خوردن ميوه هاي بسيار ترش مزه خودداري شود زيرا در كاهش فعاليت حافظه نقش دارند مانند سركه، آبغوره و مواد اسيدي بايد كمتر مصرف شود . خوردن غذاهاي منيزيم دار كه وظيفه شان فعال كردن حافظه و شاداب و جوان نگهداشتن مغز را بر عهده دارند توصيه مي گردد مثل نان كامل سبوسدار، نمك دريايي، سبزيهاي تازه و انواع ميوه ها، شكلات .

در شبها از مصرف بادام، گردو، فندق خودداري نماييد . زيرا هضم آنان براي معده با مشكل مواجه مي شود .

در پايان توفيق و بهروزي همه دانش آموزان و دانشجويان را از خداوند متعال خواهانم . 

                  مؤلف : ابوالفضل معصومي مدرس و مشاور خانواده و جوانان

 

 

+ نوشته شده توسط abuolfazel در پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1387 و ساعت 16:13 |

                                بسمه تعالي 

 

                  قرآن كريم : و شاور هم في الامر فاذا

                      مديريت آموزش و پرورش شهرستان ساوه

              طرح فعال سازي شورای دبیران 

                                 تاليف:

                      ابوالفضل معصومي

             مدير دبيرستان مرحوم حاج رضا تهراني

                                       ((   مقدمه))

نقش و اهميت شورا در مدارس و روشهاي باروري آندر سالهاي اخير مباحثي چون مديريت بر مبناي هدف‏، تصميم گيري مشاركتي، مديريت مشاركت جويانه و نظاير آن كه اهميتي خاص پيدا كرده و مورد توجه صاحبنظران علم مديريت قرار گرفته است .

الف:نكته اساسي در اين بحث توجه به توان نيروي انساني و استفاده بهينه از استعدادها، خلاقيتها و نيروي مهارتي و افراد متخصص در هر سازماني است كه يكي از زمينه هاي مناسب مشاركت دبيران و معلمان و كاركنان در امر آموزش و پرورش محسوب مي گردد . شوراي دبيران مدارس نقش بسزائي در بهبود كيفيت خلاقيت، و احساس تعلق، ايجاد علاقه مندي و كسب مهارتهاي نيروي انساني را بر عهده دارد . اين شوراها محك خوبي بهر شناخت مشكلات ارائه راه حل، ايجاد تعاوني و همكاري و همفكري در پيشبرد امور محوله در مدارس بسيار مؤثر خواهد بود، حقيقت مغز و قلب و نسج هر مدرسه به اهميت و توجه به اين شورا مي باشند و بايد طوري برنامه ريزي كنيم كه انگيزه حضور فعال دبيران را در جلسات تعميم و گسترش دهيم و در اين زمينه هويت دادن و باروري شوراها كوشا بوده و آنرا بعنوان يك ضرورت اجتماعي و حياتي و باورهاي فرهنگي و در اين زمينه مسئوليت خويش پذيرا باشند و ما شاهد روزي باشيم كه مدارس اين شهرستان در سطح استان الگوي مناسبي براي ديگر مدارس سطح استان مركزي قرار گيرد . ان شاء ا

1. اهداف كلي : توجه به اهداف كمي و كيفي شوراي دبيران مدارس

2. اهداف جزئي : ايجاد انگيزش در بين دبيران جهت فعال سازي و اهميت شوراها در مدارس .

ارزش و اعتبار شورا در مدرسه در مبناي اول ناشي از فلسفي و علمي بودن آن است، براساس پژوهش هاي انجام شده هر چه تصميمات يك نهادي با فكر و مشاركت و مشورت افراد ديگر تشخيص و با تجربه انجام پذيرد، از استحكام و درستي و عدم اشتباه خواهد بود . علم مديريت در خصوص اداره سازمانهاي آموزشي و چنين تبيين مي كند كه براساس مشاركت همه معلمان و دبيران مي توان تعليم و تربيت نوين و پويا تري به دانش آموزان عرضه نمود كه از طريق مشاركت افراد دلسوز و آگاه و متخصص در امور سازمان اثربخشي و كارآيي بيشتري دارد رامي توان عرضه نمود كه از اين زمينه روانشناسان و جامعه شناسان نيز بر اين نكته تأكيد كردند.

ب) ديدگاه اسلام :

از ديدگاه اسلام هم مشاركت و شورا طبق نقش صريح قرآن سرلوحه اساس كار و سياست بيان شده است . اسلام هيچ مديري را بي نياز از مشورت نمي داند كه نمونه اش نامه مولاي متقيان به مالك اشتر است و ديگر آنكه عقل كل آخر نيز حضرت ختمي مرتبت از خداوند دستور
مي يابد كه با مؤمنين به مشورت بپردازد (و امرهم شوراي بينهم) و مديريت بدون مشورت را دين مبين اسلام خود كامگي و خودمحوري و سلطه گري تلقي مي نمايد .

ج) مدرسه يك نماد اجتماعي :

چون مدرسه يك نهاد اجتماعي تلقي مي گردد بايستي با روش گروهي و مساعدت كساني انجام گيرد كه مسئوليت پذير باشند . در عين حال كه مدرسه يك سازمان تخصصي است كه دبيران و معلمين و اساتيد با كسب سالها سال تجربه و تكيه بر علوم و تخصص خويش انجام وظيفه مي نمايد و هدايت نسل جوان و سكانداري كشتي علم و معرفت جامعه بر عهده دبيران و هيچ مديري نمي تواند ادعا كند كه امور مدرسه را بدون دخالت و اظهار نظر اعضاء آموزشي طي مي كند .

اهداف جزئي :

1. تهيه پرسشنامه به منظور آگاهي از نظرات دبيران در خصوص ماهيت شورا و اطلاع از نظرات آنان براي بهبود كمي و كيفي شوراي دبيران

2. جمع بندي نظرات ارزشمند دبيران در خصوص فعال سازي شوراي دبيران

3. ارائه راهكارهاي ممكن جهت فعال سازي شوراي دبيران مدارس

4. تنظيم دستور العمل مدون به منظور حمايتهاي قانوني از اين شورا توسط مديريت آموزش و پرورش

5. انجام ارزشيابي سالانه از عملكرد مثبت شوراي دبيران و انتخاب شوراهاي عالي ممتاز خوب و صدور تقدير نامه براي اين شوراها

6. مشخص نمودن فردي متخصص در اداره جهت نظارت و كنترل و ارزشيابي از عملكرد شوراي دبيران مدارس

7. استخراج بهترين نظرات خوب شوراي دبيران مدارس و انعكاس به كليه مدارس براي
بهره وري بيشتر

شوراي دبيران اعضاي بسيار تنومندي است جهت تبادل اطلاع افكار و انديشه ها و خلاقيت ها و اصولاً تعليم و تربيت نياز به انديشه و تفكر و يافتن راه حلهاي بهينه دارد . در شوراي دبيران مي توانيد درباره اهداف تعليم و تربيت بهترين راه حل ها و مواضع را بررسي و ارائه نمايد در جلسات بايد ضمن تبادل نظر از افراد بسيار مهم و سازنده و خلاق دعوت گردد .

د) اهم وظايف كلي شوراي دبيران :

1. گزارش و اطلاع رساني از انجام كارها 2. ميزان پيشرفت و بررسي امور مدرسه 3. نظارت در روند آموزشي 4. اطمينان از روند دستيابي به اهداف 5. افزايش وظيفه شناسي 6. ايجاد نظم و مقررات و انضباط 7. مرتفع نمودن مشكلات آموزشي 8. پرورش دانش آموزان 9. ارائه راه حلهاي ممكن جهت افزايش خلاقيت و نوآوري در مدرسه 10. نظارت و ارزشيابي از عملكرد تك تك اعضاء مدرسه

ناگفته نماند يكي از علل و عوامل كم توجهي و بي علاقگي معلمان به شوراها برنامه ريزي درست از سوي مديران آموزش و پرورش صورت مي گيرد تا در جهت شناخت دبيران و روشن بودن ارزش كار معلمان گام برداشته شود .باتوجه به اينكه شوراي دبيران سبب توسعه مهارتها است .

هـ) تأثيرات مثبت فعاليتهاي گروهي در مدرسه : 1. تأمين نيازهاي رواني 2. توزيع قدرت و نفوذ 3. كاهش و كاستي نابرابري ها 4. افزايش روحيه كنترل رفتار فردي و گروهي 5. بالا بردن روحيه عزت نقس در برابر دبيران 6. استفاده از عقل و تفكر ديگران در مديريت 7. افزايش بهره وري 8. افزايش درجه مداخله و تعهد در امور سازمان 9. افزايش انگيزه و رضايت شغلي 10. تقويت نوآوري و خلاقيت در مدارس 11. راهكارهاي بهينه و انتخاب بهترين روش كار 12. افزايش محبت و دوستي در بين دبيران 13. كمك به حل مشكل دانش آموزان و دبيران

                                          بسمه تعالي

                      طرح فعال سازي شوراي دبيران مدارس

                       قرآن مجيد : و امرهم شوري بينهم

سعدي شيرازي :

با يكي يا دوكس مشاوره كن               در     اموري     كه     پر   خطر     بيني

وز يك  آئيه  پيش  رو  نگري             كز     دو    آئينه    پشت    سر     بيني

مقدمه :

اهداف كلي :

1. مشاركت جدي دبيران در شوراي دبيران

2. بهينه سازي فعاليتهاي دبيران

3. بالا بردن روح ابتكار و خلاقيت در دبيران

4. تغيير دادن روشهاي تدريس به روش جذاب

5. بالا بردن ميزان روحيه و انگيزش در دبيران

6. تأثير گذاري در كيفيت آموزشي و تدريس دبيران

7. مشاركت فعال مديريت آموزش و پرورش در تقويت شوراي دبيران

هدفهاي رفتاري مدارس :

1. دبيران با رغبت بسيار خوبي در جلسات شوراي دبيران حضور يابند .

2. وقتي جلسه برگزار مي شود دبير خود را موظف به حضور بداند .

3. در اولين جلسه شوراي دبيران در ابتداي سال تحصيلي محورهاي كلي به تصويب شورا برسد و محور جلسات بعدي براساس آن انجام گيرد .

4. روش تدريس دبيران پس از اجراي طرح بهبود يابد حداقل 3 روش (سخنراني پرسش و پاسخ كنفرانس ) در تدريس بكار گيرند .

5. در شناسائي نقاط ضعف و قوت محصلين دبيران گام خوبي بردارند .

6. دبيران پس از تدريس درس در آخر روش ارزشيابي مناسبي را بكار گيرند تا ميزان به كارگيري محصلين به خوبي اندازه گيري شود .

7. هر دبير موظف به ارائه يك ابتكار و روش تدريس پيرامون درس تخصصي خود به شورا گردد.

8. مديريت آموزش و پرورش در جهت تقويت شوراي دبيران طرح انتخاب شوراي دبيران برتر را به مرحله اجرا بگذارد .

9. در ارزشيابي دبيران حضور در جلسه ارائه ابتكار فعال بودن در شورا با ارائه طرحها امتياز محاسبه گردد .

10. دانش آموزان متوسط به جايگاه علمي خوب درس ارتقاء يابند .

هدفهاي جزئي :

براي اينكه بتوانيم به اهداف كلي و هدفهاي رفتاري شايسته اي دسترسي پيدا كنيم ابتدا نياز به برنامه ريزي دقيق و حساب شده از سوي مديريت آموزش و پرورش دارد تا در شهريورماه هر سال به مديران مدارس ارائه نموده و آنها ديگر در سال تحصيلي جديد براساس برنامه هاي مشخص شده از سوي شهرستان گامهاي خود بخوبي تنظيم و اجراء نمايند .

الف) كميته برنامه ريزي شوراي دبيران مدارس در اداره متبوع با تركيب افراد ذيل تشكيل گردد :

1. معاون آموزش مهارتي مقطع متوسطه

2. مسئول سرگروههاي آموزشي

3. انتخاب نماينده مديران يكي خواهر يكي برادر انتخاب اين اصلح افراد كساني هستند با تجربه كه با سابقه و داراي تاليف باشند .

4. كارشناس مسئول انجمن اولياء و مربيان منطقه

5. كارشناس مسئول ضمن خدمت

6. انتخاب 3 نفر از دبيران با تجربه و با سابقه كه داراي تاليف و ابتكار باشند با نظر بند 1 و 2

وظايف كميته منطقه :

1. تهيه و تنظيم مدون و اساسي شرح وظايف شوراي دبيران براساس آئين نامه آموزشي و اجرائي مدارس

2. تدوين برنامه هاي اجرائي و راهبردي و اساسي شوراي دبيران مدارس تا پايان مردادماه هر سال

3. ابلاغ برنامه هاي سالانه بصورت خط مشي كلي به مدارس در شهريور هر سال جهت تنظيم جلسات ماهانه شوراي دبيران و ارسال فرم مربوطه

4. نظارت بر عملكرد مدارس در خصوص فعال سازي شوراي دبيران

5. اختصاص 50 امتياز از سوي اداره به فعاليت شوراي دبيران هر مدرسه و تعيين شوراي دبيران ممتاز عالي خوب و معرفي به كليه مدارس

6. صدور تقديرنامه و تشويقي ضمن خدمت براي 3 شوراي منتخب (60 ساعته)

تبصره : انجام تشويق اعضاء فعال شوراي دبيران مدارسي كه درجه ممتاز عالي خوب –تعيين در شهريور هر سال

7. كليه جلسات شوراي دبيران مي بايست در ساعات غيرآموزشي تشكيل و كسانيكه در جلسات حضور مي يابند بايد فرم حضور و غياب را امضاء نمايند و به ازاي هر جلسه 6 ساعت ضمن خدمت محاسبه و در دو مرحله يكي پايان بهمن ماه (30 ساعت) ديگري پايان تير ماه (30 ساعت) توسط مدير مدرسه نيست اسامي به اداره ارسال تا بعد از 30 روز ديگر گواهي ضمن خدمت از طريق استان صادر و تحويل افراد ذينفع خواهد شد .

8. كسانيكه در طول سال تحصيلي در خصوص بهينه سازي شيوه هاي تدريس دبيران و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي دانش آموزان دو طرح و ابتكار ارائه نمايند به مدير و دبير مربوطه در پايان اسفندماه هر سال پاداشي مناسب در نظر گرفته و به آنان اهدا مي شود .

9. مقالاتي كه به نحوي در رابطه با بهتر اداره نمودن جلسات شوراي دبيران و شيوه تدريس برتر ارائه شود در مجلات و روزنامه ها از طريق آموزش و پرورش به چاپ خواهد رسيد .

10. در هر مدرسه در اولين جلسه كه در اوايل مهرماه حداكثر تا 15 مهرماه تشكيل مي شود اداره جلسات شورا بدين گونه بايستي سازماندهي شوند .

الف) انتخاب دبير شورا ب) منشي شورا ج) مسئول پيگيري مصوبات

وظايف اعضاء هيئت رئيسه شوراي دبيران :

- دبير شورا : 

1. جدول زماني تشكيل جلسات شورا به دبيران 2. تعيين زمان جلسه با هماهنگي گروه 3 نفره برنامه ريزي مدرسه 3. تعيين وقت براي افرادي كه مي خواهند به ارائه نظر بپردازند . 4. دعوت از شخصيتهاي علمي بيرون از مدرسه براي فعالتر نمودن جلسات شورا 5. پيگيري برنامه پذيرائي از دبيران .

- منشي شورا :

1. ثبت كليه نظرات دبيران 2. تنظيم مصوبات جلسه 3. اخذ امضاء از كليه حاضرين 4. ارسال صورتجلسه شورا به اداره متبوع 5. ارائه تذكر در خصوص خارج بودن مطالب برخي دبيران از دستور جلسه 6. دريافت نظرات كتبي همكاران و ضميمه نمودن به صورتجلسه مسئول پيگير مصوبات . از بين دبيران فردي كه فرصت پيگيري مصوبات جلسه شورا را دارد بعنوان نايب رييس انتخاب مي شود تا با هماهنگي مدير مدرسه كليه موارديكه در متن صورتجلسه آماده است تحت پيگيري مي باشد براي محقق شدن نظرات كليه دبيران اقدام نمايد .

وظايف شوراي دبيران مدارس :

براساس ماده 15 آئين نامه اجرائي و آموزشي مدارس شوراي معلمان به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگي پيرامون مسائل آموزشي و پرورشي و اداري مدرسه تشكيل مي گردد كه با مشاركت و حضور فعال دبيران آموزش و پرورش مدرسه را تسهيل مي كنند كه عمده وظايف اين شورا عبارتند از :

ماده 15- به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگي در امور آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه و تأمين مشاركت معلمان در حسن جريان آموزشي و پرورشي و اداري مدرسه، شورايي به نام شوراي معلمان با شركت همه معلمان، مربيان و مشاوران مدرسه تشكيل مي گردد . وظايف شوراي معلمان به شرح زير است :

1. نظارت بر همسويي برنامه ها و روشهاي كاري در چارچوب اهداف مصوب دوره تحصيلي و مفاد اين آيين نامه

2. مشاركت مؤثر و كارآمد در تهيه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدرسه و همكاري در اجراي آن پس از تأييد شوراي مدرسه

3. بودجه بندي برنامه درسي با رعايت مقررات مربوط و ارائه آن به شوراي مدرسه جهت تأييد

4. بررسي و تبادل نظر پيرامون چگونگي افزايش اثر بخشي روش هاي تدريس

5. چاره انديشي براي تامين مشاركت فعال دانش آموزان در فرآيند آموزش و پرورش

6. تلاش در ارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزشي و پرورشي و بررسي علت افت تحصيلي دانش آموزان و برنامه ريزي براي كاهش آن

7. مشاركت در تنظيم برنامه هاي پرورشي، تقويت اعتقادات ديني و اخلاقي و آداب اسلامي در دانش آموزان

8. بررسي و تبادل نظر به منظور هماهنگ كردن نحوه تشويق و تنبيه دانش آموزان

9. بحث و تبادل نظر و اتخاذ تدابير مناسب در مورد مسائل آموزشي، پرورشي و انضباطي دانش آموزان و بهبود اداره مدرسه

10. بحث و تبادل نظر درباره محتواي كتاب هاي درسي و انعكاس آن به مسئولين ذيربط از طريق مدير مدرسه

11. تبادل نظر و هماهنگي در مورد نحوه استفاده از وسايل آموزشي، كمك آموزشي و كارگاهي

12. ارائه راهكارهاي مناسب براي ترغيب دانش آموزان به منظور انجام مطالعات درسي و غيردرسي

13. ايجاد هماهنگي در ارتباط با نحوه و ميزان تكاليف درسي دانش آموزان متناسب با نياز، استعدادها و علائق آنان

14. همكاري، برنامه ريزي و تصميم گيري در خصوص چگونگي تشكيل كلاسهاي فوق برنامه با مشاركت انجمن اولياء و مربيان و رعايت ضوابط مربوط

15. بررسي منابع آموزشي، كمك آموزشي و پرورشي و انتخاب و معرفي كتب، نشريات، نوارهاي صوتي و تصويري جهت استفاده در مدرسه با رعايت ساير مقررات

16. انتخاب نماينده يا نمايندگان شوراي معلمان براي شركت در شوراي مدرسه و انجمن اولياء و مربيان در اولين جلسه شوراي معلمان

17. تعيين پايه تحصيلي دانش آموزان مشمول ماده 43 آئين نامه و ارائه پيشنهاد به شوراي مدرسه

ماده 16- رياست شوراي معلمان به عهده مدير و در غياب مدير به برعهده نايب رييس است كه توسط شوراي معلمان تعيين مي شود . مدير مدرسه مسئول تعيين دستور جلسات و پيگير اجراي تصميماتي است كه توسط اكثريت اعضاي شوراي معلمان اتخاذ مي شود .

تبصره 1 مدير مدرسه مي تواند در صورت لزوم از متخصصين تعليم و تربيت، معلمان بازنشسته، كارشناسان و مسئولين آموزش و پرورش و اولياي دانش آموزان جهت شركت در شوراي معلمان و تبادل نظر در زمينه هاي مربوط دعوت كند .

تبصره 2 دبير شوراي معلمان در اولين جلسه توسط اعضاي شورا تعيين مي شود و موظف است خلاصه اي از مذاكرات يا تصميمات متخذه هر جلسه را ثبت نموده و به امضاي اعضاي شورا برساند .

تبصره 3 شوراي معلمان مي تواند به منظور انجام بهتر وظايف خود نسبت به تشكيل گروههاي درسي و آموزشي اقدام نمايد .

ماده 17 مديران مدارس موظفند اولين جلسه شوراي معلمان را حتماً قبل از بازگشايي مدارس و حداكثر تا ده روز پس از آن تشكيل دهند . جلسات شوراي معلمان حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي شود .

3. رياست شوراي دبيران برابر ماده 16 آئين نامه اجرائي مدارس بر عهده مدير مدرسه و در غياب وي توسط نائب رئيس شورا كه از سوي دبيران انتخاب مي شود محول مي گردد .

4. انتخاب 8 كميته كاري از بين دبيران بدين شرح :

الف) كميته بررسي شيوه بودجه بندي و محتوي كتب درسي ب) كميته بررسي حقوق و منافع دبيران و دانش آموزان ج) كميته بررسي مسائل افت تحصيلي دانش آموزان د) كميته بررسي انتخاب روشهاي برتر تدريس هـ) كميته بررسي مسائل اخلاقي و انضباطي دانش آموزان
و) كميته فوق برنامه و تشويقات ز) كميته مسائل پژوهشي و تربيتي ر) كميته بررسي نحوه ارزشيابي و امتحانات از دروس .

تبصره 1 هر كميته مي تواند از ساير دبيران كمك و همفكري گرفته تا در جلسات بطور فعال نظرات و پيشنهادات خود را ارائه نمايند .

تبصره 2 : كميته ها مي توانند بدون تشكيل شوراي دبيران با حضور چند نفر از افراد باتجربه گردهمائي مشورتي تشكيل تا از نظرات خوب آن افراد بهره بجويند .

تبصره 3 : 5 مسئول كميته طي نامه اي درخواست برگزاري جلسه شوراي دبيران فوق العاده را از مدير بنمايند مدير موظف است بر اساس اين تقاضا دستور تشكيل جلسه را صادر تا تمهيد مقدمات بعمل آيد .

تبصره 4 : جلسات فوق العاده نبايد در سال از 3 مورد بيشتر شود و حداقل در طول سال هر كميته بايد 6 جلسه جداگانه اختصاصي تشكيل و پيرامون مسائل تخصصي كميته خود بحث و تبادل نظر بعمل آورند و نظرات پيشنهادي اعضاي كميته را در جلسه شوراي دبيران بازگو نمائيد و متن صورتجلسات را به دبير شورا ارائه نمايند .

تبصره 5 : هر كميته موظف است يكي را بعنوان مسئول تعيين تا وي با همكاري ديگر اعضاء بتوانند نظرات خوب و ارزشمند را جمع آوري و بعنوان سخنگو در جلسه شوراي دبيران طرح نمايد .

تبصره 6 : هر كميته اي كه در جلسه شوراي دبيران مسئوليت پذير و فعال باشد در پايان سال بهترين كميته از سوي مدير مدرسه و مديريت اداره مبتوع مورد تشويق قرار خواهد گرفت .

تبصره 7 : هر يك از كميته ها با توجه به شرح وظايف خاص خود از حيطه تعيين شده جلسه برگزار و مطالب كميته خود را بصورت تخصصي جمع بندي تا در جلسه شوراي دبيران بعنوان يك كار علمي مطرح نمايند .

تبصره 8 : كليه دبيران هر مدرسه مي بايست در 8 كميته كاري تقسيم و در آن كميته اي كه عضويت پيدا كرده با هماهنگي مسئول كميته مسائل تخصصي محوله را پيگيري نمايند .

موانعي كه در جهت فعال شدن شوراي دبيران در گذشته وجود داشته و در فرم نظر خواهي دبيران بيان نموده اند عبارتند از :

1. در شوراي دبيران مطالب سودمند ارائه نمي شد .

2. معلمان شركت فعالي در جلسات آن نداشته اند .

3. برخي مديران مدارس نظرهاي خود را بر شورا تحميل مي كنند .

4. طرج و برنامه خاصي در اداره جلسات شورا وجود نداشته است .

5. هيچ انگيزه براي تشويق معلمين خلاق و مبتكر وجود ندارد و لذا معلمان خلاق چون مورد بي مهري قرار مي گيرند پويايي و تحرك خود را از دست مي دهند .

6. محور جلسات شوراي دبيران از قبل تعيين و ابلاغ نمي شود .

چگونه مي توان جلسات شوراي دبيران را پويا و فعالتر نمود :

گام اول :

تعيين گروه 3 نفره (برنامه ريزي و ارزشيابي) بمنظور تنظيم محتوي جلسات يكسال تحصيلي بايد از بين كادر آموزشي و اجرائي هر مدرسه يك گروه برنامه ريز تعيين و مشخص شود شامل: 1. مدير مدرسه 2. يك نفر از دبيران دروس علوم پايه (فيزيك، شيمي، رياضي، فني) 3. يك نفر از دبيران دروس علوم تجربي و انساني (دروس عربي اجتماعي - تاريخ - جغرافيا و . )

تبصره 1 : اين گروه سه نفره مسئوليت طراحي محتوي جلسات ماهانه شوراي دبيران را
عهده دار مي شوند كه يا بصورت سالانه و يا بصورت فصلي تهيه و تنظيم و به اطلاع كليه دبيران مي رسانند .

تبصره 2 : تعيين و تاريخ جلسه مكان جلسه محتوي جلسه به عهده اين گروه 3 نفره برنامه ريزي مي باشد .

تبصره 3 : انتخاب دو نفر دبير بر عهده شوراي دبيران است كه در جلسه خردادماه هر سال اين افراد تعيين و به مدير مدرسه جهت برنامه ريزي و نحوه اداره جلسات شوراي دبيران در سال تحصيلي جديد را طراحي و در اولين جلسه به كليه دبيران مركز محتوي جلسات و وظايف هر دبير و يا هر گروه آموزشي هر درس تعيين و ابلاغ مي شود .

تبصره 4 : ارزشيابي از عملكرد دبيران و نحوه فعاليت آنان در شورا بر عهده اين گروه 3 نفره برنامه ريزي و ارزشيابي مي باشد و نفرات اول تا سوم افراد فعال هر ساله توسط اين گروه مشخص و جهت تشويق به اداره متبوع توسط مدير معرفي مي گردد .

چگونه مي توان انگيزش حضور معلمان در شوراي دبيران را افزايش داد :

1. دبيراني كه هيچ غيبتي در جلسه شوراي دبيران نداشته باشند از 100 امتياز ارزشيابي نمره 70 خواهند گرفت .

2. دبيراني كه طرح و برنامه در جلسات شورا بصورت مكتوب ارائه مي كنند 10 امتياز به امتياز رديف 1 افزايش مي يابد (حق تاليف امتياز بگيريد)

3. دبيراني كه بيش از 65% قبولي در تدريس خود (1 امتياز ديگر به بند1 ) اضافه خواهند گرفت.

4. دبيراني كه با مدير و معاونين مدرسه همكاري خوبي را در اجراي وظايف آموزشي پرورشي داشته باشند 5 امتياز به مجموع نمرات ارزشيابي اضافه مي گردد كه در مجموع 100 امتياز ارزشيابي را اخذ خواهند نمود .

5. دبيراني كه دو طرح آموزشي و پرورشي به مدير مدرسه ارائه و به اداره توسط مدرسه انعكاس يابد بايد مورد تشويق كتبي قرار گيرند .

6. دبيراني كه دو طرح روش تدريس برتر را به مدير مدرسه ارائه و به اداره توسط مدرسه انعكاس يابد بايد مورد تشويق كتبي قرار گيرند .

7. دبيراني كه مشخص شود كه مسائل اخلاقي انضباطي درسي و رفتاري برخي دانش آموزان مشكل دار را برطرف مي كنند بايد مورد تشويق قرار گيرند .

8. دبيراني كه در تدريس درس خود از وسايل كمك آموزشي بيشتري استفاده مي كنند بايد مورد تشويق قرار گيرند .

9. دبيراني كه در سر كلاس هر هفته پرسش را در تدريس خود لحاظ كرده و بطور مرتب سئوال از دانش آموزان مي نمايند بايد مورد تشويق قرار گيرند .

10. دبيران خوش اخلاق كه رابطه خوبي با دانش آموزان برقرار مي كنند و مطالب خود را با
روش هاي جذاب به محصلين انتقال مي دهند بايد مورد تشويق قرار گيرند .

وظايف مهم هيئت رئيسه شوراي دبيران :

1. بوجود آوردن محيطي شاداب و آرام بدور از مسائل خشك اداري و آماده نمودن فضا براي حضور فعال دبيران در جلسات

2. تعيين راهكارهاي قابل پذيرش براي دبيران جهت حضور فعال در جلسات شوراي دبيران

3. تعيين نوبت براي هر كميته تخصصي جهت ارائه طرحها و نظرات خود

4. هدايت صحيح جرياني مذاكرات و بحث و تبادل نظر در جلسه شوراي دبيران

5. ارائه روشن بيني در جلسه پيرامون سئوالات مطرح شده توسط دبيران محترم در جلسات

6. در تعيين مكان جلسه تنوع و جذابيت محل مورد توجه قرار گيرد و گاه گاهي محل تغيير يابد .

7. محتوي جلسه از مسير اصلي خود خارج نشود .

8. ارائه خلاصه نظرات و بحثها در پايان جلسه

9. مصوبات پس از تنظيم در دفتر صورتجلسات در پايان قرائت تا در صورت تصويب امضاء نمايند .

10. سعي شود همه دبيران به نحوي در مباحث مطروحه شركت كنند و نظر خود را به شورا ارائه نمايند .

11. تعيين دو نفر ناظر بر فعاليتهاي محتوي شورا تا در صورت لزوم تذكر آئين نامه اي به اعضاء هيئت رئيسه شورا بدهند كه از مسير اصلي گفتگو ها و محتوي ابلاغي در جلسات خارج نشوند. اين دو نفر با راي كليه دبيران انتخاب مي شوند و فقط مسئوليت نظارت بر شورا را دارند.

12. اعضاء شوراي دبيران از بين خود بايد يك نايب رئيس يك منشي يك دبير شورا و دو ناظر و 8 نفر مسئول كميته ها را تعيين و به مدير مدرسه معرفي نمايند و برابر آئين نامه اجرائي مدارس ماده 16 رياست شوراي دبيران بر عهده مدير مدرسه مي باشد .

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط abuolfazel در سه شنبه بیستم فروردین 1387 و ساعت 23:7 |

                                  بسمه تعالي

                      خـود را بـهـتـر بـشـنـاسـيـم

داوطلب عزيز و محترم جهت هرچه بيشتر آشناي شما بامباحث روانشناسي ومشاوره ونحوه اعتماد سازي وانتخاب روش مطالعه وبالابردن سطح روحيه خود در كنكور از شما ميخواهيم كه بروشورهاي تهيه شده را بدقت مطالعه نموده ودر جهت بهبوده روند برنامه هاي تحصيلي خود گامهاي مؤثري را برداريد بي گمان هر يك از ما نگران آينده خود هستيم و دوست داريم زندگي امروز خود را به سمت آينده اي بهتر سوق دهيم و خوب مي دانيم كه زندگي وپيشرفت در آن در گروي خوب درس خواندن و تحصيل در مراتب بالاتر است اما چون نحوه ادامه تحصيل در مراكز دانشگاه اولاً با محدوديت مواجه هست ودر ثاني مشكل قبولي و پزيرش در كنكور  مي باشد و راهيابي به دانشگاه با چندين برنامه مشكل دار مواجه گرديده كه بر همه شما فرض است با تقويت اراده و با توكل به خداوند سبحان و داشتن روحيه اميدوار كننده اي اين سدهاي به وجود آمده را شكسته و با پيروزي از پل موفقيت عبور نمائيد ضمناً در جهت انتخاب مسيري هدفمند علاوه بر سعي وكوشش شما نيازمند استفاده از برنامه هاي مشاوره گروهي وفردي مي باشد كه لازم است بنحوه مطلوب از جلساتي كه  در اين زمينه توسط مشاور محترم مؤسسه بر گزار مي شود استفاده نمائيد. اكثر ما هدف را خوب مي شناسيم اما براي رسيدن  به آن نيازمنده بهرمندي از خدمات راهنمايي هستيم  البته در مسير هايي كه بسوي هدف حركت مي كنيد ممكن است با راههاي پر پيچ و خم مواجه شويد ،در اينجا نبايد شما دل سرد شويد و از تجربه و مديريت و راهنمايي ديگران بهره مند شده و خود را از هر جهت مجهز به وسايل و ابزار هاي اجتماعي ـ‌ علمي ـ‌ روانشناسي بنماييد تا در طول مسير راه هرگز دچار  جهل و ناداني و بن بست نشويد در اين ميان مؤسسه خوارزمي با بكار گيري نيروهاي با تجروبه وكاردان و فعال نمودن بخش مشاوره به همراهي و كمك شماآمده  تا شما را براي راهيابي به دانشگاه مساعدت نمايند شما هم متوانيد در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود قبول شويد به شرط آنكه در رعايت موارد زير همت گماريد .

1.     به خداوند متعال توكل كنيد

2.     در شناسي استعداد وتوانمنديهاي خود تلاش نمايد

3.     اراده خود را تقويت كنيد

4.     خانواده خود را با خود تا لحظه پيروزي با خود همراه سازيد

5.     اميدوارانه و مشتاقانه ومصمم وبا عظمي راسخ در مسير موفقيت تلاش كنيد

6.     از هرگونه اتلاف وقت جلوگيري كنيد

7.     از سرگرميهاي غير درسي بشدت پرهيز نمائيد

8.     از يك برنامه ريزي مدون هفتگي با همكاري مشاور استفاده كنيد

9.     تكاليف هفتگي رابا ذوق و شوق و دقت كامل انجام دهيد

10.در هر ماه حتماً در جلسات مشاوره گروهي و فردي  موسسه شركت نمائيد

11.با هر گونهمشكلي كه در مسير تلاش شما قرار گرفت با مشاوره در ميان بگزاريد

12.اعتماد به نفس خودرا قوي كنيد

13.بادوستان صميمي وفعال درسي تبادل تجربه نمائيد

14.  از مشورت وراهنمائيهاي دلسوزانه والدين و دبيران خود استفاده كنيد.

شما هم مي توانيد يك قاضي خوب باشيد بشرط آنكه گامهايي ذير را با موفقيت پشت سر بگذاريد .

1.     نسبت به گذشته خود فكر كنيد.

2.     نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي نمائيد.

3.     برروي يك ورقه توانمنديها و استعدادهاي خود را بنويسيد.

4.     پيرامون عملكرد گذشته و حال خود فكر و انديشه نماييد.

5.     خود را به جامعه آنطوري كه بايد باشيد معرفي كنيد.

6.     در تصميم گيريهاي زندگي همانند يك قاضي خوب عمل كنيد.

7.     شروع خوبي را براي كسب موفقيت آغاز نماييد.

8.     داشتن روحيه مناسب و شاد و ضميري اميدوار و آينده نگري از مهمترين گامهاي مؤثر در زندگي است.

9.      داشتني يك برنامه هدفمند در زندگي خيلي پر ارزش است.

سخني با افراد كنكوري:

نميدانم شما در چه فضايي زندگي مي كنيد آيا به فكر آينده خود هستيد آيا در مورد موفقيت خود در كنكور انديشه اي داريد .

اما يك چيز را خوب مي دانم كه شما از اول سال تحصيلي به اين فكر بوده ايد كه با توكل به خداوند ميخواهيد در كنكور امسال موفق  شويد.

(( گوارايتان باد اين پيروزي ))

در جامعه اي كه ما در آن زندگي مي كنيم افراد و طبقات مختلف وجود دارند كه هركدام داراي يك بينش و يك تفكر مي باشند حال از شما مي پرسيم كه شما از كدام گروه افراد جامعه هستيد.

گروه اول : افراد خوش بين :

 اين قبيل افراد در جامعه همبستگي بيشتري با افراد جامعه در برقراري رابطه با ديگران از خود نشان مي دهند و در مقابل فشار هاي روحي ماهرانه مقاومت مي كنند و خيلي خوب مي توانند با محيط خود و اطرافيان سازگاري ايجاد كنند ، در بين اقوام و دوستان جايگاه ويژه اي دارند درباره كنكور ـ شغل ـ انتخاب همسر و تند دستي خود با اميدواري صحبت مي نمايند.

گروه دوم : افراد واقع بين :

  اين تيپ افراد كساني هستند  كه از افراد دور و بر خود انتظار زيادي ندارند ، اينگونه اشخاص هرگز بدنبال تأئيد ديگران براي جلب توجه خود نيستند از عزت نفس كافي برخوردارند.

گروه سوم : افراد هوشيار :

اينگونه افراد به بهترين وجه بر توانيهاي خود و واقفند و انجام بسياري از فعاليتها و تصميمات را همراه با درجاتي از خطر كردن ريسك پذيرند هميشه آماده روبروشدن با ناكاميهاي احتمال هستند در برابر رويدادهاي نا مساعد زود دست و پاچه نمي شوند و خود را گم نمي كنند و با فشارهاي روحي زود عقب نشيني نمي نمائيد.

گروه چهارم : افراد قاطع :

 در تصميم گيري مصمم و با قاطعيت عمل مي نمايند ، در انجام هر كاري با در نظر گرفتن همه جوانب بدون اينكه دچار وسواسي يا ترديد شوند از خود شهامت نشان مي دهند از سرمايه معنوي و فكرشان براي به ثمر رساندن طرحها و انديشه ها به دور از خيالبافي اقدام مي كنند در مواجه با هرگونه شكست به سرعت بر ناراحتيها غلبه مي كنند و تصميم جديدي را اتخاذ مي نمايند.

گروه پنجم : افراد مردد :

 اشخاصي هستند كه بر عكس گروههاي چهارم هميشه در تصميم گيريها با ترديد و دودلي مواجه مي شوند براي اتخاذ تصميم هميشه به امروز فردا كار را محول مي كنند گاهي هم تصميم گيري را به نظر دوستش محول مي سازد ـ گاهي خود را تابع بخت و اقبال مي داند و در امورات تحصيلي و شغلي و مسائل اجتماعي با كندي پيش مي روند و در همه حال از همترازان خود  در جامعه هميشه عقب افتاده تر هستند و اين تيپ از انسانها هرگز در پستهاي كليدي نمي توانند خود را قرار دهند.

گروه ششم : افراد احساسي :

  از ديگر تيپ هاي شخصيتي هستند كه در مسائل تحصيلي و شغلي خود تابع احساسات خود و سايرين قرار مي گيرند و هرگز نمي توانند عاقلانه در زندگي تصميم گيري نمايند و اگر  تصميم هم بگيرند فردا آنرا اجرا نمي كنند و تصميم ديگري به جاي آن مي گيرند  ، آنقدر در جامعه دچار  تصميمات پي در پي ميشوند كه لابلاي آن تصميمها گم        مي شوند و در همه حال تابع هوس و خواسته هاي زود گذر قرار مي گيرند اين قبيل افراد هرگز در فعاليتهاي علمي بويژه كنكور دانشگاهها موفق نخواهند شد.

تصميم عاقلانه :

از شما سئوال  مي شود از بين افرادو تيپهاي گروههاي ششگانه كدام تيپ شخصيتي را بعنوان الگو انتخاب مي كنيد بطور صادقانه خود را محك بزنيد و نوع آن را مشخصي سازيد هر چند در تيپ شخصيتي شما نواقصي هم وجود داشته باشد پس خصوصيات خود را در جدول زير تنظيم و با همكاري مشاور مؤسسه گامهاي مناسبي را براي بهبود تيپ شخصيتي خود برداريد.

 

جدول تيپ شخصيتي آقا / خانم…………………………………

رديف

نوع تيپ شخصيتي

خصوصيات رفتار و رواني خود را بنويسيد

نظريه مشاور

1

افراد خوش بين

 

 

2

افراد واقع بين

 

 

3

افراد هوشيار

 

 

4

افراد قاطع

 

 

5

افراد مردد

 

 

6

افراد احساسي

 

 

 

                                                                                                                              ابولفضل معصومي   -   مشاور ومدرس خانواده ومشاورتحصيلي

 

+ نوشته شده توسط abuolfazel در دوشنبه نوزدهم فروردین 1387 و ساعت 0:35 |
درباره ازدواج بسیار گفته و شنیده ایم. اما مطالبی كه در زیر می آید شاید برای شما تازگی داشته باشد.

از میان ضرب المثل های ملل مختلف و همین طور سخنان شخصیت های بزرگ جهان پیرامون ازدواج شصت مورد را انتخاب كرده ایم. بسیاری از این حرف ها جنبه شوخی و مزاح دارد اما تعداد دیگری از آنها شاید وصف حال من و شما باشد! همین طور قسمت دیگری از این گفته ها می تواند برای عده ای حكم كلید راهنما را داشته باشد.

1-هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت كن تا با چشم هایت.( ضرب المثل آلمانی)

2- مردی كه به خاطر " پول " زن می گیرد، به نوكری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی )

3- لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست . ( ضرب المثل چینی )

4- زنی سعادتمند است كه مطیع " شوهر" باشد. ( ضرب المثل یونانی )

5- زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می سازد. ( ضرب المثل انگلیسی )

6- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگلیسی )

7- زن و شوهر اگر یكدیگر را بخواهند در كلبه ی خرابه هم زندگی می كنند. ( ضرب المثل آلمانی )

8- داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت . ( ضرب المثل لهستانی )

9- دختر عاقل ، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد. ( ضرب المثل ایتالیایی)

10-داماد كه نشدی از یك شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای .( ضرب المثل فرانسوی )

11- دو نوع زن وجود دارد؛ با یكی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر. ( ضرب المثل ایتالیایی )

12- در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه كن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق كن . ( ضرب المثل آذربایجانی )

13- برا ی یافتن زن می ارزد كه یك كفش بیشتر پاره كنی . ( ضرب المثل چینی )

14- تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب كن . ( ضرب المثل چینی )

15- اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شكمش را در دست بگیر. ( ضرب المثل اسپانیایی)

16- اگر زنی خواست كه تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج كن اما پولت را از او دور نگه دار . ( ضرب المثل تركی )

17- ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می شود. (ماری آمپر)

18- ازدواج مثل یك هندوانه است كه گاهی خوب می شود و گاهی هم بسیار بد. ( ضرب المثل اسپانیایی )

19- ازدواج ، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است . ( ضرب المثل فرانسوی )

20- ازدواج كردن وازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است . ( سقراط )

21- ازدواج مثل اجرای یك نقشه جنگی است كه اگر در آن فقط یك اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممكن خواهد بود. ( بورنز )

22- ازدواجی كه به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می رود. ( رولاند )

23- ازدواج همیشه به عشق پایان داده است . ( ناپلئون )

24- اگر كسی در انتخاب همسرش دقت نكند، دو نفر را بدبخت كرده است . ( محمد حجازی)

25- انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست ، ولی می توانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب كنیم . ( خانم پرل باك )

26- با زنی ازدواج كنید كه اگر " مرد " بود ، بهترین دوست شما می شد . ( بردون)

27- با همسر خود مثل یك كتاب رفتار كنید و فصل های خسته كننده او را اصلاً نخوانید . ( سونی اسمارت)

28- برای یك زندگی سعادتمندانه ، مرد باید " كر " باشد و زن " لال " . ( سروانتس )

29- ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ " شجاعت " می خواهد. ( كریستین )

30- تا یك سال بعد از ازدواج ، مرد و زن زشتی های یكدیگر را نمی بینند. ( اسمایلز )

31- پیش از ازدواج چشم هایتان را باز كنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید. ( فرانكلین )

32- خانه بدون زن ، گورستان است . ( بالزاك )

33- تنها علاج عشق ، ازدواج است . ( آرت بوخوالد)

34- ازدواج پیوندی است كه از درختی به درخت دیگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر دو " زنده " می شوند و اگر " بد " شد هر دو می میرند. ( سعید نفیسی )

35- ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و سی سال تحمل! ( تن )

36- شوهر " مغز" خانه است و زن " قلب " آن . ( سیریوس)

37- عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق . ( بالزاك )

38- قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم ، اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم . ( لرد لوچستر)

39- مردانی كه می كوشند زن ها را درك كنند ، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج كنند. ( بن بیكر)

40- با ازدواج ، مرد روی گذشته اش خط می كشد و زن روی آینده اش . ( سینكالویس)

41- خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آید . ( پاستور )

42- ازدواج كنید، به هر وسیله ای كه می توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یك همسر بد شوید فیلسوف بزرگی می شوید. ( سقراط)

43- قبل از رفتن به جنگ یكی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا كن . ( یكی از دانشمندان لهستانی )

44- مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد. ( كارول بیكر)

45- من تنها با مردی ازدواج می كنم كه عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم . ( آگاتا كریستی)

46- هر چه متأهلان بیشتر شوند ، جنایت ها كمتر خواهد شد. ( ولتر)

47- هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی برد، چون همیشه آن را مربوط به خودش می داند . ( جانسون )

48- زن ترجیح می دهد با مردی ازدواج كند كه زندگی خوبی نداشته باشد ، اما نمی تواند مردی را كه شنونده خوبی نیست ، تحمل كند. ( كینهابارد)

49- اصل و نسب مرد وقتی مشخص می شود كه آنها بر سر مسائل كوچك با هم مشكل پیدا می كنند. ( شاو)

50- وقتی برای عروسی ات خیلی هزینه كنی ، مهمان هایت را یك شب خوشحال می كنی و خودت را عمری ناراحت ! ( روزنامه نگار ایرلندی )

51 – هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی كند. ( ضرب المثل اسكاتلندی)

52 – با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی كن . ( ضرب المثل آلمانی )

53 – تا ازدواج نكرده ای نمی توانی درباره ی آن اظهار نظر كنی . ( شارل بودلر )

54 – دوام ازدواج یك قسمت رویِ محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا . ( ضرب المثل اسكاتلندی )

55 – ازدواج پدیده ای است برای تكامل مرد. ( مثل سانسكریت )

56 – زناشویی غصه های خیالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبدیل می كند . (ضرب المثل آلمانی )

57 – ازدواج قرارداد دو نفره ای است كه در همه دنیا اعتبار دارد. ( مارك تواین )

58 – ازدواج مجموعه ای ازمزه هاست هم تلخی و شوری دارد. هم تندی و ترشی و شیرینی و بی مزگی . (ولتر )

60 – تا ازدواج نكرده ای نمی توانی درباره آن اظهار نظر كنی. ( شارل بودلر )


+ نوشته شده توسط abuolfazel در شنبه هفدهم فروردین 1387 و ساعت 1:4 |
قرار گرفتن هر انرژی در حوزه مغناطیسی انسان های زمینی، ممکن است مفید یا مضر باشد. گاه این اثرات زیاد و گاهی کم است. هنگامی که شما انرژی درمانگر را دریافت می کنید، اگر از آن بیش از حد استفاده کنید، مضراتی به دنبال خواهد داشت. بنابراین شما باید حتما از این نوع انرژی ها با رعایت دقیق مدت زمان بیان شده استفاده نمایید.

زن ها در هر سن و سال و در هر مرحله از شفا و بهبودی خویش، می توانند از سنگ ها استفاده کنند. شناخت و آگاهی از خویشتن در طی یک سفر معنوی، کار ساده و آسانی نیست و احتیاج به زمان و منافع بسیاری دارد. بعضی افراد قادر نیستند خطرات و هراس های ناشی از پایین انداختن نقاب هایی که بر چهره زده اند را بپذیرند و خود واقعی خویش را آشکار کنند و به گوهر ناب زندگی دست یابند.

«ایزس بدون روبنده» نام یکی از الهه های مصری است که چهره اش را با پارچه قرمزی پوشیده بود و نماد جهالت و احساسات گرایی است که همیشه در میان انسان و حقیقت قرار گرفته است. ایزس، روبنده خود را برای فرزانگان و خردمندان برمی دارد و اسرار جهان هستی را برای آنها آشکار می کند. این سفر درونی برای آنهایی که قادرند در برابر قدرت طوفانی آگاهی کامل تاب بیاورند، بسیار مقدس و ارزشمند است. در این سفر خیالی، سنگ های جواهر نقش شفا دهنده ایفا می کنند. این سنگ ها همچون اسرار درونی یک زن، به فرآیند پایین انداختن روبنده از چهره ایزس درونی کمک می کنند و باعث می شوند همه موانعی که بر سر راه شناخت خویشتن خود ایجاد کرده ایم از میان برداریم. جواهرات شخص را مورد حمایت قرار می دهند و به شفا و آرامش عمیق و درونی زن کمک می کنند. از جمله سنگ های جواهر شفابخش برای زنان می توان به موارد زیر اشاره کرد.


لعل بنفش:

لعل بنفش یا «سنگ شفادهنده»، بدبینی و منفی گرایی را از وجود فرد دور می کند و به او صفا و پاکی می بخشد. این سنگ احساس حقارت و خود کم بینی را در فرد از بین می برد و به او یک چشم انداز معنوی می بخشد. آرامش و صبر را در شخص افزایش می دهد و قلب را سبک می کند.

اشک سرخ پوست:

اشک سرخ پوست یا «سنگ غم» کمک می کند که اشک های شخص از چشمان او جاری شود و همه موانعی را که فرد را از تجربه غم و اندوه سنگین باز می دارد، از میان برمی دارد. این سنگ همه عقده های فروخفته را بیدار می کند و باعث سبک شدن روح می شود. این سنگ غم و اندوه شخص را از او می گیرد و تغییر رنگ می دهد و تیره می شود.

کهربا:

کهربا یا «سنگ آرامش دهنده» نوعی کریستال است که به اعصاب شخص آرامش می بخشد. انرژی های منفی را از فرد دور می کند و او را تشویق می کند که زندگی را زیاد سخت نگیرد. این سنگ همچنین در طی مراقبت های بعد از عمل جراحی می تواند آرامش دهنده هیجانات و عواطف باشد.

نکته:

بهتر است بیمار هنگام دریافت انرژی های شفابخش، در مکانی به دور از صداهای متفرقه قرار داشته باشد، چرا که ارتعاشات صوت بسیار قوی بوده و باعث بر هم زدن ارتعاشات و مدارات و حتی انرژی های آزاد شده می شود و از ورود این نوع انرژی ها به مدارات مغناطیسی بدن انسان جلوگیری می نماید.

منبع : روزنامه ابتکار

آرشیو

» سنگ های شفابخش برای خانم ها
» آسیب هاى روانى زنان
» فرمول اعتماد به نفس برای خانم ها
» تأثيراشتغال بر عملکرد زن
» روش شاد کردن خانم ها
» راهنماي مادران شاغل براي تغذيه کودکان
» چرا ازدواج‌ها شكست می‌خورند؟
» چگونه مي توان غذاي کودک را مقوي کرد ؟
» چگونه هوش کودکان را تقويت کنيم ؟
» تأثيراشتغال بر عملکرد زن و روحيات او
» تخمين ماندگاري ازدواج
» ده نكته براي زيبائي يك زن
» مشاوره قبل از ازدواج
» باروري آزمايشگاهي درنازايي(1)
» 10 كليد طلايي که زن شيك بايد داشته باشد

+ نوشته شده توسط abuolfazel در جمعه شانزدهم فروردین 1387 و ساعت 1:10 |

*تاريخچه حجاب در اسلام*

خبرگزاري فارس: برخى نويسندگان چنين اظهار نظر كرده اند كه پوشش اسلامى نتيجه تعامل فرهنگى بين اعراب و ايرانيان و روميان است و در نتيجه، اسلام نسبت به چگونگى حضور زن در برابر نامحرم قانونى خاص ندارد و آن چه امروز به صورت دستورى شرعى در آمده، مستندى شرعى ندارد. اين مقاله به تحقيق درباره صحت و سقم اين نظر مى پردازد.

*چـكيده*

حجاب به معناى پوشاندن بدن زن در برابر نامحرم از احكام ضرورى دين اسلام است. در اديان الهى ديگر از جمله آئين زرتشت، يهود و مسيحيت نيز اين حكم با تفاوتهايى وجود دارد. در سرزمينى كه اسلام در آن ظهور كرد زنان با صورتى گشاده و گريبانى چاك در معابر آمد و شد مى كردند. برخى نويسندگان چنين اظهار نظر كرده اند كه پوشش اسلامى نتيجه تعامل فرهنگى بين اعراب و ايرانيان و روميان است و در نتيجه، اسلام نسبت به چگونگى حضور زن در برابر نامحرم قانونى خاص ندارد و آن چه امروز به صورت دستورى شرعى در آمده، مستندى شرعى ندارد. اين مقاله به تحقيق درباره صحت و سقم ا ين نظر مى پردازد. واژگان كليدى: حجاب، تاريخ حجاب و پيشينه حجاب در اسلام.

*مقدمه*

صرف نظر از مباحثى چون ادله حجاب، محدوده حجاب اسلامى، فلسفه آن و مباحث ديگر، يكى از مباحث لازم در اين باره، بررسى پيشينه اين حكم است; به اين معنا كه آيا اسلام خود قانون و دستور خاصى براى پوشش زنان در برابر مردان نامحرم ارائه داده است يا نه، رسم موجود بين بانوان مسلمان ريشه اى ديرينه دارد؟ ضرورت طرح اين بحث از آن جا ناشى مى شود كه برخى مدعى شده اند: «ارتباط عرب با ايران از موجبات رواج حجاب در قلمرو اسلام شد»2 و معتقدند كه «حجاب رايج ميان مسلمانان عادتى است كه از ايرانيان، پس از مسلمان شدنشان به ساير مسلمانان سرايت كرد». برخى ديگر نيز گفته اند: «حجاب از ملل غير مسلمان روم و ايران به جهان اسلام وارد شده است».3 اين مقاله در صدد كشف اثبات اين مسئله است.

*مفهوم شناسى*

قبل از ورود به بحث لازم است معناى واژه حجاب و مقصود از حجاب بيان شود.

*مفهوم لغوى حجاب*

به گفته اهل لغت اين واژه به صورت متعدى و به معناى در پرده قرار دادن به كار مى رود. ابن دريد مى گويد: «حجبت الشىء. .. اذا سترته، و الحجاب: السِّتر...، احتجبت الشمس فى السحاب اذا تستترت فيه.4 حجاب، پوششى است كه روى شىء را فرا مى گيرد و حجاب يعنى پرده...، زمانى كه خورشيد در ابر فرو مى رود عرب مى گويد: احتجبت الشمس فى السحاب». فيومى اين واژه را چنين توضيح مى دهد:

حجب فعلى متعدى است و به معناى مانع شدن به كار مى رود. به پرده، حجاب مى گويند، زيرا مانع از ديدن است، و به دربان، حاجب گفته مى شود، زيرا وى مانع از ورود افراد است. اين واژه در اصل بر موانع جسمانى اطلاق مى گردد، ولى برخى مواقع به موانع معنوى نيز حجاب گفته مى شود.5
از گفتار اهل لغت مى توان نتيجه گرفت كه در زبان عرب، حجاب به پوششى گفته مى شود كه مانع از ديدن شيئى پوشانده شده مى شود. شهيد مطهرى نتيجه تحقيقات لغوى خود را درباره اين واژه، چنين بيان مى كند:

كلمه حجاب هم به معنى پوشيدن است و هم به معنى پرده و حاجب، بيشتر استعمالش به معنى پرده است. اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مى دهد كه پرده وسيله پوشش است و شايد بتوان گفت كه به حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نيست; آن پوشش حجاب ناميده مى شود كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد.6

اين واژه در قرآن و حديث نيز با عنايت به همين معناى لغوى به كار رفته و معناى خاصى پيدا نكرده است.7 شهيد مطهرى مى فرمايد:

در قرآن كريم در داستان سليمان غروب خورشيد را اين طور توصيف مى كند: «حتى توارت بالحجاب» يعنى تا آن وقتى كه خورشيد در پشت پرده مخفى شد. تعبير حجاب با همين معنا در آيه 51 سوره شورى و نيز در آيه 53 سوره احزاب به كار برده شده است... . در دستورى كه امير المومنين(عليه السلام) به مالك اشتر نوشته است مى فرمايد: «فلا تطولن احتجابك عن رعيتك» يعنى در ميان مردم باش كمتر خود را در اندرون خانه از مردم پنهان كن. حاجب و دربان تو را از مردم جدا نكند بلكه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار ده.8

*مفهوم اصطلاحى حجاب*

حجاب در علومى چون عرفان و طب و شايد ديگر علوم، اصطلاح خاصى دارد9اما در مسئله مورد بحث اين نوشتار كه مسئله اى فقهى است داراى معناى خاصى نيست. اين واژه در فقه در معناى لغوى خود كه همان پرده حائل ميان دو چيز باشد به كار رفته و معناى جديدى براى آن ايجاد نشده بود. در دوران متأخر اين واژه معناى اصطلاحى خاصى پيدا كرده و به پوشش خاص زنان اطلاق شده است. شهيد مطهرى در اين باره مى فرمايد:

استعمال كلمه حجاب در مورد پوشش زن اصطلاح نسبتاً جديدى است. در قديم و مخصوصاً در اصطلاح فقها كلمه ستر كه به معنى پوشش است به كار مى رفته است. فقها چه در كتاب الصلوة10 و چه در كتاب النكاح11 كه متعرض اين مطلب شده اند كلمه ستر را به كار برده اند نه كلمه حجاب را. بهتر اين بود كه اين كلمه عوض نمى شد و ما هميشه همان كلمه پوشش را به كار مى برديم، زيرا چنان كه گفتيم معنى شايع لغت حجاب، پرده است و اگر در مورد پوشش به كار برده مى شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همين امر موجب شده كه عده زيادى گمان كنند كه اسلام خواسته است زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود. پوشش زن در اسلام اين است كه زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گرى و خود نمايى نپردازد. آيات مربوطه همين معنى را ذكر مى كند و فتواى فقها هم مؤيد همين مطلب است... در آيات مربوطه، لغت حجاب به كار نرفته است. آياتى كه در اين باره هست چه در سوره مباركه نور و چه در سوره مباركه احزاب حدود پوشش و تماس هاى زن و مرد را ذكر كرده است بدون آن كه كلمه حجاب را به كار برده باشد. آيه اى كه در آن كلمه حجاب به كار رفته است مربوط است به زنان پيغمبر اسلام.12

معناى اصطلاحى جديد اين واژه، عبارت است از پوششى كه زن در برابر نامحرمان بايد استفاده كند و از جلوه گرى و خود نمايى بپرهيزد. در اين نوشتار نيز همين معناى اصطلاحى مورد نظر است، نه پرده نشينى زنان. ترديدى نيست كه حجاب در اين اندازه يكى از احكام مشترك اديان ابراهيمى13 و از احكام ضرورى اسلام بوده و همه طوايف اسلامى بر آن اتفاق نظر دارند.

*حجاب در ايران و روم باستان*

*در كتاب تاريخ تمدن مى خوانيم:*

پس از داريوش مقام زن خصوصاً در طبقه ثروتمندان تنزل پيدا كرد. زنان فقير چون براى كار كردن ناچار از آمد و شد در ميان مردم بودند آزادى خود را حفظ كردند، ولى در مورد زنان ديگر گوشه نشينى زمان حيض كه بر ايشان واجب بود رفته رفته امتداد پيدا كرد و سراسر زندگى اجتماعى شان را فرا گرفت... . زنان طبقات بالاى اجتماع جرأت آن را نداشتند كه جز در تخت روان روپوش دار از خانه بيرون بيايند و هرگز به آنان اجازه داده نمى شد كه آشكارا با مردان آميزش كنند. زنان شوهر دار حق نداشتند هيچ مردى را و لو پدر يا برادرشان باشد ببينند در نقشهايى كه از ايران باستان بر جاى مانده هيچ صورت زن ديده نمى شود و نامى از ايشان به نظر نمى رسد. 14

شهيد مطهرى از سخنان جواهر لعل نهرو چنين استنباط مى كند

 كه او معتقد است كه «روميان نيز (شايد تحت تأثير قوم يهود) حجاب داشته اند و رسم حرم سرادارى نيز از روم و ايران به دربار خلفاى اسلامى راه يافت».15

*پوشش زنان عرب قبل از اسلام*

شواهد متعددى از قرآن حاكى از اين نكته است كه در جامعه عرب قبل از اسلام زنان براى حضور در اجتماع از پوشش مناسب و مطلوبى برخوردار نبودند. به همين دليل همسران پيامبر ـ صلوات اللّه و سلامه عليه و آله ـ از متابعت آن الگو منع مى شوند: يا نِسَاء النَّبِى لَسْتُنَّ كَأَحَد مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا* وَقَرْنَ فِى بُيوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيةِ الْأُولَى; اى همسران پيامبر شما مانند هيچ يك از زنان [ديگر ]نيستيد اگر سر پروا داريد پس به ناز سخن مگوييد تا آن كه در دلش بيمارى است طمع ورزد و گفتارى شايسته گوييد. و در خانه هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زينت هاى خود را آشكار مكنيد.16دستورهاى اصلاحى اسلام نسبت به پوشش زنان نيز حاكى از برخى نقص ها و كاستى ها در پوشش زنان آن دوره و فاصله آن با پوشش مورد سفارش اسلام است: يا أَيهَا النَّبِى قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يعْرَفْنَ فَلَا يؤْذَينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا;17 اى پيامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش هاى خود را بر خود فروتر گيرند اين براى آن كه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند [به احتياط] نزديك تر است و خدا آمرزنده مهربان است.18 همين نكته، از آيات سوره نور نيز كه درباره آن ها بحث خواهد شد، فهميده مى شود. شأن نزول آيه 30 سوره نور اشاره اى به كيفيت پوشش قبل از دستور حجاب دارد. در اين شأن نزول آمده است «كان النسا يتقنعن خلف آذانهن; زنان دنباله مقنعه خود را به پشت گوش هاى خود مى انداختند» بنا بر اين، گلو و بنا گوش آن ها هويدا بود. تاريخ پژوهان نيز اين نكته را كه زنان جزيرة العرب از حجاب مناسبى برخوردار نبودند، تأييد مى كنند.19اكنون سخن در اين است كه اين وضعيت به دنبال وضع قانون اسلامى مبنى بر ضرورت حجاب بر هم خورد.

*حجاب در قرآن*

مسئله حجاب در دو سوره از سوره هاى قرآن مطرح شده است. ابتدا اين نكته به طور اجمال در سوره احزاب آيه 59 مطرح شده20، و سپس با تفصيل بيشتر در سوره نور آمده است: و َقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ; و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آن چه طبعاً از آن پيداست، و بايد روسرى خود را بر گردن خويش [فرو] اندازند و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان [همكيش] خود يا كنيزانشان يا خدمت كاران مرد كه [از زن ]بى نيازند يا كودكانى كه بر عورت هاى زنان وقوف حاصل نكرده اند آشكار نكنند و پاهاى خود را [به گونه اى به زمين ]نكوبند تا آنچه از زينت شان نهفته مى دارند معلوم گردد. اى مؤمنان!همگى [از مرد و زن ]به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد. وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِى لَا يرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيسَ عَلَيهِنَّ جُنَاحٌ أَن يضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيرَ مُتَبَرِّجَات بِزِينَة وَ أَن يسْتَعْفِفْنَ خَيرٌ لَّهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ; و بر زنان از كار افتاده اى كه [ديگر ]اميد زناشويى ندارند گناهى نيست كه پوشش خود را كنار نهند [به شرطى كه] زينتى را آشكار نكنند، و عفت ورزيدن براى آن ها بهتر است و خدا شنواى داناست.در شأن نزول آيه 30 سوره نور « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم...» جناب كلينى به سند خويش از سعد اسكاف نقل مى كند كه امام باقر(عليه السلام)فرمود: جوانى از جماعت انصار در شهر مدينه با زنى روبه رو شد. در آن زمان زنان پوشش سر خود را پشت گوش هاى خود مى انداختند [در نتيجه، بنا گوش و گردن ايشان هويدا بود. ]وقتى زن از كنار وى گذشت جوان سر را به عقب برگرداند و هم چنان كه راه مى رفت وى را نظاره مى كرد و وارد كوچه اى شد و در حالى كه به پشت سر خود نگاه مى كرد به راه خود ادامه داد كه صورتش به استخوان يا تكه شيشه اى كه از ديوار بيرون زده بود برخورد كرد و شكست. وقتى آن زن از نظرش محو شد نگاه كرد و ديد كه بدن و لباسش خونين شد. [به خود آمد] و گفت: به خدا سوگند خدمت رسول خدا مى رسم و او را از اين مسئله خبر دار مى كنم. پس خدمت رسول خدا شرفياب شد. پيامبر از حال وى جويا شد و او جريان را به اطلاع آن جناب رساند. پس جبرئيل نازل شد و اين آيه را آورد: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبيرٌ بما يصنعون.21 سيوطى نيز اين شأن نزول را به نقل از ابن مردويه از امام على(عليه السلام)نقل كرده است.22 از اين شأن نزول مى توان استنباط كرد كه اولين آياتى كه در تشريع حجاب و بيان محدوده نظر نازل شده، همين آيات سوره نور است. گزارش هاى تاريخى حاكى از آن است كه مسلمانان بعد از نزول اين آيات، رويه متفاوتى را پيش گرفتند و با شنيدن اين آيات به ضرورت ايجاد تغييرات و دگرگونى هايى در چگونگى پوشش زنان پى بردند و به همين دليل بعد از نزول اين آيات، زنان با پوشش هاى متفاوتى در اجتماع حاضر مى شدند. مثلا طبرى (244ـ310 ق) در تفسير خود آورده است: عن عائشه زوج النبى(صلى الله عليه وآله) انّها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الاول لما انزل الله«وليضربنّ بخمرهنّ...» شققن اكثف مروطهن فاختمرن به;23رحمت خدا بر زنان مهاجر پيشگام باد كه هنگامى كه خداوند فرمان حجاب را نازل فرمود، ضخيم ترين پوشش هاى پشمين خود را برش داده و با آن سر و گردن خود را پوشاندند. سيوطى (849ـ911 ق) نيز به سند خود از ام سلمه نقل مى كند كه بعد از نزول آيه «يدنين عليهن من جلابيبهن» زنان انصار از منازلشان با پوشش هاى مشكى خارج مى شدند به گونه اى كه به نظر مى رسيد بر سر ايشان كلاغى نشسته است.24 به گفته سيوطى اين گزارش ذيل آيه «وليضربن بخمرهن» از سوره نور نيز در جوامع روايى متعددى نقل شده است.25 در كلام ديگرى آمده است كه نزد عايشه از برترى زنان قريش سخن به ميان آمد. او گفت زنان قريش صاحبان فضيلت اند اما به خدا قسم من در پاى بندى به كتاب خدا و ايمان به قرآن كسى را برتر از زنان انصار نديدم. وقتى آيه «وليضربنّ بخمرهنّ على جيوبهنّ» نازل شد و مردان اين آيه را در خانه ها بر زنان خود خواندند، بعد از آن هر يك از آن زنان با لباس خود، سر و كناره هاى صورتش را مى پوشاند. آنان وقتى صبح پشت سر رسول خدا به نماز ايستادند سر و گردن خود را پوشانده بودند به گونه اى كه خيال مى كردى بر سر آن ها كلاغ نشسته است.26 از آنچه گذشت معلوم مى شود كه برداشت مردم از اين آيات، ضرورت تجديد نظر در چگونگى حضور زنان در اجتماع و بين نامحرمان بود. فقها و مفسران نيز مفاد اين آيات را وجوب پوشش خاص براى زنان در برابر مردان نامحرم دانسته اند.27 در محدوده دلالت آيات، 32ـ33 و 53 سوره احزاب28نيز بين مفسران اختلاف است.

*تاريخ نزول سوره احزاب و نور*

به اتفاق دانشمندان علوم قرآن سوره هاى نور و احزاب از سوره هاى مدنى قرآن هستند. بر اساس نقل بسيارى از دانشمندان علوم قرآن سوره احزاب كه متعرض حوادث سال پنجم هجرى است چهارمين يا پنجمين سوره اى است كه در مدينه بر پيامبر اكرم ـ صلوات الله و سلامه عليه ـ نازل شد و سوره نور نيز بعد از سوره نصر كه بعد از صلح حديبيه [سال ششم هجرى] و قبل از فتح مكه [ماه رمضان سال هشتم ]در مدينه بر پيامبر نازل شده است.29 محققان تاريخ اسلامى نيز معتقدند كه سوره نور به طور تقريبى در سال هشتم هجرى آغاز شد، زيرا اين سوره بعد از سوره نصر كه در سال هشتم نازل شد و در تاريخ نقل شده كه پيامبر بعد از اين سوره دو سال در قيد حيات بود و سوره نور بعد از سوره احزاب كه نزول آن از آغاز سال پنجم شروع شد، نازل شده است. به روايت ابن عباس چندين سوره بين زمان نزول سوره نور و احزاب فاصله شده است.30

*شواهد روايى*

شواهد روايى متعددى نيز گوياى اين نكته اند كه حجاب در زمان رسول خدا واجب شد و آن جناب با كسانى كه خود را با وضعيت جديد وفق نداده بودند و هنوز از پوشش مرسوم گذشته استفاده مى كردند برخورد مى كرد و تذكر مى داد. در رواياتى از سوى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) محدوده حجاب بيان شده است. به عنوان نمونه در روايتى آمده است كه نمايان ساختن تمام بدن براى زوج رواست و سر و گردن را مى توان در برابر پسر و برادر آشكار كرد، اما در برابر نا محرم بايد از چهار پوشش استفاده كرد: پيراهن (درع)، روسرى (خمار)، پوششى وسيع تر از روسرى كه بر روى سينه مى افتد31 (جلباب) و چادر (ازار)32. شيخ صدوق به سند خود از امام صادق(عليه السلام) و آن حضرت از پدران خود از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نقل مى كنند كه آن حضرت فر مود: روا نيست زنى كه به دوران عادت ماهانه بلوغ رسيده موى جلوى سر و گيسوان خود را آشكار كند.33 در روايت ديگرىآمده است كه براى پيامبر(صلى الله عليه وآله) چند قواره پارچه آوردند. پيامبر قواره اى را به يكى از ياران خود داد و به او فرمود كه اين را دو قسمت كن: قسمتى را براى خود جامه كن وقسمت ديگر آن را به همسرت بده تا براى خود روسرى كند. بعد به وى فرمود: به همسرت بگو براى اين پارچه آسترى فراهم كند تا بدن وى از زير آن نمايان نبا شد.34هم چنين در روايتى آمده است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) با جابر بن عبدالله انصارى به خانه فاطمه((عليها السلام)) رفتند. پيامبر اجازه ورود خواست و فرمود من و كسى كه همراه من است وارد شويم. فاطمه فرمود: روسرى بر سر ندارم پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: قسمت اضافه روپوش خود را بر سر خود بگير و بعد پيامبر(صلى الله عليه وآله) و جابر بر حضرت زهرا وارد شدند.35 برخى روايات نشان مى دهد زنانى كه خود را با وضع جديد تطبيق نداده بودند مورد اعتراض قرار مى گرفتند. عايشه مى گويد: دختر عبدالله بن طفيل كه برادر مادرى من بود در حالى كه زينت كرده بود به خانه ام آمد. در همان هنگام پيامبر(صلى الله عليه وآله)نيز وارد شد و هنگامى كه او را ديد از او روى برگرداند. عايشه گفت يا رسول الله اين دختر، بردار زاده من و خردسال است! پس پيامبر فرمود: هنگامى كه زن به دوران عادت ماهانه رسيد بر او جايز نيست كه جز روى خود موضع ديگرى را نمايان كند.36 در گزارش ديگرى نيز عايشه مى گويد كه اسماء دختر ابى بكر در حالى كه پوششى نازك بر تن داشت بر پيامبر(صلى الله عليه وآله)وارد شد. پيامبر(صلى الله عليه وآله)از وى روى گرداند و به وى فرمود: اى اسماء! وقتى زن به سنى رسيد كه عادت ماهانه براى او اتفاق مى افتد جايز نيست كه جز صورت و دست وى تا قدرى بالاى مچ در معرض ديد ديگران قرار گيرد.37 قبل از غزوه طائف دو نفر كه عموم مردم «غير اولى الاربه; مردى كه از زن بى نياز است.» به حساب مى آوردند جمال و وضع ظاهرى زنى از اهالى طائف را تعريف مى كردند كه چنين و چنان است. پيامبر(صلى الله عليه وآله)سخن ايشان را شنيد و درباره اين دو نفر فرمود: مى بينم كه شما دو نفر به زنان تمايل داريد (غير أولى الأربه نمى باشيد) آن گاه دستور داد آن دو را به محلى به نام «عرايا» تبعيد كردند.38 اين قضيه حاكى از آن است كه قبل از فتح طائف كه در شوال سال هشتم هجرى اتفاق افتاد39 مسئله حجاب و رعايت حريم زنان مطرح بوده است. اين روايات اگر چه از نظر سند و دلالت نيازمند بررسى است، اما روى هم رفته حاكى از اين موضوع است كه حجاب قبل از آن كه بين مسلمانان و ايرانيان يا روميان ارتباطى بر قرار شود، تشريع شده و پشتوانه اى دينى داشته است و چنين نبود كه پس از تعامل با ديگر ملل، بين مسلمانان پيدا شده باشد.

*زمان بر قرارى ارتباط ميان اسلام و ايران و روم*

سر آغاز ارتباط ايرانيان و روميان با اسلام به زمانى باز مى گردد كه رسول خدا ـ عليه آلاف التحية و الثناء ـ تصميم گرفت دعوت خويش را گسترش داده و ايران و روم و ملل ديگر را به اسلام دعوت نمايد. بر اساس گزارش هاى تاريخى، پيامبر ـ عليه آلاف التحية و الثناء ـ در سال ششم هجرى براى حاكمان ايران و روم نامه نگارى و دعوت خويش را از ايشان آغاز كرد. البته اين مرحله، ارتباطى برقرار نشد و ارتباط ايرانيان با مسلمانان تا زمان خليفه دوم در همين حد باقى ماند و در دوره حكومت خليفه دوم كه مسلمانان ايران را فتح كردند ارتباط تنگاتنگى ميان آن ها به وجود آمد و زمينه تأثير گذارى ها و تعامل فرهنگى فراهم شد. ارتباط ميان روميان و مسلمانان نيز به همين دوران باز مى گردد. با مقايسه اى سطحى ميان تاريخ نزول آيات حجاب و تشريع حجاب در اسلام و زمان پيدايش ارتباط ميان مسلمانان عرب و ديگر ملل، نادرستى پندار تسرّى حجاب از ساير ملل به اسلام عيان مى گردد.

*شواهدى متعارض*

به رغم آن چه گفته شد با گزارشهايى روبه رو مى شويم كه حاكى از آن است كه مردان نا محرم با زنانى برخورد نموده و آن ها را شناخته اند. به عنوان نمونه، سبيعه دختر حرث كه همسر سعد پسر خوله از قبيله بنى عامر بود و در جنگ بدر حضور داشت مى گويد: شوهرم در سال حجة الوداع از دنيا رفت و من حامله بودم و بعد از مدت كوتاهى از فوت او وضع حمل كردم و پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت، خود را آرايش كردم. مردى به نام ابوالسنابل پسر بعكك از قبيله بنى عبدالدار بر من وارد شد و وقتى مرا در آن حال ديد به من ايراد گرفت كه چرا آرايش كردى؟ مى خواهى ازدواج كنى! به خدا قسم تو تا چهار ماه و ده روز نبايد چنين كنى! سبيعه مى گويد: با شنيدن اين سخنان خود را جمع كردم و شب هنگام خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله)رسيدم و مسئله را از او سؤال كردم. او به من چنين دستور داد: با وضع حمل، دوران عده تمام شده و اگر بخواهى مى توانى ازدواج كنى.40 اين نقل به روشنى دلالت مى كند كه در سال آخر عمر رسول خدا(صلى الله عليه وآله)و بنا بر شواهدى كه گفته شد بعد از گذشت حدود دو سال از زمان وجوب حجاب، زنى مسلمان در برابر نامحرم به گونه اى حاضر شده كه مرد نامحرم وى را شناخته است. آيا اين گزارش ها با وجوب حجاب در آن دوره منافاتى ندارد؟ اين گزارش ها با توجه به آن چه در اين نوشتار استنباط شده چگونه قابل جمع است؟ اگر فرض را بر صحت اين گزارش ها قرار دهيم و تعارضى بين اين گزارش ها و شواهد داخلى آن وجود نداشته باشد41 به چند صورت مى توان بين اين گزارش ها و وجوب حجاب در آن زمان جمع كرد: 1. بر فرض صحت نقل ها وقتى انسان گزارشى را به صورت هاى گوناگون و با زياده و نقصان مشاهده مى كند، چگونه مى توان به جزئيات مطرح در اين گزارش ها بها داد و بر آن استناد كرد و در نتيجه با مطالبى قطعى يا دست كم مطالبى كه از در صد قطعيت بالايى برخوردار است معارض دانست؟ اين نكته با توجه به آن چه در تاريخ حديث به اثبات رسيده كه اهل سنت دست كم در سده اول هجرى از ثبت و ضبط احاديث اجتناب كردند بسيار موجه است و شايد به همين دليل است كه در فقه روايات نبوى چندان كاربردى ندارد. شعرانى درباره رواياتى كه به طور گوناگون نقل شده است معتقدند: آن چه از اين روايات در اين موارد مى تواند مورد استناد قرار گيرد چكيده سخن است كه مردم به طور معمول قادر بر حفظ و ضبط آن هستند و خصوصيات الفاظ و كلمات به دليل مختلف بودن قابل استناد نيستند.42 ايشان در جاى ديگر مى فرمايد: شيوه معاصران ما در تمسك به ويژگى هاى الفاظى كه روايت مى شود و جزئيات آن و ادعاى ظن اطمينانى با استناد به اين امور قابل اعتماد نيست.43* 2. از صحت اين گزارش ها مشروط بر اين كه ثابت شود كه مربوط به بعد از وجوب حجاب است، مى توان نتيجه گرفت در آن زمان صورت زن ها باز بوده و بنابراين، دستور پوشش شامل صورت نمى شود. چنان كه برخى از حديث «خثعميه»44 چنين استنباط كرده اند.45 شايد بتوان گفت اين استنباط، منوط به اين است كه پاى بندى فردى كه اين رفتار از وى مشاهده و گزارش شده به دستورهاى شرع مقدس اثبات گردد. در پاسخ به اين سؤال كه آيا در اين موارد سكوت معصوم تقرير رفتار وى حساب نمى شود، بايد گفت ممكن است اعتراض معصوم نقل نشده باشد.

*پرده نشينى*

ممكن است كسانى كه مدعى شده اند كه حجاب از ايران و روم بين اعراب مسلمان راه يافته، مقصودشان از حجاب پرده نشينى زنان باشد. شهيد مطهرى بعد از تخطئه اين ادعا كه حجاب از ايران يا جاى ديگرى به اسلام وارد شده باشد و ارائه شواهد مختصرى بر اين امر، مى فرمايد فقط بعدها بر اثر معاشرت اعراب مسلمان با تازه مسلمانان غير عرب، حجاب از آن چه در زمان رسول اكرم وجود داشت شديدتر شد نه اين كه اسلام اساساً به پوشش زن هيچ عنايتى نداشته است.46: البته برخى سخت گيرهاى از جانب خليفه دوم، حتى در زمان حيات رسول خدا(صلى الله عليه وآله)گزارش شده كه در برخى موارد با عكس العمل برخى زنان رسول خدا رو به رو شده است. صحت و سقم اين گزارش ها و در مرحله بعد يافتن منشأ اين طرز فكر امرى در خور بررسى و پژوهش است. بعيد نيست كه سخنان ويل دورانت و جواهر لعل نهرو ـ در ابتداى نوشته نقل شد ـ صرفاً ناظر به پرده نشينى زنان باشد و به ستر و پوشش آنان عنايتى نداشته اند. برخى محققان نيز منكر پشتوانه دينى براى نقاب زدن و برقع بر چهره افكندن شده اند و آن را رسمى دانسته اند كه از ديگر ملل وارد فرهنگ اسلامى شده، البته اين خود نيازمند تحقيقى مستقل است.47

*نتيجه گيرى*

اگر چه رسم حجاب در بين اقوام غير عرب مرسوم بوده است اما حجاب در بين زنان عرب نشأت گرفته از اقوام ديگر نيست. حكم حجاب به طور واضح در سال هشتم هجرى نازل شد و اين زمانى بود كه هنوز اسلام از جزيرة العرب پاى بيرون نگذاشته بود و به دنبال آن، زنان مسلمان عرب از اين دستور پيروى كردند. در دو سال باقيمانده از عمر رسول خدا گزارش هايى موجود است كه آن جناب با كسانى كه هنوز خود را با وضعيت جديد تطبيق نداده بودند برخورد مى نمود.

*كتاب نامه*

1. سيوطى، عبدالرحمان، الاتقان، [بى جا، بى تا].
2. جصاص، احمد، احكام القران، بيروت، دارالكتاب العربى، [بى تا].
3. مجلسى، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، [بى تا].
4. زركشى، محمد، البرهان، بيروت، دار الفكر، 1408 ق.
5. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه ابوطالب صارمى و...، چاپ سوم: تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1371.

6. معرفت، محمدهادى، التمهيد فى علوم القران، قم، مطبعه مهر، 1396.
7. طبرى، محمد، جامع البيان فى تاويل القرآن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1420 ق.
8. عاملى، جعفرمرتضى، حديث الافك، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1400 ق.
9. طوسى، محمد، الخلاف، قم، موسسة النشر الاسلامى، 1417 ق.
10. سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور، بيروت، دار الفكر، 1403 ق.
11. ابوزيد، نصرحامد، دوائر الخوف، بيروت، المركز الثقافى العربى، چاپ سوم، 2004 م.
12. اردبيلى، احمد، زبدة البيان، قم، انتشارات مومنين، 1421 م.
13. سجستانى، سليمان، سنن أبى داود، بيروت، دار الفكر، 1410 ق.
14. مازندرانى، ملاصالح، شرح اصول كافى، تهران، مكتبة الاسلاميه، 1388 ق.
15. شوكانى، محمد، فتح القدير، عالم الكتب، [بى جا، بى تا].
16. كاشانى، فيض، الصافى، تهران، مكتبه الصدر، 1416 ق.
17
. جوهرى، اسماعيل، الصحاح تاج اللغه العربيه و صحاح العربيه، چاپ هفتم: بيروت، دار العلم للملائين، 1407ق.
18. عسقلانى، ابن حجر، فتح البارى شرح صحيح البخارى، بيروت، دار المعرفه للطباعه و النشر، [بى تا].
19. الكوفى، احمد، فتوح البلدان، بيروت، دار الندوه الجديده، [بى تا].
20. راوندى، قطب الدين، فقه القران، قم، مكتبة آية الله عظمى مرعشى، 1405 ق.
21. كلينى، محمد، كافى، چاپ سوم: تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1388 ق.
22. سيورى، فاضل مقداد، كنز العرفان، تهران، مرتضوى، 1369.
23. طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، چاپ دوم، الثقافه الاسلاميه، 1408 ق.
24. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، بيروت، موسسة الاعلمى للمطبوعات، 1415 ق.
25. مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، قم، صدرا، 1420 ق.
26. حلى، حسن بن يوسف، مختلف الشيعه، قم، موسسة النشر الاسلامى، 1412 ق.
27. عسكرى، مرتضى، معالم المدرستين، چاپ ششم: [بى جا]المجمع العلمى الاسلامى، 1416 ق.
28. راغب اصفهانى، حسين، مفردات الفاظ قرآن، قم، ذوى القربى، 1416 ق.
29. صدوق، محمد، من لايحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسين، 1404 ق.
30. رشيدرضا، محمد، المنار، چاپ دوم: بيروت، دار المعرفه، [بى تا].
31. طباطبائى، محمدحسين، الميزان، قم، جامعه مدرسين، [بى تا].
32. كاشانى، فيض، الوافى، اصفهان، مكتبه امير المومنين(عليه السلام)، 1406 ق.
33. حرعاملى، محمد، وسائل الشيعه، قم، آل البيت(عليهم السلام)، 1414 ق.

1.كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن.

2. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 4، ص 282.
3. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 386 ـ 391.
4. محمد ابن دريد، جمهرة اللغة، ذيل واژه حجب.
5. احمد فيومى، مصباح المنير، واژه حجب: «حجبه حجبا من باب قتل منعه و منه قيل للستر حجاب لانه يمنع المشاهده و قيل للبواب حاجب لانه يمنع من الدخول و الاصل فى الحجاب جسم حائل بين جسدين و قد استعمل فى المعانى... .».
6. مرتضى مطهرى، همان، ج 19، ص 430ـ 429.
7. ابوالقاسم راغب اصفهانى، مفردات راغب، ذيل ماده «حجب».
8. مرتضى مطهرى، همان، ج 19، ص 430.
9. ر.ك:على اكبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذيل واژه حجاب.
10. ر.ك: حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 8، ص 162ـ175.
11. همان، ج 29، ص 75ـ80.
12. مرتضى مطهرى، همان، ج 19، ص 430ـ431.
13. محمد على ايازى، فقه پژوهى قرآنى، ص 192ـ194.
14. ويل دورانت، همان، ج 1، ص 433ـ444 و نيز ر.ك: مرتضى مطهرى، همان، ج 19، ص 385ـ391.
15. مرتضى مطهرى، همان، ج 19، ص 390.
16. احزاب، آيه هاى 32 ـ 33.
17. همان، آيه 59.

18. در كتاب الانوار تاليف ابوالحسن بكرى ـ يكى از منابع كتاب بحار الانوار ـ هنگام گزارش بازگشت پيامبر(صلى الله عليه وآله) از سفر شام و ملاقات ايشان با خديجه سخن از حجاب و برداشتن حجاب است كه ممكن است حاكى از وجود اين رسم در بين زنان بزرگ آن دوره باشد و رفتارى شخصى به حساب آيد و با آن چه در نقل هاى تاريخى كه بيان گر رويه حاكم بر اجتماع بوده منافات ندارد. (ر.ك: محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 16، ص 52). البته بايد توجه داشت كه برخى از علما به كتاب او انتقادهايى داشته اند. (ر.ك: مرتضى عسكرى، معالم المدرستين، ج 1، ص 291).
19. ر.ك: جواد على، المفصل فى تاريخ العرب، ج 4، ص 617; يحيى جبورى، الجاهليه، ص 72 و مرتضى مطهرى، همان، ج 19، ص 385ـ391.

20. اين آيه در صفحه قبل ذكر شد.

21. محمد كلينى، كافى، ج 5، ص 521: «استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهى مقبلة فلمّا جازت نظر إليها و دخل فى زقاق قد سمّاه ببنى فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم فى الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه فلما مضت المرأة فإذاً الدماء تسيل على صدره وثوبه فقال: واللّه لآتين رسول الله(صلى الله عليه وآله) ولأخبرنه قال: فأتاه فلمّا رآه رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال له: ما هذا ؟ فأخبره فهبط جبرئيل(عليه السلام) بهذه الآية: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبير بما يصنعون.» آيت الله خوئى اين روايت را معتبره مى داند. (كتاب النكاح، ج 1، ص 51). مرحوم محقق داماد نيز اين روايت را صحيحه دانسته است. (به نقل از: تقريرات درس صلاه مرحوم محقق داماد، ص 337).

22. به نقل: از محمد حسين طباطبايى، الميزان، ج 15، ص 116 و ر.ك: فتح القدير، ج 4، ص 23.
23. ابن جرير طبرى، ابن جرير، جامع البيان، ج 9، ص 306:«المرط بالكسر واحد المروط و هى اكسيه من صوف او خز كان يؤتزر بها». و ر.ك: اسماعيل جوهرى، صحاح جوهرى.
24. «لما نزلت هذه الآية «يدنين عليهن من جلابيبهن» خرج نساء الأنصار كان على رؤسهنّ الغربان من أكسية سود يلبسنها» (جلال الدين سيوطى، الدر المنثور، ج 5، ص 221).
25. جلال الدين سيوطى، درالمنثور، ج 5، ص42: أخرج البخارى وأبو داود والنسائى وابن جرير ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن عائشة قالت: رحم الله نساء المهاجرات الُاوَل لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذ النساء ازرهن فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن بها».
26. جلال الدين سيوطى، در المنثور، ج 5، ص 42. تا آن جا كه تحقيق شد اين مطالب در كتاب هاى روائى شيعى يافت نشد.  27. ر.ك: ابوبكر جصاص، احكام القران، ج 3، ص 315 ـ 319 و 369 ـ 372; سعيد راوندى، فقه القران، ج 2، ص 127 ـ 130 ; فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج 2، ص 220ـ224 و احمد اردبيلى، زبده البيان، ج 2، ص 684  699.

28. يا نِسَاء النَّبِى لَسْتُنَّ كَأَحَد مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِى بُيوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ... يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيوتَ النَّبِى إِلَّا أَن يؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يؤْذِى النَّبِى فَيسْتَحْيى مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يسْتَحْيى مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا... .
29. ر.ك:محمد حسين طباطبايى، الميزان، ج 20، ص 376ـ377; محمد زركشى، البرهان، ج 1، ص 251; جلال الدين سيوطى، الاتقان، ج 1، ص 41 و 43; محمد هادى معرفت، التمهيد، ج 1، ص 106ـ107.

30. جعفر مرتضى عاملى، حديث الافك، ص 129 «و الظاهر ان سوره النور قد ابتدا نزولها فى السنة الثامنة على وجه التقريب لأنّها نزلت بعد سورة النصر و سوره النصر نزلت فى سنة ثمان فقد ورد أن النبّى عاش بعدها سنتين فقط و بعد الأحزاب التى ابتدا نزولها فى سنة خمس و بينها و بين سورة النور حسب رواية ابن عباس عده سور»و نيز ر.ك: همان، ص 137.
31. فخر الدين طريحى، مجمع البحرين، ذيل واژه جلباب. 32. فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان، ج 7، ص 271: «عن النبى(صلى الله عليه وآله) قال للزوج ما تحت الدرع وللابن والاخ ما فوق الدرع ولغير ذى محرم أربعه أثواب درع وخمار وجلباب وإزار».
33. محمد صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 467; و محمد كلينى، همان، ج 5، ص 520.
34.ابى داود سجستانى، سنن أبى داود، ج 2، ص 272.
35. محمد كلينى، همان، ج 5، ص 528.
36. ابن جرير طبرى، جامع البيان، ج 9، ص 305: «قالت عائشة دخلت على ابنه أخى لامى عبدالله بن طفيل مزينه فدخل النبى(صلى الله عليه وآله) فأعرض فقالت عائشه يا رسول االله إنّها ابنه أخى و جارية: فقال: اذا عركت المرأة لم يحلّ لها أن تظهر إلاّ وجهها».
37. جلال الدين سيوطى، الدر المنثور، ج 5، ص 42.
38. محمد عاملى، وسائل الشيعه، ج 20، ص 205; محمد كلينى، كافى، ج 5، ص 523 و ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، ج 9، ص 274: «لا أراكما إلا من اولى الاربه من الرجال، فأمر بهما رسول الله(صلى الله عليه وآله)فعزبا الى مكان يقال له: العرايا».
39. احمد كوفى، فتوح البلدان، ج 1، ص 65 و محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 21، ص 168.
40. ابوعبدالله بخارى، صحيح البخارى، ج 5 ص 13: (قال الليث: حدثنى يونس عن ابن شهاب قال: حدثنى عبيدالله بن عبد الله بن عتبه ان أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهرى يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحرث الأسلميه فيسألها عن حديثها وعن ما قال لها رسول الله(صلى الله عليه وآله) حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أنّ سبيعة بنت الحرث أخبرته أنّها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بنى عامر بن لؤى وكان ممن شهد بدراً فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجمّلت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبدالدار فقال لها مالى اراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنّك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين امسيت واتيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) فسألته عن ذلك فأفتانى بأنّى قد حللت حين وضعت حملى وامرنى بالتزوج ان بدا لى».
41. به عنوان مثال، نكاتى كه در اين روايت از نظر تاريخى قابل بررسى است تعيين حقيقت داشتن وجود افرادى است كه در اين گزارش از آن ها نام برده شده است. در مرحله بعد بايد تاريخ تولد و وفات ايشان معين شود، چه بسا در اين بررسى ها نادرستى اين گونه گزارش ها استنباط شود.
42. فيض كاشانى، الوافى، ج 21، ص 474، پاورقى.
43. ابوالحسن مازندرانى، شرح اصول كافى، ج 3، ص 165، پاورقى.
44. براى آشنايى با نقل هاى گوناگون اين روايت ر.ك: ابوعبدالله بخارى، صحيح بخارى، ج 2، ص 140و 218; محمد طوسى، الخلاف، ج 2، ص 249 و 386 و حسن حلى، مختلف الشيعه، ج 4، 319.
45. ر.ك: جواد كاظمى، مسالك الافهام الى آيات الاحكام، ج 3، پاورقى ص 278ـ279.

 
46. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 390.
47. محمد رشيد رضا، المنار، ذيل آيات نور; نصر حامد ابوزيد، دوائر الخوف، 240; و جواد على، المفصل فى تاريخ العرب، ج 4، ص 617

 

+ نوشته شده توسط abuolfazel در پنجشنبه پانزدهم فروردین 1387 و ساعت 23:16 |

زمان استخاره به روايتي ازحضرت اما م صادق

شنبه : از طلوع خورشيد تا عصر

يكشنبه: از صبح تا ظهر، سپس از عصر تا مغرب

دوشنبه : از سپيده دم تا طلوع خورشيد ، سپس از ظهر تا مغرب

سه شنبه:از صبح تا ظهر ، سپس از عصر تا تاريكي شب

چهارشنبه : از سپيده دم تا تاريكي شب

پنج شنبه: از سپيده دم تا تاريكي شب

جمعه : مثل روز پنج شنبه است

بهتر است كه قبل از استخاره سه بار سوره ي اخلاص (قل هو الله احد) را بخواند و سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و ال محمد بفرستد و سپس نيت كرده و به انچه كه مايل است استخاره كند، نيز پسنديده تر آنست كه رو به قبله ، با لباس و بدن پاك و  وضو باشد 

+ نوشته شده توسط abuolfazel در پنجشنبه پانزدهم فروردین 1387 و ساعت 15:13 |

تعيين جنسيت جنين، با آزمايش خون 141
احساس خستگي در دوران حاملگي 104
مسمومیت حاملگی 157
علائم خطر در بارداري 223
پس از سزارین حال من چطور خواهد بود؟ 123
لكه بيني در دوران حاملگي 209
مقاربت جنسی بعد از زایمان 958
زايمان بدون درد با حضور شوهر در تهران 1477
برنامه غذایی یك مادر باردار 371
مشاوره قبل از بارداري 276
بيماريهاي جنسي يا STDs 652
ورزش در حاملگي 262
معيارهاي انتخاب همسر 598
شما و گذشته جنسي همسرتان 1774
صحبت در مورد تعهد و سرسپردگی 190
درد شكمي در دوران حاملگي 217
دماي پايه بدن و ترشحات دهانه رحم 431
اهميت زمان بندي دقيق براي آميزش 1477
قرص جلوگيري از بارداري 436
فقر آهن در دوران حاملگي 131
10 نشانه اصلي بارداري 720
وسيله داخل رحمي (IUD) چيست؟ 317
پيشگيري از نقصهاي عصبي در جنين 136
بارداري خارج رحمي چيست؟ 192
آنچه براي بچه دار شدن بدان نياز داريد 583
برنامه ريزي براي بارداري 326
چگونگی حرف زدن عنکبوت با همسرش ! 441
مراحل و مدت زايمان 429
روش مناسب انتقاد کردن از مردان 838
ازدواج هايي روي آب 537
تغذیه در دوران بارداری 192
تكنيك‌هاي تنفسي براي زايمان 155
10 نشانه اصلي بيانگر بارداري احتمالي 532
پيشگيري از بارداري بصورت اضطراري 655
نکات مورد توجه خانمها درباره ب

+ نوشته شده توسط abuolfazel در پنجشنبه پانزدهم فروردین 1387 و ساعت 15:8 |
تعيين جنسيت جنين، با آزمايش خون 141
احساس خستگي در دوران حاملگي 104
مسمومیت حاملگی 157
علائم خطر در بارداري 223
پس از سزارین حال من چطور خواهد بود؟ 123
لكه بيني در دوران حاملگي 209
مقاربت جنسی بعد از زایمان 958
زايمان بدون درد با حضور شوهر در تهران 1477
برنامه غذایی یك مادر باردار 371
مشاوره قبل از بارداري 276
بيماريهاي جنسي يا STDs 652
ورزش در حاملگي 262
معيارهاي انتخاب همسر 598
شما و گذشته جنسي همسرتان 1774
صحبت در مورد تعهد و سرسپردگی 190
درد شكمي در دوران حاملگي 217
دماي پايه بدن و ترشحات دهانه رحم 431
اهميت زمان بندي دقيق براي آميزش 1477
قرص جلوگيري از بارداري 436
فقر آهن در دوران حاملگي 131
10 نشانه اصلي بارداري 720
وسيله داخل رحمي (IUD) چيست؟ 317
پيشگيري از نقصهاي عصبي در جنين 136
بارداري خارج رحمي چيست؟ 192
آنچه براي بچه دار شدن بدان نياز داريد 583
برنامه ريزي براي بارداري 326
چگونگی حرف زدن عنکبوت با همسرش ! 441
مراحل و مدت زايمان 429
روش مناسب انتقاد کردن از مردان 838
ازدواج هايي روي آب 537
تغذیه در دوران بارداری 192
تكنيك‌هاي تنفسي براي زايمان 155
10 نشانه اصلي بيانگر بارداري احتمالي 532
پيشگيري از بارداري بصورت اضطراري 655
نکات مورد توجه خانمها درباره ب
+ نوشته شده توسط abuolfazel در پنجشنبه پانزدهم فروردین 1387 و ساعت 15:2 |

آیا احساس تنهایی، غمگینی و تردید می کنید؟ تقریباً همه در مواقعی این احساس ها را دارند. امکان این وجود دارد که توسط این احساس ها گیر افتاده و در دام آن ها گرفتار شوید. اما شما گرفتار نخواهید شد! شما می توانید بر غمگینی ها و افسردگی غلبه کنید. در اینجا بعضی از راه های مقابله معرفی می شوند. روشی خاص و یا ترکیبی از روش ها که در مورد هر کسی کاربرد داشته باشد وجود ندارد. از طریق تجربه خواهید فهمید که کدام یک به شما بیشتر کمک می کند.

از رختخواب خارج شوید:
یکی از کارهای بسیار مهمی که می توانید انجام دهید، بیدار شدن صبح ها در موعد مشخص است(حتی در تعطیلات پایان هفته). ترجیحاً ساعت 7 صبح یا زودتر پیشنهاد می شود. داشتن نظم به کارکرد طبیعی بدن شما کمک کرده و در نتیجه احساس های بهنجاری خواهید داشت.

نور:
نور به بهتر شدن کارکرد بدن کمک می کند. بنابراین به محض بیدار شدن، خود را در معرض نور قرار دهید. پرده ها را به کناری بزنید تا نور بیشتری به درون خانه بتابد. از آن بهتر، هر چه سریع تر از منزل خارج شده و در معرض تابش نور خورشید قرار گیرید. جهت تسهیل در ورود نور، عینک تان را بردارید(عینک بخشی از اشعه های نور را پس می زند). البته به خورشید خیره نشوید!

فعالیت کنید:
فعال باشید تا اکسیژن جلب کنید! به این معنی که بیدار شده و به مدت 10- 5 دقیقه را بروید و در صورت امکان دوچرخه سواری کنید. ورزش ملایم به جریان خون کمک کرده و اکسیژن بیشتری را به بدنتان(به ویژه مغز) می رساند و هوشیاری و سرزندگی را برای شما به همراه می آورد.

صبحانه میل کنید:
صبحانه خود را با پروتئین(گوشت، تخم مرغ ، کره بادام زمینی ، آجیل ، پنیر) شروع کنید. هنگامی که بیدار می شوید، اندام های بدن شما جهت تامین نیروی لازم، آماده جذب غذا و به ویژه پروتئین هاست. برای متعادل کردن وعده های غذایی اصلی تان یک عدد پرتقال یا سایر میوه های تازه و نیز حبوبات یا نان گندم را به رژیم غذایی تان اضافه کنید.

با کسی صحبت کنید:
یکی از سریع ترین راه ها برای مبارزه با افسردگی ها ایجاد ارتباط با دیگران است. نباید فکر کنید که به هنگام افسردگی باید از دیگران دوری کرد. بنابراین مساله را برای خود و دیگران آسان بگیرید. با کسی که دوستش دارید در مورد موضوعی لذت بخش صحبت کنید و بنابراین با یکدیگر داد و ستد داشته باشید و خود را مجبور کنید به کسانی که در کلاس، کنارتان نشسته اند، به همسایه های خود و به هر کسی که اطرافتان باشد،"سلام" کنید.

در مصرف کافئین و قهوه احتیاط کنید:
کافئین در بلند مدت(چهار ساعت یا بیشتر) موجب افسردگی می شود. سعی کنید که صبح ها بیش از یک فنجان قهوه نخورید. قهوه برای ساعتی موجب افزایش هشیاری شما می شود. اما بعد از مدتی وضعیتی متضاد به بار می آورد. کافئین معمولاً موجب ترشح انسولین به درون خون شده و انسولین قند خون را کاهش می دهد. وقتی سطوح قند خون کاهش یافت، احساس اطمینان کمتری به خود داشته و سطح نیروی تان کاهش می یابد، که آن نیز به غمگینی و افسردگی منجر می گردد.

نوشیدنی ها یا شیرینی های کافئین دار هر دو ساعت یک بار جهت بیدار ماندن، شما را در دام چرخه کافئین – قند گرفتار خواهند کرد. علاوه بر اینکه این چرخه موجب غمگینی می گردد، عوارضی دیگر از قبیل وابستگی، تغذیه نامناسب و چاقی را نیز به دنبال دارند که خود این ها نیز موجب احساس غمگینی بیشتری می گردند.

قند در آغاز، نیروی خوبی به شما می دهد. اما بعد از یک ساعت از مصرف قندهای ساده، قند خون کاهش می یابد و وقتی قند خون پایین باشد شما نیز احساس آرامش پایینی خواهید داشت.

از غذاهای فیبردار استفاده کنید:
مواد فیبری باعث می شود که غذا در نظام گوارشی به اندازه مناسب و با سرعت مطلوب جذب شود. غذاهایی که خیلی سریع جذب می شوند(مانند قندهای ساده) جریان سریعی از انرژی را تولید می کنند که در نهایت این حالت ممکن است با افسردگی دنبال گردد. از طریق خوردن یک پرتقال یا گریپ فروت و نه فقط نوشیدن آب آنها می توانید مواد فیبری مورد نیاز را وارد بدنتان کنید. سبزیجات، میوه های تازه، غلات و حبوبات را به علت داشتن فیبر مناسب مصرف کنید.

استرس B کمپلکس را پیدا کنید:
بعضی از اشخاص از طریق مصرف ویتامین B کمپلکس حالشان بهتر می گردد. شما می توانید آنچه را که "استرس B" یا "B 50" نامیده شده پیدا کنید. این موضوعی بحث انگیز است. بعضی از متخصصان تغذیه می گویند: بله. این موضوعی است که واقعاً باید در نظر گرفته شود و عده ای دیگر می گویند: نه این فکر خوبی نیست. شما می توانید با آزمایش کردن میزان مفید بودن آن را برای استفاده خود تعیین نمایید. در صورت موثر بودن، با یک متخصص تغذیه درباره راه های وارد کردن آن به رژیم غذایی تان مشورت کنید.

برنامه عادی زندگی خود را تغییر دهید:
با هدف تلاش جهت کاهش غمگینی ها، رفتارهای عادی خود را تغییر دهید. می توانید ترکیب جدیدی از لباس ها را انتخاب کنید، به جای رانندگی پیاده روی نمایید، شیوه رفتاری جدیدی را انتخاب کنید و در مکانی دیگر غذا بخورید. جهت کمک به تغییر رفتارهای عادی، کارهایی متفاوت انجام دهید.

شما برای انجام کارهای فوق در چند روز اول نیازمند کمک هستید. کسی باید به شما کمک کنند تا عادت های خوب را در خود ایجاد کنید. دوستان قدیمی محشرند. البته اغلب ما نظام های حمایتی خوبی را تدارک ندیده ایم. به این موضوع باید بیشتر فکر کنیم. علاوه بر گسترش منابع حمایتی خودتان، شاید لازم باشد با گروه های حمایتی اجتماعی که از افراد مبتلا به دوره های غمگینی تشکیل شده است، نیز مرتبط گردید.

توجه:

اگر احساس می کنید که بیش از 4-3 روز به یاری فردی دیگر نیازمند هستید، بهتر است با یک مشاور یا روان درمانگر تماس حاصل کنید. شما نمی خواهید که دوستان خود را خسته کنید.

تظاهر کنید:
لبخند بزنید و تظاهر کنید که خوشحال هستید. راست بایستید و قامت خمیده و افسرده وار به خود نگیرید. آیا این خود فریبی است؟ خیر نیست. تحقیقات نشان می دهد که شکل چهره، واقعاً نوع احساس شما را بیان کرده و تغییر چهره تظاهر به یک حالت عاطفی، واقعاً آن حالت را در شما ایجاد می کند.

لباس های روشن و شاد بپوشید و تظاهر به شاد بودن کنید. بعداً شما خود را خوشحال خواهید یافت. پوشیدن لباس های شاد و وانمود به شادی غمگینی را کاهش می دهد.به دنبال طنز و شوخی باشید:
فیلمی خنده دار ببینید و بخندید. کتاب طنز بخوانید و یا به یک نوار یا CD کمدی گوش دهید. هر گاه کارتون خنده داری دیدید، برای خودتان یکی داشته باشید. هر گاه احساس کردید که غمگین می شوید به طور آگاهانه برای استفاده از آنها تصمیم بگیرید.
به یاد داشته باشید:
زمانی که با افت عاطفی مواجه هستید، وجود تغییر در خود را بشناسید، آن را انکار و یا احساس گناه نکنید. برای رهایی از آن خود را تقویت کنید. شاید صرف نظر کردن از یک روز کاری در عوض انجام دادن چیزهای مطلوب به بهبودی شما کمک کند.                 

ورزش کنید:
تاکید مجدد بر ورزش، ارزش آن را مشخص می کند. ورزش راهی برای شکستن افسردگی است. پیاده روی کنید، دوچرخه سواری کنید، به شنا بروید، اجازه ندهید که حالت غمگینی درونتان به شما بگوید "من آن را دوست ندارم" انجام هر کار سازنده می تواند برایتان مفید باشد. زمانی که احساس خوبی دارید خود را برای تمایلات آینده آماده کنید.

+ نوشته شده توسط abuolfazel در پنجشنبه پانزدهم فروردین 1387 و ساعت 14:58 |

نتيجه اکثر تحقيقات به اين باور منجر شده که برخلاف پندارهاي قديمي هوش ذاتي و ارثي نيست . اگرچه ارث تاثير زيادي بر آن دارد ولي شديدا" متاثر از شرايط محيطي است و لذا هر قدر محيط زندگاني کودک غني تر ، سالم تر و آگاهانه تر باشد هوش کودک بيشتر و رفتار او متعادل تر خواهد شد . نکته اينجاست که هرگاه اعتماد بر ذاتي بودن هوش نيز داشته باشيم مي توانيم بگوئيم که محيطي غني و پربار باعث مي گردد تا امکان بالفعل درآمدن هوش بالقوه افزايش يابد . با فراهم آوردن امکانات مناسب و مطلوب مي توان سرعت رشد ذهني کودک را افزايش داد . بلوم دريافت که برحسب مطالعات انجام شده تا سن 17 سالگي ، حدود 50% از رشد هوشي بين زمان تولد تا 4 سالگي مي باشد و حدود 30% بين 4 تا 8 سالگي و 20% باقيمانده 8 تا 17 سالگي شکل مي گيرد . محققان معتقدند در اثر زندگي کردن در يک محيط تربيتي غني خصوصا" در سالهاي نخست زندگي کورتکس مغزي رشد مي کند ، شيارهاي آن عميق تر مي گردد و وزنش افزايش مي يابد و قسمتي از اين افزايش مغز به علت افزايش سلولهاي گليا و قطر رگهايي است که خون را به کورتکس مي برد . مغز تقويت شده داراي ميزان بيشتري از آنزيم حافظه ساز است که در نتيجه زندگي در محيط غني تربيتي و با امکانات فراگيري گسترده فراهم آمده است .  پس نتيجه مي گيريم که رشد ذهني کودکان نياز به محيط ترييتي و آموزشي غني دارد و بايد محيطي را آماده کنيم تا کودکان به آموزش مهارتهاي فکري بپردازند .  آشنايي با مفاهيم يکي از اصولي ترين و ابتدايي ترين مهارتهاي فکري است که کودک در طول زندگي خود بدست مي آورد . شناخت مفاهيم باعث خواهد شد تا کودک با استفاده از آن مفاهيم آماده پيشرفت به سمت بالاتر مهارتهاي فکري گردد و از اين طريق بتواند خود را براي زندگي اجتماعي آينده و ايجاد ارتباط با ساير افراد از طريق کاربرد واژه ها و سمبلهاي مشترک آماده نمايد . مثلا" کودکان اگر بخواهند مقداري رياضي ياد بگيرند و در آينده در گوشه اي از جامعه خدمتي ارائه دهند ناچار هستند با اين سه حوزه آشنا بشوند . تجربه عدد ، تجربه فضا ، تجربه کميت ، قبل از اينکه مفاهيم ، عدد ، فضا و کميت در سالهاي مختلف دبستان تدريس بشود لازم است بچه ها اين مفاهيم را به صورت تجربي تجربه کرده باشند و موفقيتها در دوره هاي بعدي منوط به تجربه در اين سه حوزه است . 
رشد ذهني کودک براساس مراحل خاص تکامل مي يابد . توجه به طي اين مراحل و زمان آن در آموزش کودکان مهم است .


+ نوشته شده توسط abuolfazel در پنجشنبه پانزدهم فروردین 1387 و ساعت 14:56 |

زناني كه به دنبال يك ازدواج پايدار هستند بهتر است با مرداني ازدواج كنند كه از لحاظ قيافه به جذابيت آنها نيستند. يك پژوهش جديد نشان مي‌دهد زوج‌هايي كه در آنها زن قيافه بهتري از شوهر دارد، نسبت به ساير زوج‌ها برخورد مثبت‌تري نسبت به هم و رابطه‌اي محكم‌تر دارند. به گفته پژوهشگران دليل اين يافته شايد اين باشد كه مردان ارزش بيشتري براي زيبايي زن قائل هستند، در حالي كه زنان بيشتر به حمايت و پشتيباني شوهر توجه دارند. اين پژوهشگران مي‌گويند گرچه ترجيح يك قيافه به ديگري تاحدي به نظر شخصي افراد بستگي دارد، اما معيارهايي جهاني براي زيبايي وجود دارد، از جمله چشم‌هاي درشت، صورت بچگانه، وجود تقارن در صورت، صورت‌هاي با اندازه‌هاي متوسط و نسبت‌هاي معين دور كمر به دور باسن در مردان و زنان. بررسي‌هاي قبلي نشان داده بود افرادي با قيافه‌هاي داراي جذابيت مشابه به سوي يكديگر كشيده مي‌شوند و با هم ازدواج مي‌كنند، رضايت بيشتري را گزارش مي‌كنند. اما به گفته دكتر جيمز مك‌نالتي از دانشگاه تنسي در آمريكا، سرپرست پژوهش فوق، تحقيقات قبلي كه عمدتا در مورد زوج‌هاي جديد انجام شده بود، نشان‌دهنده آن هستند كه زيبايي مطلق در مراحل اوليه رابطه زوج‌ها اهميت دارد. اما نقش زيبايي جسمي در يك رابطه زن و شوهري استقراريافته پيچيده‌تر است.

تحقيق جديد كه نتايج آن در شماره اخير نشريه روانشناسي خانواده منتشر شده است، نشان مي‌دهد پس از گرايش اوليه زوجين به هم، قيافه آنها همچنان بر رابطه‌شان موثر است، اما به طريقه‌اي متفاوت. گروه دكتر مك‌نالتي 89 زوج را كه در شش ماه گذشته ازدواج كرده بودند و پيش از ازدواج حدود سه سال دوران نامزدي را گذرانده بودند، مورد بررسي قرار دادند. اين افراد به طور متوسط در ميانه دهه بيست زندگي قرار داشتند.


پژوهشگران بحث ميان اين زوج‌ها را در مورد يك مشكل شخصي‌شان براي 10 دقيقه فيلمبرداري كردند. نوارهاي ويدئويي از اين لحاظ كه آيا اين زوج‌ها در مورد مسائل مشترك‌شان مثلا گرفتن يك شغل جديد، يا ورزش كردن بيشتر يا داشتن رژيم غذايي سالمتر از يكديگر پشتيباني مي‌كنند يانه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. مك‌نالتي در اين مورد مي‌گويد: «شوهر با برخورد منفي در هنگام بحث در مورد مشكلات زندگي به زنش مي‌گويد اين مشكل خودت است؛ خودت بايد حلش كني. اما همسر داراي برخورد مثبت مي‌گويد من در كنارت هستم. چكار مي‌خواهي بكنم؟ چطوري مي توانم كمكت كنم؟»


گروهي از كارشناسان، جذابيت ظاهري هركدام از اين زوج‌ها را در مقياسي از 1 تا 10 درجه‌بندي كردند، كه درجه 10 زيبايي تمام‌عيار محسوب مي‌شد. در يك سوم از اين زوج‌ها زن از شوهر جذاب‌تر بود، در يك سوم آنها شوهر جذابيت بيشتري داشت و در بقيه قيافه ظاهري آنها مشابه هم بود. نتايج نهايي نشان داد هنگامي كه زنان از شوهران جذاب‌تر هستند، همسران به نحو مثبت‌تري با يكديگر رفتار مي‌كنند. دان آيرلي، استاد اقتصاد رفتاري در دانشكده مديريت اسلون درباره اين يافته‌ها مي‌گويد: «اين يافته‌‌ها منطقي به نظر مي‌رسند. مردان حساسيت بيشتري به جذابيت زنان دارند، اما به نظر مي‌رسد زنان توجه بيشتري به طول قد مردان و درآمد آنها داشته باشند.» در زوج‌هايي كه شوهران جذابيت بيشتري از زنان داشتند، زن و شوهر حمايت‌گري كمتري از هم داشتند. مك نالتي معتقد است كه زنان به نحوي ميزان حمايتي را كه شوهران‌شان از آنها انجام مي‌دهند، بازتاب مي‌دهند. او مي‌گويد: «شوهراني كه جذابيت جسمي بيشتري از زنان خود دارند، بالقوه مي‌توانند با زنان ديگري ازدواج كنند كه جذابيت بيشتري از همسر فعلي آنها داشته باشد. اين ذهنيت مرد كه زن من مي‌توانست زيباتر باشد، باعث مي‌شود كه اين مردان رضايت كمتري از ازدواج‌شان داشته باشند و تعهد كمتري نسبت به آن احساس كنند.» به گفته پژوهشگران در مقابل جذابيت جسمي شوهران اهميت كمتري براي زنان دارد. زنان بيشتر به دنبال شوهراني هستند كه رفتاري حمايت‌گرانه داشته باشند. بنابراين زوجي كه در ظاهر ممكن است با هم تطابق نداشته باشند، در واقع مي‌توانند مطابقت كاملي با هم داشته باشند.
به گفته دكتر آريلي مطابقت بين زن و شوهر به معناي آن نيست كه زن و شوهر از هر جنبه‌اي مشابه هم باشند، بلكه تنها به معناي آن است كه در مجموع دو نفر يكديگر را درك مي‌كنند.

+ نوشته شده توسط abuolfazel در پنجشنبه پانزدهم فروردین 1387 و ساعت 14:54 |

۱- زندگی سالم
آیا میدانید سه ركن اصلی زندگی سالم، رشد اخلاقی، رشد اجتماعی و رشد عاطفی است و دو مهارت اساسی برای این منظور هنر گوش دادن موثر و صداقت در بیان هستند
2- بی انضباطی
مرد یا زنی كه اساس رفتار خود را بر بی انضباطی قرار دهد ، مورد اعتراض همسر خود قرار می گیرد. گاه بی انضباطی منجر به بی اعتمادی می شود و گرمی و شادمانی را از خانواده می گیرد. مردی كه شب دیر به خانه می آید و زمانی را برای تفریح ، مسافرت و معاشرت با زن و فرزندان خود در نظر نمی گیرد، موجبات نارضایتی خانواده خود را فراهم می آورد.
3- خودبینی و تحقیر دیگری
خودبینی یا تصویر ذهنی هر كس از شخصیت خویش، از مجموع تصورهای او درباره توانایی ها، احساس ها ، اندیشه ها ، آرزوها ، داوری ها ، و كوشش های وی تشكیل می شود.معمولاً كسانی كه خود كم بین هستند، گرفتار عقده حقارت اند، و خود را كمتر، بی مقدارتر و زبون تر از دیگران احساس می كنند، افرادی كه دچار خود بزرگ بینی هستند؛ مبتلا به تكبر، نخوت، خودستایی و جاه طلبی‌اند؛ چنین افرادی سعی می كنند با تحقیر دیگران، بزرگ نمایی كنند. زن یا شوهری كه بخواهد همسر خود را تحقیر كند، و خود را بالاتر احساس كند و خوبی های خود را به رخ دیگری بكشد، با دست خود تیشه به ریشه زندگی زناشویی خویش می زند.

4- لجاجت
از دیگر عوامل بنیان كن در خانواده لجاجت است. این حالت بین زن و مرد زیاد دیده می شود و گاه به جایی می رسد؛ كه حركات لجوجانه به شكستن وسایل خانه منتهی می گردد. چنانچه این حالت، وضعیت افراطی به خود بگیرد ، چه بسا به طلاق و از هم پاشیدگی خانواده منتهی گردد.

5 - پنهان كاری
پنهان كاری عبارت از آن است كه یكی از زوجین بدون نظر و اطلاع همسر خود و در غیاب او مبادرت به انجام اعمالی بنماید و این اعمال را چه خوب و چه بد از همسر خود پنهان دارد. چنین رفتاری ولو به نفع خانواده باشد، اعتماد را از بین می برد. گاه این گونه رفتارها در جهتی است كه فرد به نفع خود و یا خویشاوندان نسبی و به ضرر همسر و زندگی مشترك انجام می دهد. این گونه اعمال بتدریج بنیان خانواده را به هم می ریزد، هر یك از زوجین را نسبت به رفتار دیگری بدبین و ناراحت می نماید و به عكس العمل واداشته، رفتارهای نامتناسبی را ایجاد می‌كند كه مشكلات بعدی را ایجاد می‌كنند.

6- دروغ
فرد دو رو كسی است كه تظاهر به نیكوكاری و پاكدامنی می كند ولی در باطن طور دیگری می باشد؛ امّا دروغگو كسی است كه هر جا مصلحت و نفع خود را بسنجد واقعیت را تحریف می كند و بنا به میل خود كردار و رفتارش را تنظیم می نماید. دروغ نیز مانند دورویی بنیان خانواده را متزلزل می كند و اعتماد را از بین می برد.

7- دورویی
زن و مردی كه با دو شخصیت با هم مواجه شوند و در ظاهر و باطن یك رنگ نباشند؛ زندگی مطلوبی نخواهند داشت. زندگی ای كه در آن صداقت و صمیمیت نباشد؛ اعتماد و اطمینان از آن رخت بر خواهد بست و اضطراب و تزلزل روانی بر آن حاكم خواهد بود.

8 - عصبانیت و بی‌احترامی
زن یا مرد عصبانی زندگی را بر دیگری دشوار می سازد. حساسیت های بی مورد و پرخاش و توهین و بی احترامی صفات مذمومی هستند كه علاوه بر آن كه طرف مقابل را ناراحت می كنند، به خود شخص نیز زیان می رسانند. در چنین مواقعی باید آرامش خود را حفظ كرد، آنگاه خشم همسر را آرام و توجه او را به امور دیگری جلب نمود و برای پالایش روانی او گفتگویی دو نفره انجام داد تا وی با بیان ناراحتی ها آرام گیرد.

۹- خسّت ؛
در این مورد سه حالت اتفاق می افتد؛ نخست وضعیتی كه زن و مرد هر دو خسیس هستند كه در این حالت مشكل روانی ندارند؛ ولی زندگی مرفهی نخواهند داشت. دو حالت دیگر آن است كه زن یا مرد خسیس باشند. در این دو حالت زندگی هم از نظر روانی و هم از نظر رفاهی برای دو طرف شرایط سختی خواهد داشت.

10- برای این كه از این پس نسبت به همسر خود خشونت به خرج ندهید، به خاطر بسپارید...

1۲- آنچه بر خود می پسندید ، بر همسرتان نیز بپسندید.

۱۳- در ذهن خود تكرار كنید كه در هیچ موقعی و با هیچ دلیلی حق ندارید نسبت به همسرتان با خشونت رفتار كنید .

۱۴- اگر رفتار پرخاشگرانه را یاد گرفته‌اید و به نوعی گرفتار شده‌اید، باور كنید كافیست بخواهید تغییر كنید و با یك متخصص همكاری كنید. موفقیت برای شما خواهد بود.

1۵- بخش خطر آفرین پرخاشگری در زوجین

بخش خطرآفرین رفتارها و یا كلمات پرخاشگرانه این است كه افراد دیگری هم كه شاهد این رفتارها هستند، پس از آن به خود اجازه می دهند به همسرتان بی احترامی كنند، یا این كه دیگر برای او احترامی قائل نمی شوند. و دیگر این كه فرزندان شما نیز این روش را خواهند آموخت و هر زمان كه احساس ناراحتی كنند، براحتی به دیگران پرخاش می كنند.

۱۶- تربیت بچه ها
وقتی همسرتان به تربیت بچه ها می‌پردازد از بچه ها طرفداری نكنید. تفاوت لحن شما و وی مانعی ندارد اما آنچه مهم است هم نظر و هم هدف بودن همسران در امر تربیت كودكان است.

۱۷- گذشته های تلخ
گذشته های تلخ و ... را فراموش كنید و هرگز در درگیری‌های جدید، از ابتدا همه مسایل و مشكلاتی را كه در روند زندگی اتفاق افتاده را مرور نكنید، زیرا به محض زنده كردن خاطرات قدیمی فضای حل مساله جدید مخدوش می‌شود و لاجرم مشكل فعلی نیز به پرونده مشكلات قدیمی افزوده می‌شود، بدون اینكه حل شود یا كدورتی كاهش یابد.

18- ( مهم )
اختلاف داشتن در زندگی از بدیهیات است چرا كه از عجایب خلقت خداوند،‌ متفاوت بودن ما انسانهاست. پس بر اساس این تفاوت در ساختار وجودی ما،‌ وجود اختلاف نظر و ... تایید می‌شود،‌بنابراین آنچه مهم است نحوه برخورد ما در هنگام بروز اختلافات است.

19- خانمها، آقایان،‌ توجه كنید!!!
خود را همیشه برای همسرتان بیارایید و بهترین و تمیزترین لباس خود را در مقابل وی بپوشید،‌ در مقابل همسر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشوید و در موقع ملاقات یكدیگر و رسیدن به خانه با لبخندی، پیغام‌آور آرامش و لذت بخشی و لذت جویی، حاضر شوید. پس از
٥8

۲۰-همیشه خوبیهای یکدیگر راببینید تازندگی برشما سخت نباشد

+ نوشته شده توسط abuolfazel در پنجشنبه پانزدهم فروردین 1387 و ساعت 14:36 |

اگر زوجین فاقد مهارتهای ارتباطی ضروری برای حل مشكلاتشان باشند، حتی كوچكترین مشكل نیز حل ناشدنی‌خواهد شد امروزه بسیاری از ازدواجها قبل از تشكیل و یا مدت كوتاهی بعد از آن متلاشی می‌شوند. درك اینكه چرا این ازدواج‌ها شكست می‌خورند می‌تواند راه‌حلی باشد كه مراقب باشید ازدواج خودتان شكست نخورد. بعضی از عواملی كه در شكست ازدواجها مشاركت دارند شامل مسائل مالی و دیگر شرایط ازدواج است. همه ی این مسائل می‌تواند در یك ازدواج سالم و پایدار هم وجود داشته باشد اما اگر آنها به طور صحیح و درست مورد رسیدگی قرار نگیرند، می‌توانند منجر به شكست ازدواج شوند. ارتباط ، نقش اساسی در موفقیت ازدواج دارد. بدون ارتباط صحیح، حل تعارض و كشمكش‌ها مشكل‌ساز می‌شوند اگر زوجین فاقد مهارتهای ارتباطی ضروری برای حل مشكلات‌شان باشند، حتی كوچكترین مشكل نیز حل ناشدنی خواهد شد. ارتباطات به واسطه ی فرصت دادن به همسران برای مشاركت در نگرانی‌ها و علایق، امیدها و آرزوهای یكدیگر، موجب رشد و شكوفا شدن روابط زوجین می‌شود. بدون سهیم شدن در این موارد زوجین رشد نخواهند كرد و تا حد امكان به یكدیگر نزدیك نخواهند شد. اگر یك یا هر دو همسر فاقد مهارتهای ارتباطی مؤثر باشند، این برای حل و فصل بحث‌هایشان مشكل‌ساز می‌شود چرا كه زوجین قادر نیستند تا نقطه نظرات یكدیگر را درك كنند. در ازدواج‌هایی كه تاكنون دچار مشكل بوده‌اند، هر یك از زوجین باید تلاش كنند تا برای بهبود و نجات زندگی‌شان متعهد شوند كه روی مهارتهای ارتباطی‌شان كار كنند. نبود تكنیك‌های مؤثر ارتباطی می‌تواند به شكست در ازدواج منجر شود. عشق ممكن است همواره پیروز شود اما زمانی كه نگرانیهای مهمی وجود دارد حتی عشق نیز نمی‌تواند به تنهایی برای حفظ ازدواج كافی باشد.نگرانی‌های مالی ممكن است خودشان علت شكست ازدواج نباشند اما تنش‌ها و تعارضاتی كه این نگرانی‌ها ایجاد می‌كنند، اغلب در شكست ازدواج مقصر هستند. نگرانی‌های مالی می‌تواند بار سنگینی را تحمیل كند و زمانی كه یك زوج تلاش زیادی را برای برآوردن تعهدات مالی‌شان می‌كند، می‌تواند فشار بسیار زیادی را احساس كند. این فشارها ممكن است برای تخریب ازدواج سالم به طرق دیگر كافی باشد. اگر یك همسر در زندگی به مسائل مالی مشغول شود، ممكن است شروع به كوتاهی كردن از دیگر جنبه‌های زندگی كند. این رفتارهای مسامحه‌آمیز بر همسر تأثیر گذاشته و موجب می‌شود كه وی احساس تنهایی و بی‌مهری نماید. این امر می‌تواند برای ازدواج آسیب‌زا شود. اغلب یكی از زوجین به واسطه ی مسایل مالی تحلیل خواهد رفت و این نیز می‌تواند برای ازدواج مخرب باشد. شرایط حول ازدواج نیز می‌تواند منجر به شكست شود یك ازدواج راحت (بدون فكر) نمی‌تواند یك ازدواج سالم باشد. هنگامی كه تصمیم گرفتن به ازدواج به غیر از عشق حقیقی بر امور دیگری نیز قرار گیرد، این احتمال وجود دارد كه آن ازدواج، ازدواج مناسب و خوبی باشد (عشق تنها كافی نیست) اما این به معنای گذاشتن شرایط بسیار سختی كه برای نمونه در جامعه ی ما حاكم است، نیست.برای مثال شرایط ازدواجی كه اغلب منجر به شكست می‌شود عبارتند از: ازدواج كردن به خاطر داشتن بچه یا به خاطر فشاری كه از جانب اعضای خانواده و دوستان احساس می‌شود. هیچ كدام از این دلایل در واقع دلایل معتبر و قابل قبولی برای ازدواج نبوده و اغلب منجر به شكست در ازدواج و طلاق می‌شوند. ازدواج كردن در سنین پایین، دلیل دیگری برای شكست ازدواجها می‌باشد. اگر چه سن مناسب برای ازدواج متغیر بوده و به طور زیادی بستگی به خود فرد دارد، افراد زیادی عقیده دارند كه برای نوجوانان و سنین پایین‌تر از 20 سال، ازدواج كردن خیلی زود است. ازدواج كردن قبل از اینكه فرصت لذت بردن از تجارب زندگی را داشته باشید می‌تواند باعث تنفر از ازدواج شده و در نهایت شكست ازدواج را در پی داشته باشد.


+ نوشته شده توسط abuolfazel در پنجشنبه پانزدهم فروردین 1387 و ساعت 14:32 |

امروزه مشارکت روز افزون زنان در بيرون از خانه باعت تقويت حس اعتماد بنفس و استقلال و افزايش قدرت تصميم گيري و برخورد مناسب با رويدادها و حوادث زندگي و اثر مطلوب بر روابط خانوادگي برجاي گذارده است . در واقع زن با کار و فعاليت اجتماعي قدرت خلاقيت ، کارآيي و استقلال بيشتري مي يابد چرا که زن در ازاء دريافت وجه حاصل از فعاليت اجتماعي و همچنين تبادل اطلاعات علم و آگاهي و تعامل اجتماعي استقلال عمل بيشري مي يابد بهتر مي تواند در برابر مشکلات خانه و محيط کار تصميم گيري و مداخله نمايد . به طور کلي بايد گفت هر چه زنان بيشتر وارد عرصه اجتماعي شوند به همان نسبت بحران هويت فردي و اجتماعي ، افسردگي و انزواگرايي ، بيزاري از نظام کنترل اجتماعي ، بي اعتمادي و بدبيني به قوانين و قواعد حاکم بر جامعه در اين قشر عظيم کاسته خواهد شد . ۲ – چگونه بين نقشهاي مختلف يک زن ناهماهنگي بوجود مي آيد ؟هر فرد بر حسب موقعيت خويش در گروه و جامعه بايد الگوهاي عملي خاصي را رعايت کند ، که به آن « نقش » مي گويند . مجموعه حقوق و تکاليف هر نقش « انتظارات نقش » نام دارد .مهمترين مسئله اي که در اشتغال زنان بايد مورد توجه قرار گيرد وجود نقش هاي متعددي است که زنان بايد به عنوان همسر و مادر و گرداننده خانواده به عهده گيرند . نقشهايي که در جامعه ما به صورت سنتي به آن نگريسته مي شود و گاهي با نقش مدرن زن به عنوان يک فرد شاغل در خارج از خانه ناهماهنگ مي باشد . زنان شاغل در حالي که نقشهاي دوگانه اي را ايفا مي کنند ، در زمينه انجام وظيفه و مسئوليتهاي ناشي از نقشهاي خانگي و شغلي خود تا حد متوسطي دچار دوگانگي نقش مي شوند . زنان شاغل ميزان مشارکت همسرانشان را در امور منزل و خانه داري کم ارزيابي کرده اند . زنان شاغل بار عمده ايفاي مسئوليت سنگين خانه داري در کنار وظايف شغل و مسئوليتهاي حرفه اي و کار به تنهايي بر دوش آنان قرار مي گيرد و آنان در قبال اين وظايف خود را مسئول مي بينند و مايلند که شغل خود را حفظ کنند و به هر ترتيبي ادامه دهند ، بنابراين در وضعي قرار مي گيرند که از يک سو قادر به پاسخگويي کامل به انتظارات هر دو نقش خويش نيستند و از سوي ديگر مايلند که هر دو نقش را به خوبي ايفا نمايند .

تأثير اشتغال زنان در تربيت فرزندان چيست ؟

3 - آيا اشتغال زن خللي در تربيت فرزندان ايجاد مي کند ؟

مادر وسيعترين دنياي رواني و اجتماعي کودک است و از نظر کودک همچون کسي است که از تمام نقاط اين جهان اطلاع دارد .

اشتغال مادر موجب اختلال در تکوين شکل گيري دلبستگي کودک نسبت به مادر مي شود .

چرا اينکه مراقبت کودک از حالت انفرادي به حالت گروهي در مي آيد و نتيجتاً دلبستگي کودک نسبت به مادر از حالت طبيعي خارج مي گردد .

چيزي که مسلم مي باشد اين است که مادران شاغل همانند مادران غيرشاغل نمي توانند به طور تمام و کمال به کودکان خود رسيدگي کنند چون مادر چندين ساعت از روز را خواه ناخواه جداي از فرزند بسر مي برد . و وقتي که بعد از سپري شدن اين ساعات به فرزند مي رسد خستگي ناشي از دنياي ماشيني امروز و خستگي فکر و ذهني به مادر اجازه نمي دهد که در آن ساعات باقي مانده روز به کودک رسيدگي کافي و لازم را نمايد چون از طرف ديگر مسئوليت خانه و خانه داري نيز به دوش او مي باشد .

در نتيجه بايد گفت زنان واجد شرايطي هستند که مي توانند در رسيدن به مقاصد آرماني کشور نقش بسزائي داشته و در محافل علمي - اداري به مانند : مردان نقش فعالي داشته باشند .

امروزه با توجه به افزايش فزاينده مادران شاغل و به منظور جلوگيري از اثرات جبران ناپذير رشد و نمو کودک ، افزايش مرخصي زايمان ، ايجاد مهدکودک در محيط کار بر طبق استاندارد جهاني و زدودن مشکلات اقتصادي در ابعاد مختلف از وظايف حساس دولت به شمار مي رود .

4 - تقسيم کار بين زن و مرد در صورت اشتغال زن چگونه است ؟

زنان شاغل تا چه حد چنين احساس و ادراکي دارند که قادر به انجام همزمان وظايف و مسئوليتهاي هر دو نقش خانگي و شغل خود نيستند . يعني تا چه حد در انجام و مسئوليتهاي مرتبط با خانه داري و امور منزل با وظايف ناشي از مسئوليتها و تعهدات شغلي و اشتغال خود احساس ناهماهنگي مي کنند .

سئوالي که اينجا مطرح مي باشد اين است که آيا زنان شاغل براي ايفاي نقش خانگي خود ، در تلقي و تعريفي که به طور سنتي از چگونگي ايفاي وظايف مرتبط با اين نقش دراد تغيير داده اند ، يا همچنان در چهارچوب الزامات نقش سنتي خود به وظايف خانگي به عنوان يک مادر يا همسر مي نگرند .

بنابراين از يک سو به سبب نيازها و مقتضيات جامعه نيز نياز به استفاده از نيروي کار زنان متخصص و تحصيلکرده و حتي ضرورتهاي مشترک زندگي خانوادگي ، نظير درآمد اقتصادي و بهبود سطح فرهنگي اشتغالشان اجتناب ناپذير تلقي مي شود و زنان به حضور در عرصه اجتماع ترغيب مي شوند . اما از سوي ديگر از تغييرات فرهنگي که مي بايد در نظام ارزشها و تخصيص نقشها و جابجايي وظايف ، که مستلزم مشارکت مرد در انجام امور خانه داري است بطوري که زن کمتر احساس خستگي مفرط ناشي از انجام امور خانه داري کند خبري نيست . و همين امر باعث شده که زنان در انجام وظايف خود در خانواده و روابط با همسر و فرزندان دچار مشکلات شوند و هم در پيشرفت شغل دچار رکود گردند .

به طور کلي بايد گفت ميزان انتظار زنان از همسرانشان در انجام امور خانه متفاوت استو بستگي به عواملي از جمله تحصيلات زن ، ميزان درآمد زن و زناني که همسرانشان داراي مشاغل آموزشي ( معلم ، دبير يا مدير مدرسه ) هستند متفاوت مي باشد .

۵ - چه موانعي بر سر راه اشتغال زنان جامعه است ؟

مسائلي که سد راه زنان در کاريابي مي شود ، نگرش ها و باورهاي ناصحيحي است که برخي از مردم دچار آنند . برخي عقيده دارند که موجودي به نام زن صرفاً براي کارهاي خانه داري آفريده شده است و لزومي ندارد در خارج از منزل به فعاليتي مشغول باشد .

عوامل متعدد اقتصادي ، اجتماعي ، قانوني و فرهنگي ويژه اي در جامعه وجود دارد که مانع از افزايش مشارکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي مي شود . اين موانع به سه گروه تقسيم مي شود :

الف - موانع اقتصادي

ب - موانع اجتماعي - قانوني

ج - موانع اجتماعي - فرهنگي

الف - موانع اقتصادي

به طور کلي در زمان رکود اقتصادي ، نيروي کار کمتري مورد نياز است و تعداد زيادي از افراد جوياي کار ، شغل نمي يابند و عده اي از افراد کار و شغل خود را از دست مي دهند . اولين گروهي که کار خود را از دست مي دهند و يا اصلاً کار به دست نمي آورند معمولاً زنان هستند .

ب - موانع اجتماعي - قانوني

تبعيض جنسي در اشتغال از عوامل بسيار مؤثر عدم افزايش مشارکت اقتصادي زنان است . تبعيص جنسي در بدو استخدام به اين صورت است که تنها آن دسته از زناني استخدام مي شوند که واجد تحصيلات و دانش بالاتر از مردان همکار خود باشند . تبعيض جنسي در نوع آموزش و نظام آموزش و پرورس ، از موانع بارز مشارکت زنان در همه حوزه هاي فعاليت اقتصادي است .

ج - موانع اجتماعي - فرهنگي

از عوامل مؤثر درکاهش مشارکت اقتصادي زنان در شرايط نبود تأمين اجتماعي لازم و کافي ، متأهل بودن است . زنان به دليل اينکه مسئوليت امور خانه بر دوششان گذاشته شده کمتر به دنبال مشارکت فعاليتهاي اقتصادي هستند . کم تنوعي فرصتهاي شغلي يعني محدود شدن حيطه اشتغال زنان به مشاغل کم هر دو با شرايط بدو دشوار و همچنين ناچيز بودن تعداد زناني که در سمتهاي بالاي اداري حضور دارند به دليل پيش داوريهاي منفي مديران در رابطه با استعدادها و تواناييهاي زنان مي باشد .

۶ - چگونه مکاني مناسب اشتغال زنان مي باشد ؟

براساس باورها و عقايد حاکم بر جامعه ما ، هر حيطه کاري مناسب حضور زنان نيست و يقيناً ديدگاههاي فرهنگي و اجتماعي حاکم بر ذهن مردم ما برخلاف ، آنچه در غرب رايج است ، حضور زنان را در محيط هاي کارگري نامناسب ، منع مي کند و نسبت به آن نظر مخالف دارد .

بنابراين مکاني را که زن در آن مشغول به فعاليت مي باشد بايد از هر لحاظ موافق با هنجارهاي اسلامي منطبق با شئونات زن باشد ، مبناي تقوايي و فرهنگ ديني را از زن نگيرد . در واقع حضور او در جامعه يک حضور برخاسته براي اعتلاي اجتماعي است . يعني با حضور در اجتماع بتواند هم به جامعه خدمت نمايد و هم وظايف و مسئوليتهاي خانه و خانه داري را انجام دهد .

گاهي اوقات مشاهده مي شود که زنان در فضايي مشغول به کار مي باشند که شخصيت و هويت زن در قبضه اراده و اختيار ديگران قرار مي گيرد و با استفاده از ويژگي هاي خاص زنانه ، تبديل به وسيله تبليغاتي براي سودجوييهاي کلان ديگران مي شوند که در شأن و مرتبه زن خصوصاً در جامعه اسلامي نيست .

7 - ديدگاه جامعه نسبت به اشتغال زنان چيست ؟

بسياري از افراد جامعه بخصوص در شهرستانها نسبت به شغل زن ديد مناسبي ندارند و تنها جايگاه زن را « خانه » مي دانند و احتمالاً کارهاي غير از « خانه داري » را براي زنان ضد ارزش تلقي مي کنند . نبود قوانين روش در دفاع از زن ، کمبود شغل فقدان سيستم تأمين اجتماعي و بالاخره کم سوادي و بي سوادي از عواملي است که باعث تقويت اين بينش شده است و روحيه محافظه کاري و پذيرش جايگاه محدود را در زن ايراني تداوم و تحکيم بخشيده است .

براي آغاز هر گونه تحول در ساخت اقتصادي و اجتماعي جامعه زنان بايد يک تحول در بينش عمومي نسبت به حقوق و جايگاه زن بوجود آورد . در تغيير نگرش جامعه نسبت به مشاغل زنان توجه به موارد زير قابل ذکر است :

- ريشه کني بيسوادي

- زنان خودشان را باور داشته باشند و باحضور مداوم خود در اشتغال و مديريتها گامي در جهت توسعه کشور بردارند .

- زنان در جهت افزايش حقوق خود تلاش کنند .

- از توان زنان در امور قضايي ، وکالت و ... استفاده شود .

آرشیو

» تأثيراشتغال بر عملکرد زن
» روش شاد کردن خانم ها
» راهنماي مادران شاغل براي تغذيه کودکان
» چرا ازدواج‌ها شكست می‌خورند؟
» چگونه مي توان غذاي کودک را مقوي کرد ؟
» چگونه هوش کودکان را تقويت کنيم ؟
» تأثيراشتغال بر عملکرد زن و روحيات او
» تخمين ماندگاري ازدواج
» ده نكته براي زيبائي يك زن
» مشاوره قبل از ازدواج
» باروري آزمايشگاهي درنازايي(1)
» 10 كليد طلايي که زن شيك بايد داشته باشد
» تغییر دادن شخصیت همسر پس از ازدواج
» توصیه های غذایی در پیش از قاعدگی
» رفتارهای همسرتان ناراحت كننده است

+ نوشته شده توسط abuolfazel در چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1385 و ساعت 14:1 |

روش صحیح مطالعه و یادگیری

یکی از شرایط اساسی مطالعه ، تمرکز حواس است . معمولاً دانش آموزان ، والدین یا معلمین از عدم تمرکز حواس شاگردان شکوه می کنند و همین امر باعث ایجاد افت تحصیلی در بین دانش آموزان ایرانی شده است . پس بر آن شدیم تا مطالبی چند جهت رفع این مسئله ارائه دهیم :

1- دانش آموز باید قبل از ورود معلم به کلاس ، آمادگی روانی و عصبی داشته باشد ، در غیر این صورت در تمرکز حواس خلل ایجاد می گردد .

2- پنج دقیقه قبل از شروع درس ، دانش آموز باید ساکت و آرام باشد تا تمرکز لازم به وجود آید .

3- والدین و اولیاء مدرسه باید مدرسه و منزل را برای دانش آموز به صورت محیطی خوش آیند ، آرام بخش و شادی آفرین در آورند .

شیوه های مطالعه

از شیوه های مطالعه علمی که بسیاری از صاحب نظران به آن معتقد می باشند عبارتست از :

الف – پیش خوانی و پس خوانی : یعنی دانش آموز همیشه یک درس از معلم جلوتر باشد تا آمادگی ذهنی برای فراگیری درس ایجاد گردد و بعد از فراگیری هر درس توسط معلم یک بار دیگر آن را مطالعه کند .

ب – سوال کردن : باید درس را به شیوه سئوالی مطرح کرد و پرسش ها را از خود پرسید .

ج – خط کشیدن زیر مطالب مهم : قابل ذکر است که نباید خط کشیدنها بیش از ده درصد مطالب هر درس باشد .

د – تکرار مطالب مهم : باید بعد از مطالعه درس ، مطالب مهم را از حفظ تکرار کرد .

مقدمات مطالعه

1- برای مطالعه ، فقط یک مکان انتخاب شود و آن مکان تغییر نکند .

2- در محیط مطالعه عواملی که باعث پرت شدن حواس می شود ، نباشد . مثلاً کتاب غیر درسی ، روزنامه ، عکس و ... .

3- محیط مطالعه آرام باشد .

4- در حین خستگی مطالعه نکنید .

بهداشت مطالعه

1- هوا و نور : کیفیت هوای تنفسی هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است . تنفس در اتاق دربسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد ، کاردرستی نیست .

2- جهت تابش نور : نور باید از سمت چپ ، بالا و با زاویه تقریبی 45 درجه به کتاب و کاغذ بتابد . زیرا اگر از سمت راست بتابد ، خصوصاً هنگام نگارش ، باعث ایجاد سایه دست برروی کاغذ می شود که در دید اشکال ایجاد کرده و در نتیجه باعث خستگی چشم می شود .

3- استفاده از نور غیر مستقیم : بهترین نور برای مطالعه و کار ، روشنایی معمولی اتاق است که در هوای روشن به وسیله نور غیر مستقیم ایجاد شده باشد .

4- فاصله مناسب چشمها با کتاب یا کاغذ : یک چشم سالم از فاصله 30 سانتی متری می تواند حروف کتاب را تشخیص دهد . اگر از این فاصله قادر به خواندن نیستید به پزشک مراجعه نمائید .

5- نوع مرکب یا خودکار : بهترین رنگها ، رنگ آبی و مشکی است که فشار کمتری به چشم وارد می کند و مانع خستگی می شود . رنگهای قرمز ، سبز و ... دید را مشکل و باعث خستگی چشم می شوند .

6- استراحت متناوب چشمها : برای هر ساعت مطالعه یک ربع تا بیست دقیقه استراحت مفید لازم است . این استراحت نه تنها برای چشم بلکه برای مغز هم فرصت مناسبی است که یادگیری خود را مرور کند . در زمان استراحت باید به فاصله دور و بدون توجه و دقت نگاه کرد ، این کار باعث تنوع و تمدد اعصاب نیز می شود .

7- یکنواخت بودن نور محیط : نورهای محیط خصوصا اگر در زاویه دید چشمهای شما هستند باید یکنواخت باشد . یکی از معایب استفاده از چراغ مطالعه این است که تمرکز نور به سطح کتاب و تاریکی نسبی محیط اطراف باعث خستگی زودرس چشمها می شود .

8- وضع نشستن به هنگام مطالعه : وضع نشستن برای افرادی که زیاد مطالعه می کنند بسیار مهم است . نباید به صورت خمیده و یا در طرفین مطالعه نمود ، چون به تدریج باعث تغییر ستون فقرات می گردد ؛ ستون فقرات به هنگام مطالعه باید راست باشد ، بایدضمن مطالعه و در وقتهای استراحت چشمها و وضع نشستن خود را تغییر داده ، مختصری حرکت نمایید تا از رکود خون در پاها جلوگیری شود . مطالعه در حال دراز کشیدن برای چشم مناسب نیست چراکه روشنایی کتاب تامین نمی شود و خستگی زودتر فرا می رسد همچنین مطالعه در وسط روز رو به شمال مناسب نیست زیرا نور بیشتر یا کمتر از حد طبیعی به چشمها می رسد .

9- مطالعه موقع حرکت : مطالعه هنگام راه رفتن به علت تکان ، حرکت و تغییر دائمی فاصله چشمها تا کتاب باعث خستگی و ضعف چشمها می شود .

10- نور لامپهای مهتابی : به علت داشتن نوسان ، چندان مناسب نیست و بهتر است به جای استفاده از یک منبع نوری از چند چراغ استفاده نمود . نور نباید نوسان داشته باشد تا روشنایی محل مطالعه یکسان بماند .

11- تعیین اوقات و برنامه منظم برای مطالعه : اگر مطالعه در ساعات معینی از شبانه روز انجام گیرد ، آمادگی ذهنی و بدنی به هنگام مطالعه را می کاهد ، مگر اینکه زمان مطالعه کوتاه مدت باشد .

12- صرف غذا و مطالعه : بلافاصله پس از صرف غذا نباید مطالعه نمود ، زیرا به علت شروع فعالیت دستگاه گوارش پس از خوردن غذا و هجوم خون به معده و احشاء داخلی ، از میزان جریان خون در مغز کاسته می شود و آمادگی برای مطالعه کاهش می یابد .

13- تنفس هنگام مطالعه : انجام حرکات تنفسی متناسب در مطالعه بسیار مهم است . تنفس اگر نامنظم باشد ، به تدریج باعث کاهش اکسیژن خون و ایجاد حالت خواب آلودگی می شود ودرنتیجه از آمادگی ذهنی برای مطالعه می کاهد .

14- آرامش فکری : در هنگام مطالعه باید از اشتغالات ذهنی و عصبانیت جلوگیری نمود . اضطراب و ناراحتی باعث از بین رفتن تمرکز حواس می شود و حافظه کسانی که دارای اضطراب و عصبانیت هستند ، به طور محسوسی از افراد عادی کمتر است .

15- ورزش و مطالعه : یکی از مشکلات اساسی در مطالعات طولانی اختلال در جریان خون است . افرادی که ساعت زیادی در شبانه روز به مطالعه می پردازند باید فعالیت و حرکات عضلانی کافی داشته باشند . چرا که در افراد پرمطالعه ، خون بیش از همه جا ، در مغز و کاسه سر گردش کرده و اختلالاتی در گردش خونشان به وجود می آید .

 

 

+ نوشته شده توسط abuolfazel در چهارشنبه دوم فروردین 1385 و ساعت 0:16 |

روش ابراز علاقه به فرزندان

 فرزندان ما مهم ترين ارثيه درجهان هستند و عشق ما نسبت به كودكانمان با اهميت ترين ارثيه ما براي آن ها محسوب مي شود. اين هفت روش به فرزندان ما كمك مي كند تا زندگي آينده خود را محكم تر بنا كنند.

1- زماني را با كودكان خود بگذرانيد.زمان بهترين هديه اي است كه مي توانيم به كودكان خود تقديم كنيم.

اين با هم بودن باعث مي شود احساسات، فعاليت ها و اعتقادات را با يكديگر مبادله كنيم. با اين كار فرزندانمان ارتباط برقرار كردن و گفت و گو كردن با ديگران را مي آموزند و به طور حتم از لحاظ ارتباطات اجتماعي پيشرفت مي كنند. به كودكان خود كمك كنيد تا روش هاي جديدي خلق كرده و آنها را در كنار خانواده خود تجربه كنند و لذت ببرند.

2- الگويي براي فرزندان خود باشيد.

رفتار ما بيش از گفتارمان فرزندان را تحت تاثير قرار مي دهد. ما قهرمان دنياي آنها هستيم.

3- به حرف هاي فرزندان خود گوش دهيد.پيغام هاي كودكان هديه هاي با ارزشي هستند. زماني كه مشتاقانه به حرف هاي آنها گوش مي دهيم اعتماد به نفس كوكان خود را تقويت مي كنيم.

هنگامي كه با كودكان خود هستيد هم سطح آنها باشيد و با تمام وجود به آنها گوش دهيد.

احساسات و حالات زيباي آنها از طريق چشم هايشان بيان مي شود اگر ما به حرف هاي آنها دقت كنيم كودكانمان نيز به سخنان ما عميقاً و با تمام وجود، گوش مي دهند.

4- شيوه تربيتي مناسبي براي كودكان خود در نظر بگيريد.فرزندان ما بايد بياموزند كه در مقابل كارها و انتخاب هايشان پاسخگو باشند. آنها بايد بدانند كه با كارهاي آزاردهنده آنها مخالفت مي شود اما والدين هميشه به آنها عشق مي ورزند.

5- كودكان خود را تشويق كنيد.كلمه هاي اميدبخش و تشويق آميز، اعتماد به نفس را به كودكان هديه مي دهد. موفقيت ها و استعدادهاي كودكان خود را به زبان بياوريد. زماني كه فرزندانتان كار مهمي انجام مي دهند حتماً به آنها بگوييد كه موفق بوده اند.كودكان ما احتياج دارند، بدانند كه اميدها و آرزوهاي آنها رادرك مي كنيم و به طور حتم حامي آنها هستيم. فرزندانتان را تشويق كنيد تا از لحاظ روحي و معنوي رشد كنند تا زندگي متعادلي داشته باشند. 6- تجربه هاي خود را با كودكانتان تقسيم كنيد.هر كدام از ما داستان هاي ارزشمندي براي گفتن داريم. اين داستان ها مشخص مي كنند كه عكس العمل ما در مقابل اين حوادث، زندگي كنوني ما را به وجود آورده است با تجارب خود مي توانيم كودكان مان را راهنمايي كنيم. شايد روي فرزندان شما نيز با بعضي از شرايطي كه براي شما پيش آمده، روبه رو شوند و به طور حتم از تجارب شما بهره مي گيرند و از اشتباهات دوري مي كنند. فرزندان ما در زندگي احتياج به الگويي دارند تا آن را سرمشق خود قرار دهند. ارزش هاي وجودي را به طور عملي به فرزندان خود آموزش دهيد. اشتباه هاي خود را قبول كرده و عذرخواهي كنيد. 7- به فرزندان خود بي قيد و شرط عشق بورزيد.عشق هديه بي چون و چراست. به كوكان خود نشان دهيد كه آنها را در هر شرايطي دوست داريد و حمايتشان مي كنيد. در اين صورت آنها هنگام سختي ها و مشكلات با آرامش و احساس امنيت به شما پناه مي آورند. فرزندان شما براي تصميم گيري و تجربه موارد جديد نياز دارند كه آزاد باشند. آنها بايد بياموزند كه در زندگي مسوولتي پذير و مقاوم باشند. آنها اجازه دارند شكست بخورند و يا پيروز شوند بدون اين كه قضاوتي در مورد آنها صورت گيرد. اگر همه نيازها، اميدها و انتظارات فرزندان خود را در يك كلمه خلاصه كنيم، آن كلمه عشق است.      منبع : مجله موفقيت

+ نوشته شده توسط abuolfazel در سه شنبه یکم فروردین 1385 و ساعت 21:32 |

14 اشتباه در مد و ظاهر شما

در اين قسمت مي خواهيم كارهايي را به شما آموزش دهيم كه بايد از انجام دادن آنها خودداري كنيد، همچنين راه اجتناب از آنها را نيز به شما ياد مي دهيم.
1- رنگ بيش از حد   اس تفاده از رنگ هاي زياد باعث مي شود كه توجه ديگران نسبت به شما جلب شود البته نه توجهي كه منجر به قرار ملاقات شود. سعي كنيد در لباس هايتان بيش از 3 رنگ استفاده نكنيد و تا آنجا كه مي توانيد پوشش خود را ساده نگه داريد.
سعي كنيد از مكمل هاي رنگي استفاده كنيد. رنگهايي كه متضاد يكديگر هستند تكميل كننده هم نيز باشند (مثلا بنفش و زرد يا آبي و نارنجي) رنگ هايي كه به هم نزديك مي باشند به نام رنگ هاي “هم خانواده” شناخته مي شوند. (مثل زرد و نارنجي) زماني كه مي خواهيد لباس بپوشيد بايد سعي كنيد كه از رنگ هاي متضاد و يا رنگ هاي هم خانواده استفاده كنيد.
اگر لباس هايتان روشن هستند بايد كفش هايتان نيز روشن باشند ولي اگر لباس هاي تيره بر تن مي كنيد كفش شما نيز بايد تيره باشد.                        2-طرح بيش ازاندازه             بهتر است لباس شما داراي يك يا دو طرح متنوع تك رنگ باشد.
البته پيشنهاد ما اين است كه از لباس هايي استفاده كنيد كه تنها داراي يك طرح معين مي باشند (مثلا داراي گل هاي ساده سفيد رنگ باشند و يا در پشت آنها مارك كوچكي باشد) و هميشه همان را بر تن كنيد.        3- پارچه اضافي
برخي از افراد تصور مي كنند كه هر پارچه مختص طبقه خاصي از افراد اجتماع است. معمولا ابريشم از كتان رسمي تر است. و پارچه لينن نيز از دور داد مي زند كه با مخمل متفاوت است! چرم هم هميشه خيلي مردانه تر از فاستوني است.   براي اينكه در ميان اين همه پارچه هاي مختلف به دام نيفتيد مي توانيد لباس هاي تابستاني و زمستاني خود را از هم جدا كنيد. لباس هاي زمستاني معمولا كلفت تر، سنگين تر و زبر تر هستند. پارچه هاي تابستاني نيز از الياف طبيعي درست شده و بسيار نازك و خنك هستند. آنها را از هم دور نگه داريد تا دچار اشتباه نشويد.   

3- پارچه اضافي
برخي از افراد تصور مي كنند كه هر پارچه مختص طبقه خاصي از افراد اجتماع است. معمولا ابريشم از كتان رسمي تر است. و پارچه لينن نيز از دور داد مي زند كه با مخمل متفاوت است! چرم هم هميشه خيلي مردانه تر از فاستوني است.
براي اينكه در ميان اين همه پارچه هاي مختلف به دام نيفتيد مي توانيد لباس هاي تابستاني و زمستاني خود را از هم جدا كنيد. لباس هاي زمستاني معمولا كلفت تر، سنگين تر و زبر تر هستند. پارچه هاي تابستاني نيز از الياف طبيعي درست شده و بسيار نازك و خنك هستند. آنها را از هم دور نگه داريد تا دچار اشتباه نشويد.

4- لباس هاي لكه دار -

بهتر است از لباس هاي لكه دار پيش از اينكه روي آب را به خود ببينند در زير ساير لباس ها استفاده كنيد.
بهتر است هر روز زماني را به اين كار اختصاص دهيد كه لباس هاي خود را براي وجود لكه وارسي كنيد. به علاوه زماني كه آنها را شستيد باز هم نگاه دوباره اي داشته باشيد تا مبادا لكه اي از چشم شما دور نمانده باشد.
بهتر است از لباس هاي لكه دار پيش از اينكه روي آب را به خود ببينند در زير ساير لباس ها استفاده كنيد.
بهتر است هر روز زماني را به اين كار اختصاص دهيد كه لباس هاي خود را براي وجود لكه وارسي كنيد. به علاوه زماني كه آنها را شستيد باز هم نگاه دوباره اي داشته باشيد تا مبادا لكه اي از چشم شما دور نمانده باشد.  بهتر است از لباس هاي لكه دار پيش از اينكه روي آب را به خود ببينند در زير ساير لباس ها استفاده كنيد.
بهتر است هر روز زماني را به اين كار اختصاص دهيد كه لباس هاي خود را براي وجود لكه وارسي كنيد. به علاوه زماني كه آنها را شستيد باز هم نگاه دوباره اي داشته باشيد تا مبادا لكه اي از چشم شما دور نمانده باشد.

5- لباس فصل ديگري را پوشيدن

اگ ر شما در جايي زندگي مي كنيد كه داراي آب و هواي گرم است، خوش شانس هستيد. لباس هاي شما بايد مختص يك فصل (بهار/تابستان) باشد.
اما اگر مانند بسياري از افراد در جايي زندگي مي كنيد كه داراي آب و هواي متنوعي است بايد در كمد لباس هاي خود جايي را براي ذخيره لباس هايي كه به درد فصل حاضر نمي خورند باز كنيد. همانطور كه از قديم گفته اند “از دل برود هر آنچه از ديده برفت.” هر چه كه آن پيراهن هاي لينن را از كت هاي پشمي دور تر نگه داريد خيلي كمتر اتفاق مي افتد كه آنها را به طور اتفاقي با هم ست كنيد.
اگر شما در جايي زندگي مي كنيد كه داراي آب و هواي گرم است، خوش شانس هستيد. لباس هاي شما بايد مختص يك فصل (بهار/تابستان) باشد.
اما اگر مانند بسياري از افراد در جايي زندگي مي كنيد كه داراي آب و هواي متنوعي است بايد در كمد لباس هاي خود جايي را براي ذخيره لباس هايي كه به درد فصل حاضر نمي خورند باز كنيد. همانطور كه از قديم گفته اند “از دل برود هر آنچه از ديده برفت.” هر چه كه آن پيراهن هاي لينن را از كت هاي پشمي دور تر نگه داريد خيلي كمتر اتفاق مي افتد كه آنها را به طور اتفاقي با هم ست كنيد.

اگر شما در جايي زندگي مي كنيد كه داراي آب و هواي گرم است، خوش شانس هستيد. لباس هاي شما بايد مختص يك فصل (بهار/تابستان) باشد.
اما اگر مانند بسياري از افراد در جايي زندگي مي كنيد كه داراي آب و هواي متنوعي است بايد در كمد لباس هاي خود جايي را براي ذخيره لباس هايي كه به درد فصل حاضر نمي خورند باز كنيد. همانطور كه از قديم گفته اند “از دل برود هر آنچه از ديده برفت.” هر چه كه آن پيراهن هاي لينن را از كت هاي پشمي دور تر نگه داريد خيلي كمتر اتفاق مي افتد كه آنها را به طور اتفاقي با هم ست كنيد.
6- شلوارهاي خيلي بلند يا خيلي كوتاه

حتي اگر از سايز خودتان مطمئن هستيد اما باز هم شلوارهايتان را پيش از خريد يكبار پرو كنيد. سايز لباس هايي كه داراي مارك هاي متفاوتي مي باشند مختلف است.
و هميشه اين قوانين را نيز به خاطر داشته باشيد: شلوارهاي ارتشي و پارچه اي بايد تا بالاي پاشنه كفش شما بيايند. شلوارهاي جين مي توانند تا انتهاي پاشنه كفش نيز كشيده شوند. قد هر شلواري كه بيش از اين اندازه باشد براي شما بلند است.
زماني كه راه مي رويد شلوار شما نبايد آنقدر كوتاه باشد كه جوراب هايتان از زير آن معلوم شود. زماني كه مي نشينيد شلوار شما نبايد بيش از چند سانت به بالاي جورابتان رود.

7- شلوارهايي كه بالا مي ايستند

اگر شما داراي كمر باريكي هستيد (پاهاي بلند اما كمر كوچكي داريد) از شلوارهاي جين و ارتشي استفاده كنيد كه جيب آن در جلو قرار داشته باشد و نه در طرفين. يك حقه ديگري كه در اين جا مي توانيد به كار ببريد اين است كه شلواري خريداري كنيد كه بزرگتر از سايز شما باشد. اين كار باعث مي شود كه اندام شما پرتر جلوه كند، همچنين قد شلوار نيز بلند تر شده و پاهاي شما را ناقص جلوه نمي دهد.
8- تي شرت هايي كه خيلي بلند و يا كوتاه هستند
اگر تي شرت شما خيلي بلند است نبايد آنرا هيچ گاه داخل شلوار خود كنيد. بر روي اين مطلب تاكيد داريم. تي شرت بايد كمي پايين تر از ناف شما قرار گيريد. هر چيزي كه از اين مقدار پايين تر باشد بلند است و اگر بالاتر بايستد برايتان كوتاه است. بايد ماركي را پيدا كنيد كه سايز هايش متناسب با اندام شما باشد.
9 - تي شرت هاي “شلوغ”

از تي شرت هاي تك رنگ استفاده كنيد و از پوشيدن لباس هاي پر زرق و برق، داراي لگو و كلمات ناپسند به شدت پرهيز كنيد. تي شرت هاي ساده خيلي راحت تر با پلوور و ژاكتهاي مختلف ست مي شوند.
10- لباس هاي چروك

چاره كار شما بسيار ساده است: بايد يك اتو و ميز آنرا خريداري كنيد. اما اگر در حال مسافرت هستيد مي توانيد بر روي محل چروكيدگي كمي آب بريزيد و سپس سشوار را بر روي آن بگيريد و با دست محل مورد نظر را صاف كنيد. با اين كار لباس شما از آن چروكيدگي در مي آيد. علاوه بر اين من آقايوني را ديديم كه اين كار را به راحتي در دستشويي هاي عمومي با دست خشك كن ها انجام مي دهند! شايد كار خوبي نباشد اما جواب مي دهد.

11- كراواتي كه درست بسته نشده

كراوات بايد تا روي سگك كمربند شما پايين بيايد و بر روي گره آن نيز بايد يك فرو رفتگي محسوسي ديده شود. براي اينكه شاهد اين فرورفتگي باشيد بايد زمانيكه در حال بستن گره كراوات هستيد انگشت اشاره خود را در زير ان قرار دهيد و قبل از محكم كردن گره انگشت خود را از زير آن به آرامي در بياوريد.

12- صندل با جوراب
براي مبتدي ها بهتر است كه اصلا فكر جوراب پوشيدن را از سر بيرون كنند. اما اگر پوشيدن جوراب اجباري است پيشنهاد مي كنيم از جوراب هايي استفاده كنيد كه اندازه آنها فقط تا قوزك پا است و آنها را با اسنيكرهاي نخي و يا كفش هاي پارچه اي ست كنيد.

13- زمان اصلاح صورت نقطه اي را جا بگذاريد

بعد از اصلاح كردن از ژل پاك كننده استفاده كنيد تا بتوانيد تمام پوست صورت خود را ببينيد. همچنين مي توانيد يك آينه دستي تهيه كنيد تا صورت خود را از نزديك تر ببينيد و اگر جايي اصلاح نكرده باقي مانده بود آنرا راحت تر پيدا كنيد.

14- موهاي وسط ابرو

يكبار در هفته موهاي وسط ابروهاي خود را برداريد يا آنها را شيو كنيد. البته مي توانيد به سراغ ليزر برويد تا براي هميشه از شر آنها خلاص شويد. با يك يا دو جلسه ميتوانيد تمام آنها را از بين ببريد.

 

+ نوشته شده توسط abuolfazel در سه شنبه یکم فروردین 1385 و ساعت 21:30 |
روانشناسی رنگ ها در ابتدای هر دوستی و اشنایی افراد از یکدیگر میپرسند که چه رنگی دوست دارید؟ این نشان میدهد که رنگ, نقش فوق العاده مهمی در زندگی ادم ها دارد, حال انکه بسیاری از ان غافلند و خبر ندارند که رنگها حرف میزنند و شخصیت درونی ادم ها را لو میدهند. هرکاره ای که باشیم و هر منش و خلق و خویی که داشته باشیم, رنگ ها بیان میکنند. دانستن اینکه رنگها چه میگویند کار مشکلی نیست, فقط کافی است که ان ها را بشناسیم و از تاثیر ان ها بر خلق و خویمان اگاه باشیم. رنگ های گرم, محرک سیستم عصبی بوده و احساسات را تشدید میکنند. اما در میان ان ها قرمز از همه پر هیجان تر است. روانشناسی رنگ ها قرمز: افرادی که قرمز می پوشند عاشق زندگی هستند و روحیه ای مبارزه طلب دارند. نترس, شلوغ و پر تکاپو و عاشق جمع های شلوغ اند. چنان پر هیاهو هستند که گویی انرژی شان هیچ گاه تمام نمیشود. البته در مواردی نیز بسیار خطرناک هستند. بهتر است افرادی که روحیه جنگ طلبی دارند هرگز قرمز نپوشند زیرا روحیه خشن ان ها را دو چندان میکند. سـبز : آدم های که به رنـگ سبز علاقه دارند بسيار مهربان هستند و روحيه معنوی و بسيار والايی دارند. بسيار سر زنده اند و پـشتکار عجيبی در زندگی دارند.سـنگ صبورتان را مي توانيد از ميان سـبز ها انتخاب کنيد. زرد: افرادی که زرد مي پوشند ،بسيار مثبت انديـش بوده و عاشق خلق کردن هستن زندگی برای آن ها مفهوم يکسانی ندارد. هميشه در پی تغيير و تحول اند و يک جا آرام و قرار ندارند. به عنوان يکی از با معرفت ترين آدم ها مي توانيد روی آن ها حساب کنيد. ابی: ابی دوست ها ،مروّج صلح و ارامش هستند و آدم های صادق، پر احساس، و دوست داشتنی و بسيار درون گرا هستند چنان که بر خلاف قرمزها ترجيح می دهند هميشه تک و تنها باشند. مهم ترين خصوصيات آبی ها اين است که مي توانند دوستان مورد اعتمادی برای شما باشند. نـارنجی: افراد بلند پروازی هستن که آرزوهای بزرگ در سر می پرورانند هميشه نارنجی می پوشند. نارنجی پسندها بسيار سرزنده اند و برای کسب ازادی و قدرت حاضرند خطر را به جان بخرند. صـــورتی: ادم های صورتی بسيار عاشق پيشه هستن و توجه خاصی به مسائل عاطفی دارند. افرادی که به رنگ صورتی علاقه دارند،شفاف و راست گو هستند و بسيار سلطه طلب به طوری که می خواهند همه چيز را به دست بگيرند. در عين حال ادم های رئوف و قابـل اعتمادی هستند. بنفـش: رنگ متعلق به هنرمندان و عارفان است. ان هایی که بنفش را مي پسندند بسيار آرام, کمال جو و صلح طلب هستند. چنان صميمی و با احساس اند که هر گونه بدی ،روحشان را ازار می دهد. برای داشتن دوستی ديرينه با بنفش ها بايد مهربان و ملايم بود. سـياه : با این جماعت که اصلآ نمی توان ارتباط بر قرار کرد. نیستی و نا امیدی در ان ها موج میزند. علاقه مندان به رنگ سیاه دو نوع اند, یا بسیار مغرور و از خود راضی یا افتاده و غمگین هستند. در منش ان ها برای حل مسائل هیچ راه گشایی وجود ندارد و همه چیز تیره و تار است.
+ نوشته شده توسط abuolfazel در دوشنبه بیست و نهم اسفند 1384 و ساعت 23:12 |

راههاي شناخت و درمان افت تحصيلي

تاليف:

ابوالفضل معصومي

مدرس ومشاور وكارشناس امورخانواده وجوانان

((مقدمه))

دراكثر شهرهاي ايران وقتي بادانش آموزان گفتگوومشاوره صورت ميگيرد همگي بالاتفاق اذعان ميدارند كه از افت تحصيلي در مدارس خود رنج مي برند وشايد هم برخي  دلايل افت تحصيلي را بدانند وبرخي هم ا ظهار بي اطلاعي كنند اگر ازاولياء آنان نيز پرسش شود شايد هم اين قبيل جوابها را به ما بدهند

سئوال : چرا بعضي دانش آموزان درس نمي خوانند ؟

جواب : اين جزوه راهنماي خوبي براي پاسخ به سئوال شماست .

حديث : علي (ع) مي فرمايد با اهل خرد مشورت كن تا از ملامت و ندامت در امان

بسمه تعالي

چرا بعضي بچه ها درس نمي خوانند ؟

براي دادن پاسخ كافي به سئوال فوق و همچنين روشن شدن مطلب نياز هست چند واقعه مهمي كه در زندگي خانواده ها اتفاق افتاده بعنوان نمونه ذكر كنيم تا ببينيم علت درس نخواندن بعضي دانش آموزان در چه چيزي نهفته است پس چند داستان از زندگي افراد به عنوان نمونه بدين شرح ارائه مي شود .

الف) دختر خانمي به مادرش كه در مسير خيابان براي خريد منزل بطرف بازار مي رفت برخورد كرد . با چشمان پر از اشك آلود خود گفت من ديگر به مدرسه نمي روم . مادر علت مسئله را جويا شد . دختر خانم همانطور كه هق هق گريه مي كرد گفت خانم معلم سرم داد كشيده و مرا بيش بچه ها خجالت زده نمود . مادرش سعي كرد به او بفهماند كه معلم بدون دليل به سر شاگردان داد نمي كشد شايد شما تكاليف خود را درست انجام نداده اي .

ب) از خانمي كه دم كوچه سرگرم گفتگو با خانمي ديگر بود پرسيده شد خانم شما كه در كوچه و خيابان سرگرم بحث و گفتگو هستيد بچه هاي شما كجا هستند . ايشان بدون تأمل گفت دارن درس مي خوانند . شخص سئوال كننده داشت توضيحات كافي در مورد شيوه مطالعه بچه ها نكاتي را تذكر مي داد كه همگي ناگهان مشاهده نمودند كه شيشه پنجره منزل همان خانم شكسته شد و توپي از لابلاي شيشه هاي شكسته شده به كوچه پرتاب شد . آن شخص رو به خانم كرد و گفت شما كه گفتي بچه هاي من مشغول درس خواندن هستند مثل اينكه آنها مشغول ورزش بودند تا درسشان . خانم جواب داد ميگين چكار كنم. پدرشون سال تا ماه توي خونه پيدا نمي شه كه مواظب بچه هاش باشه و همه مسئوليتهاي منزل و تعليم و تربيت بچه ها همگي به عهده منه، من هم بيشتر از اين توان ندارم .

ج) بانوئي كه دو فرزند دختر و پسر داشت با رضايت مي گفت معلم پسر 9 ساله ام خانمي است كه مرتباً با بچه ها حرف مي زند و به صورتهاي مختلفي از آنها قدرداني مي كند و اين معلم براي تمامي بچه ها دخترچه اي درست كرده كه همه روزه مرتباً وضع پسرم را در كلاس مي نويسه و اگر بگويم شايد تعجب كنيد كه گاهي برايم مي نويسه فرزندم امروز بيمار بود و تب داشت و غيره .

اما دختر 11 ساله اي دارم اصلاً درس خوان نيست . نمي دانم چرا معلمش را دوست ندارد . بارها به من گفته خانم معلم من پيره و زود عصباني مي شه با كوچكترين اشتباه تا آنجائي كه ممكنه ما را كتك مي زند و ايشان حوصله درس دادن را هم ندارد .

نقاط مورد بررسي 3 داستان بدين شرح است :

داستان الف)

1- دختر پرتوقع تربيت شده

2- دانش آموز فاقد ديدگاه منطقي است .

3- عدم پذيرش نقاط ضعف توسط بعضي دانش آموزان

4- بعضي بچه ها را زياد احساساتي تربيت مي كنند .

5- عدم داشتن روابط سالم و مناسب با معلم

6- عدم درك واقعيات زندگي توسط بعضي دانش آموزان

7- نازك نارنجي تربيت كردن بچه ها لطمه روحي به آنان مي زند .

8- با برخورد معلم نبايد دانش آموز از مسير فعاليت خارج شود .

داستان ب)

1- عدم آموزش لازم جهت رعايت نظم و انضباط در منزل و مدرسه

2- عدم تسلط كافي بر مديريت خانواده

3- تعميم دادن غيرمنطقي منزل به ورزشگاه توسط بچه ها

4- عدم پذيرش اشتباه از سوي بزرگسالان در تعليم و تربيت فرزندان

5- عدم حضور پدر در منزل جهت ايجاد نظم و انضباط و پرورش روحيه مسئوليت پذيري در فرزندان

6- عدم برنامه ريزي اصولي در منزل براي بازي و درس خواندن بچه ها

7- ناتواني و ضعف در اداره امور تحصيلي و تربيتي فرزندان از سوي والدين بالاخص مادر

8- خويش باوري بعضي از والدين از عملكرد فرزندان خود .

داستان ج) ( ويژگيهاي معلم پسر )

1- كارا و فعال بودن معلم پسر نه ساله

2- داشتن روابط سالم معلم با دانش آموز

3- داشتن ابتكار عمل و خلاقيت توسط معلم در سر كلاس درس .

4- ايجاد انگيزه گوش كردن به درس و مطالعه توسط معلم .

ويژگيهاي معلم دختر :

1- معلم از نظر سني خيلي مسن هست و ديگر حوصله تدريس خوب را ندارد .

2- با محصلين نمي تواند بخوبي رابطه عاطفي برقرار نمايد و اگر هم هست بصورت منفي وجود دارد .

3- معلم با روحيه اي كه دارد نمي تواند در بين دانش آموزان انگيزه مطالعه درس ايجاد نمايد .

4- ابتكار و خلاقيت توأم با تدريس معلم ندارد .

نتيجه گيري : عدم درس خواندن از سوي دانش آموزان همانطور كه در 3 داستان مزبور مطرح شده عوامل گوناگون دارد كه اجمالاً در طرح كلي در 3 زمينه و از 3 زاويه مختلف مي توان آنرا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد .

1- علل اجتماعي : با قياس به اينكه خانواده هم در دل اجتماع قرار دارد و خانواده خود اجتماع كوچكتري مي باشد ممكن است افت تحصيلي دانش آموزان جنبه هاي اجتماعي داشته باشد از قبيل وجود خانواده غير متعادل  مدرسه و عوامل حاكم بر آن  راديو  تلويزيون  وسايل ارتباط جمعي  محيط همسالان  مطبوعات  وجود معلمان خشن و يا برعكس دبيران خوش اخلاق و متين  فضاي موجود بين خانه و مدرسه  كوچه و خيابان  همبازيها  سازمانهاي موجود در جامعه . با بيان مطالب فوق مي توان چنين نتيجه گرفت كه همگي آنها در پيشرفت و هم افت تحصيلي دانش آموزان تأثير بسزايي خواهند داشت .

2- علل خانوادگي : بعضي از افت تحصيلي دانش آموزان وابسته به اخلاق و رفتار و عملكرد خانواده دارد . وجود برخي اختلافات در اعضاء خانواده دارد . وجود برخي اختلافات در اعضاء خانواده از قبيل بدخلقي پدر و مادر  عدم ايجاد انگيزه در فرزندان به تحصيل- اختلافات خانوادگي  عدم داشتن روابط عاطفي سالم بين پدر و مادر و فرزندان  عدم توجه به نيازهاي واقعي فرزندان  ناپدري و نامادري  طلاق  مرگ والدين و چندين موارد ديگر از جمله عوامل تأثير گذار بر تحصيل دانش آموزان مي باشد .

3- علل خصوصي : ممكن است بعضي از افت تحصيلي دانش آموزان مربوط به خودشان باشد و فرد داراي مشكلات خاصي بوده مانند تلاقي تحصيل با زمان بلوغ داشتن بيماري ارثي  بيماري مزمن  داخلي  رواني  روحي  داشتن ضعف اعصاب و قوه درك و تشخيص  داشتن بهره هوشي متوسط به پايين  عقب ماندگي ذهني و هزاران عوامل ديگر مي توانند در افت تحصيلي دانش آموزان ممكن است تأثير داشته باشد

 

+ نوشته شده توسط abuolfazel در یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1384 و ساعت 22:17 |

۱-شاد باشیم؛ شاد بودن همیشه ارزشمند است، پس سعی کنیم خود را خوشحال و سرحال نشان دهیم تا خستگی را از تن شریک زندگی خود دور کنیم.
2- صبور باشیم؛ اگر رفتار همسرمان را خوشایند نمی‌دانیم بهتر است با حوصله و تأمل و در شرایط مناسب او را از چگونگی رفتارش آگاه کنیم.
3- منطقی رفتار کنیم؛ مسایل را منطقی و درست بررسی کنیم و به جای منافع شخصی، مصالح زندگی مشترک را در نظر بگیریم و بی‌طرفانه قضاوت کنیم.

4- کم توقع باشیم؛ از همسرمان آن‌قدر انتظار داشته باشیم که بتواند به انتظارات پاسخ دهد.

5- مثبت‌نگر باشیم؛ با بیاد آوردن لحظات شیرین زندگی بدبینی را از خود دور کنیم، به رفتارهای خوب همسرمان بیشتر بیندیشیم و جنبه‌های خوب زندگی را فراموش نکنیم.

6- خوش‌بین باشیم؛ داشتن نگاه خوش‌بینانه به زندگی و اطرافیان باعث ایجاد آرامش و بذل محبت و عاطفه می‌شود.

7- یک‌دل باشیم؛ درک متقابل موجب ایجاد تفاهم می‌شود و یکدلی به وجود می‌آورد.

8- شنونده ی خوبی باشیم؛ هنگامی که همسرمان با ما صحبت می‌کند حتی‌الامکان به چشمان او نگاه کنیم و یا با اشاره و سرتکان دادن نشان دهیم که به حرف‌های او توجه داریم.

9- مشوق همسر خود باشیم؛ برای رفتارها و صحبت‌های همسرمان ارزش قائل شویم و با یادآوری موقعیت‌های موفق گذشته ، او را تشویق کنیم تا آینده ی بهتری داشته باشد.

10- به پیشرفت یکدیگر اهمیت دهیم؛ آنقدر صمیمی باشیم که پیشرفت و ترقی همسرمان یکی از آرزوهای ما باشد، در حقیقت اولین کسی که از این پیشرفت سود می‌برد ما هستیم.

11- خوش قول باشیم؛ برای حرف‌ها و قول‌های خود ارزش قائل شویم و خود را در مقابل آنها مسوول بدانیم خوش‌قولی نشانه ی احترام به خود و همسر است.

12- به شخصیت همسرمان احترام بگذاریم و حرمت یکدیگر را نزد خانواده و دوستان و ... حفظ کنیم.

13- ارتباط کلامی و عاطفی خود را حفظ کنیم؛ سعی کنیم با همسر خود درباره ی مسائل مختلف گفتگو کنیم. صحبت کردن بهترین راه آگاهی از افکار و احساسات همسر می‌باشد.


14- با یکدیگر مهربان باشیم؛ همسرمان را جزئی از وجود خود بدانیم، محسناتش را بازگو کنیم، برایش خوبی بخواهیم و در راه کمک به همسرمان تمام تلاش خود را به کار ببریم. با مهربانی می‌توانیم مالک قلب‌های یکدیگر باشیم و رابطه ی گرم و صمیمی بر قرار کنیم.

15- محبت‌پذیر و قهر گریز باشیم؛ منش توأم با مهربانی و دوری از قهر و کینه صفت همسران فداکاراست. تلاش کنیم که آیینه ی زندگیمان شفاف و بدون غبار کدروت باشد.

16- راستگو باشیم؛ صداقت و راستی از بهترین سرمایه‌های زندگی مشترک است. هرگز نباید به دروغ و نیرنگ متوسل شویم حتی اگر حقیقت به نفع ما نباشد. فراموش نکنیم که دروغ پایه‌های زندگی را سست می‌کند.

17- محیط خانواده را با صفا کنیم؛ فضای عاطفی خانواده باید چنان مطلوب و دوست داشتنی باشد که همسرمان در آن احساس رضایت خاطر کند و از امنیت روانی برخوردار باشد.

18- به ارزش‌های دینی، اخلاقی و خانوادگی پایبند باشیم؛ ارزش‌ها از ارکان و ستون‌های اصلی خانواده محسوب می‌شوند و مقید بودن به ارزش‌ها موجب دوام و استحکام خانواده می‌شود و اصالت آن را حفظ می‌کند.

19- به نیازهای همسر توجه کنیم؛ رفتار دلنشین و توأم با متانت موجب می‌شود خواسته‌های خود را به راحتی بیان کند.

20- بهداشت روانی همسر را تأمین کنیم؛ در سایه ی سلامت جسمی و روانی می‌توانیم به هدف‌های خود برسیم، بنابراین باید به رفتار او توجه نماییم و از افسردگی و خمودیش جلوگیری کنیم.

21- با یکدیگر مشورت کنیم؛ هر یک از همسران باید حق داشته باشند نظر و پیشنهاد خود را بیان کنند. با مشورت کردن، راه رسیدن به زندگی سالم کوتاه تر می‌شود.

22- قدرشناس باشیم؛ از همسرمان به خاطر انجام وظایف، مسوولیت‌ها و همکاری‌هایش قدردانی کنیم برای ابراز سپاسگزاری و تشکر به کلمه‌های خاصی نیازمند نیستیم!

23- احساس مسوولیت داشته باشیم؛ هر یک از همسران باید خود را در مقابل کاری که برعهده گرفته‌اند متعهد بدانند و از انجام دادن آن شانه خالی نکنند.

24- برنامه‌ریزی کنیم؛ در حقیقت برنامه‌ریزی به زندگی خانوادگی نظم و سامان می‌بخشد.

25- الگوی خوبی باشیم؛ طوری رفتار کنیم که الگوی رفتاری مناسبی برای همسر و فرزندان خود باشیم.

26- خود را به جای همسرمان بگذاریم؛ دنیا را از دریچه ی نگاه او ببینیم و از خود بپرسیم : «اگر من جای او بودم چه می‌کردم؟»

27- به خواسته‌ها و افکار یکدیگر احترام بگذاریم؛ فراموش نکنیم که ازدواج پیمان همکاری و تشریک مساعی است.

28- میانه رو و متعادل باشیم؛ حضرت علی (ع) فرموده‌اند «خیرالامور اوسط‌ها»، پس اگر در تمام امور زندگی (خوردن، خوابیدن، مسافرت و حتی محبت کردن و...) اعتدال را رعایت کنیم کمتر دچار مشکل می‌شویم.

29- با جملات زیبا از همسر خود دلجویی کنیم؛ یک جمله ی شورانگیز می‌تواند طوفانی از خشم وغضب و نفرت را خاموش کند و بنای زندگی را از خطرات گوناگون دور سازد.

30- روابط زناشویی را بسیار مهم بدانیم؛ عدم توجه به این روابط موجب ایجاد مشکلات مختلف خانوادگی، روحی و روانی برای هر یک از طرفین می‌شود و زندگی را با خطرهای جدی روبرو می‌کند.

31- به همسر خود بگوییم که من به خاطر عشق به تو همه ی سختی‌های زندگی‌مان را می‌پذیرم چنین جملاتی باعث دلگرمی او می‌شود.

32- همسر خود را راضی کنیم؛ باید طوری رضایت همسرمان را جلب نماییم که مطمئن باشیم هیچ وقت ما را ترک نمی‌کند و یا در هیچ مشکلی ما را تنها نمی‌گذارد.

33- با متانت و صداقت قبول کنیم که در بعضی از کارها همسرمان شایسته‌تر است.

34- برای سخن و پیشنهاد همسرمان احترام قائل شویم و خود را عقل کل ندانیم. باور داشته باشیم که همیشه همه چیز را همگان دانند.

35- سختی‌ها و مشکلات محیط کار را در حد ضرورت با همسرمان در میان بگذاریم؛ هم فکری بار مشکلات را سبک‌تر می‌نماید.

36- فرمان ندهیم؛ نباید خانه را به پادگان تبدیل کنیم، متوجه باشیم که خانه کانون عشق و محبت است نه محل یکه تازی و خشونت.

37- تعصبات غلط و افکار مزاحم را از خود دور کنیم؛ افکار مزاحم مانند خوره، سلامت روانی انسان را از میان می‌برند. بهتر است به جای اعمال تعصبات دست و پاگیر انرژی خود را صرف توجه به همسر و خانواده نماییم.

38- از ازدواج خود اظهار پشیمانی نکنیم؛ زندگی و روابط خود را با دیگران مقایسه نکنیم و از یاد نبریم که زندگی هر کسی مطابق سلیقه و عقل و درایت او اداره می‌شود.

39- روی نقاط ضعف همسر خود انگشت نگذاریم؛ هر فردی ممکن است در موارد مختلف دچار ضعف باشد آشکار کردن و بزرگ جلوه‌دادن این نقاط ضعف موجب ایجاد کدورت می‌شود. هرگز نباید از نقطه ضعف‌ها به عنوان اسلحه‌ای برای سکوت یا شکست دادن همسر استفاده کنیم.

40- مقابله به مثل نکنیم؛ از رفتارهای تلافی جویانه بپرهیزیم و سعی کنیم به جای مقابله به مثل، رفتار مناسب را به او یادآوری نماییم.

منبع : انجمن علمی آموزشی مدرسین - با تغییر و تلخیص


تهیه و تنظیم :پایگاه اینترنتی پرشین وی

www.persianv.com

+ نوشته شده توسط abuolfazel در جمعه بیست و هفتم آبان 1384 و ساعت 23:47 |